2012 VT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2012 VT > Flashcards

Flashcards in 2012 VT Deck (50):
1

Fråga 1
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. För knappt fyra dagar sedan konstaterade du en dubbelsidig öroninflammation på Pontus 11⁄2 år och skrev ut Kåvepenin. Nu söker Pontus igen med sin pappa, han har inte blivit bättre, fortsatt temp kring 38-38,5 grader och fortfarande öronvärk. Status: Ser lite trött och hängig ut men ger fin kontakt Öron: trh bilateralt röda och buktande.
A. Vilket prov måste du nu ta?

B. Vilken bakteriell etiologi är mest trolig vid terapisvikt?

C. Vilket antibiotikum väljer du nu och hur lång ska behandlingstiden vara?

A. NPH-odling, (hörselg.odl. om perforation)
B. H. Influenzae
C. Amoxicillin 20mg/kg, 10 dagar.

2

Fråga 2
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral och på din akutmottagning söker Hanna 29 år p.g.a. huvudvärk. Tidigare frisk. Hon arbetar som jurist och det har varit mycket att göra på arbetet senaste tiden med mycket kvälls- och helgarbete. Hon beskriver huvudvärken som halvsidig och pulserande, ofta mår hon illa och ser zicksackmönster framför ögonen initialt. Hon har haft liknande attackvis påkommande huvudvärk av och till genom åren men inte så uttalat som nu, huvudvärksanfallen har kommit oftare senaste månaderna. Hennes mor har migrän. Hanna har tagit Magnecyl med eller utan koffein eller Ipren mot huvudvärken och det har tidigare fungerat relativt bra men nu hjälper det inte. Hon har ingen annan typ av huvudvärk. Hanna vet själv att stressen på jobbet bidrar till att hennes huvudvärk kommer oftare.
Status: At: opåverkat men ser trött ut Bltr: 120/70 Pulm: u.a. Cor: u.a. Neur status: rutinnervstatus u.a. Ls: trapeziusmusk u.a.
Du bedömer nu att Hanna har migrän.
A. Vilka av nedanstående råd är de två viktigaste för att reducera frekvensen av migränanfall?

A.

3

Fråga 3
Erika 33 år söker dig pga. en leverfläck som ändrat utseende. För 2 år sedan hade Erika en djup ventrombos i vänster arm efter en längre flygning, efteråt behandlades hon med Waran 6 månader. Hon medicinerar sedan flera år med järn (Duroferon 100mg 1x1) för övrigt inga läkemedel. Erika vet inte något om sjukdomar i släkten. Erika har en 6 månader gammal son.
Postpartum har Erika känt sig trött. Sonen har oroliga nätter och det påverkar henne, det gör att hon inte har samma ork till aktiviteter och att hon också tycker att hon har svårare att koncentrera sig, känner sig trögtänkt. Under graviditeten gick hon upp 18 kilo i vikt, initialt gick hon ner fint i vikt men har nu lagt på sig några kilo igen. Aptiten är bra och magen fungerar som vanligt.
Ni enas om ett återbesök för operation av leverfläcken och med tanke på tröttheten ordinerar du några prover:
Hb 117, CRP

A. TPO-ak.
B. 4-8 veckor efter insatt dos.
C. Försämrad absorption vid fe-substitionering. (Vid ny graviditet öka dos till ca 50 %.)

4

Fråga 4
Karin Svensson arbetar som vikarierande underläkare på vårdcentralen Lugnet. Hon är akutläkare på förmiddagen och träffar då Ali Hussain 70 år gammal. Ali har många tidigare besök på vårdcentralen på grund av sin KOL stadium 2. Han står på Inhalation Spiriva en gång dagligen. Han röker 5 cigaretter om dagen, har dragit ner från 15, och är ganska nöjd med detta. Han är allergisk mot PcV.
Ali insjuknade för två veckor sedan i en förkylning som tämligen snabbt satte sig i luftrören. Han tror sig inte om att ha någon feber, men söker eftersom han har börjat bli tungandad och hostar upp tjockt gult slem. Han har inte kunnat sova de senaste nätterna på grund av hostan och börjar nu känna sig helt slut.
I akutrummet har sköterskan tagit en saturation som är 93 (normalt 95), ett blodtryck som är 130/80, puls 92 och temp 38,2.
Karin undersöker Ali och konstaterar att han har lätt samtalsdyspné, På lungorna hör hon rikligt med ronki bilateralt.
Cor regelbunden rytm utan biljud.
A. Vilka två läkemedel tycker du att Ali ska ha som akutbehandling på vårdcentralen?
B. Tycker du att Ali ska ha antibiotika och i så fall vilket?

A. Salbutamol (b2-agonist), ipratropiumbromid (atrovent, antikolinergika)
B. Doxyferm

5

Fråga 5
Ellen, 72år söker dig som AT-läkare på akutmottagningen på Vårdcentalen. Hon har precis kommit hem från en golfresa till Madeira och har ett svullet värkande vänster knä. Ellen hade en korsbandsskada i sitt vä knä för 20 år sedan ,den behandlades då konservativt med sjukgymnastik. Hon har inte haft några större besvär av sitt knä, och har kunnat åka skidor och rida 1 gång i veckan utan problem. Nu har hon spelat golf i 6 dagar och gått upp och ned i stora backar på golfbanan. Den sista dagen fick hon avstå golfspel pga svullnaden och lindade knät med en elastisk binda.
I övrigt är Ellen frisk, hon tar inga mediciner, men är ASA-intolerant.
Status: Går med vänstersidig hälta. Rörlighet: flexion 100 grader, extensionsdefekt 10 grader.
Ingen rodnad eller värmeökning men rejäl hydrops. Ömmar över mediala ledspringan. Stabilitetstester är omöjligt att utföra liksom menisktesterna.
BMI 22
A. Vilka är de två mest sannolika anledningarna till Ellens besvär?

B. Vilka två behandlingsåtgärder föreslår du Ellen i det akuta skedet?

C. Vilken behandling föreslår du Ellen när de akuta besvären har lagt sig?

A. Artros, mjukdelsskada
B. Tappning av knä, paracetamol
C. Artrosskola, fysioterapi

6

Fråga 6
Agnes är 83 år och har insulinbehandlad typ 2 diabetes, lindrig hypertoni och medicinerar sedan många år pga. ångest. Nu kommer hon på rutinkontroll pga. av diabetes och har tagit prover en vecka innan besöket. Redan i korridoren till undersökningsrummet säger Ingrid att hon varit så väldigt orolig i hela kroppen den sista veckan och undrar om alla prover är bra. Hon har varit lite andfådd av all oro men inte haft ont någonstans och när hon tog fasteglukos i morse var det 7,1. Du kontrollerar lablistan och lugnar henne med att alla prover är bra.
Aktuell medicinering: Insulin mixtard 30/70 24 E på morgonen, 18 E kl17. Enalapril 20 mg x1, Metoprolol 50 mg x1, Trombyl 75 mg x 1, Citalopram 20 mg x1, Sobril 5mg x1 vb, max 3 / dag.
Status: At: orolig, men i övrigt opåverkad. Inga perifera inkompensationstecken.
Cor: oregelbunden snabb rytm, frekvens ca 120. Pulm: helt normalt andningsljud, inga rassel eller ronchi.
BT: 150/95.
Buk: ua. EKG: förmaksflimmer, frekv 130, gracila QRS komplex, inga S-T T förändringar.
A. Du beslutar dig för att remittera Agnes till sjukhusets akutmottagning. Det finns flera anledningar att ta detta beslut men vilken anser du vara den allra viktigaste?

B. Din AT-kollega är jour på sjukhuset och träffar Agnes. Hon lägger in henne och inleder behandling med läkemedel. Nämn 3 förändringar i hennes medicinering som du anser det motiverat att göra!

A. Nydebuterat förmaksflimmer med symtom... Går snabbt trots betablockad. Lungemboli? Serotonergt syndrom?
B. Insättes på heparin + waran, ut med trombyl, ökar betablockad, verapamail?

7

Fråga 7
Jenny, 26 år, söker på mottagningen då hon orolig för sina magbesvär. Hon har sedan minst 5 år tillbaka haft återkommande besvär med buksmärtor av och till. Magen känns ofta uppspänd och hon har i samband med det diffus värk från buken
På din fråga om hur ofta hon har besvär så berättar hon att det är minst 7 dagar per månad och så har det varit sedan besvären började i 20-årsåldern.
Du bedömer det sannolikt att Jenny har IBS.
A. Vilka ytterligare tre frågor ska du ställa för att se om Jenny uppfyller Rom III- kriterierna för IBS?

Jenny är också orolig för om det kan vara något farligt som ska utredas vidare.
B. Vilket alarmsymtom bör du utesluta för att ta ställning till ev vidare utredning?

A. Varierad avföringskonsistens och frekvens, bättre efter defektion.

B. Viktnedgång? Blod i avföring? Blödning feber? Nattlig/ständig diarré? Lab-prover CRP, HB?

(Kort symtomduration med ett progressivt
kliniskt förlopp
Debut efter 40-årsåldern)

8

Fråga 8
Gustav, 63 år, söker pga. att han senaste månaden vid flera tillfällen känt lätt tryck över bröstet när han varit ute och gått. Det går över när han stannar. Gustav tycker om att promenera och upplever detta som irriterande även om han inte direkt känner sig orolig. Gustav får sedan flera år Simvastatin 40 mg 1x1 från företagshälsovården. För övrigt är han frisk och tar inga andra läkemedel.
Status: AT Gott, opåverkad, inga inkompensationstecken. Cor: RR, frekvens 72. Inga biljud. BT 152/86. Pulm: Normala andningsljud bilateralt. Buk: Mjuk i hela buken och ingen palpömhet O2-saturation: 99 EKG: Regelbunden rytm frekvens 72, inga ST- förändringar (ua).
Du misstänker ischemisk hjärtsjukdom
A. Vilken undersökning beställer du för att verifiera diagnosen

B. Nu ordinerar du läkemedel för långverkande anfallsprofylax. Vilka tre läkemedelsgrupper kan du välja emellan?

C. Utöver anfallsprofylax så ordinerar du ytterligare två läkemedel pga patientens ischemiska hjärtsjukdom utifrån det du vet nu. Vilka två läkemedel?

A. Arbets-EKG
B. Långverkande nitroglycerin (Imdur), långverkande kalciumantagonist (Amlodipin), betablockerare (metoprolol)
C. ASA 75 mg, Glytrin v.b.

9

Fråga 9
Elin, 15 år, söker tillsammans med sin mamma på grund av att de misstänker att Elin är allergisk. Elin har huvudsakligen besvär på våren (april-maj) och förra året var det riktigt besvärligt med nästäppa och ögonbesvär. Hon köpte receptfria tabletter som hjälpte en del, men inte helt.
Elin går sista året i grundskolan och tycker att allergibesvären påverkar skolarbetet negativt. På fritiden tränar hon tennis och dans. Hon röker inte och man har inga husdjur i familjen.
A. Vilket allergen misstänker du i första hand utifrån Elins anamnes?

Du ger Elin och hennes mamma råd och bestämmer dig för att komplettera den perorala behandlingen med lokalbehandling för nästäppa respektive ögonbesvär.
B. Vilka två läkemedel ordinerar du?

A. Björkpollen
B. Desonix, Lomudal

10

Fråga 10
Karin, 58 år, kommer till dig efter det att diabetessköterskan bokat en tid. Karin har tablettbehandlad diabetes sedan 8 år och nu tycker diabetessköterskan att sjukdomen inte är välreglerad. HbA1c var 62 mmol/mol vid senaste kontrollen för en månad sedan. Karin tycker att hon mår bra. Hon har aldrig känningar av lågt eller högt blodsocker.
Förutom diabetes så har hon högt blodtryck som hon medicinerar mot.
Akt medicin: Metformin 500 mg 1x3, Enalapril 10 mg 1x1. Tidigare har gjorts försök att höja metformindosen men det gick inte pga magbiverkningar.
Status: AT Opåverkad, inga perifera inkompensationstecken. Cor: Regelbunden rytm, frekv 70. Inga biljud. BT: 130/78. Pulm: ua Buk: Mjuk oöm.
Lab: HbA1C 62 mmol/mol, fP-glc: 7,8, p-kreatinin 78, Totalkolesterol 4,9, LDL 2,4 Vikt 72 kg, längd 164 cm.
Du håller med diabetessköterskan om att diabetessjukdomen inte är välreglerad.

A. Vilket målvärde avseende HbA1c har du för Karin?

B. Karin vill absolut inte ha insulin. Vilken förändring gör du nu av hennes diabetesbehandling för att om möjligt nå målvärde för HbA1c?

C. Varför bör kobalaminer kontrolleras för Karin (en anledning)?

A. 52 mmol/mol
B. Tillägg av Glipizid.
C. Pat står på Metformin - försämrat upptag, (polyneuropati - irreversibla skador)

11

Fråga 11
Sven, 72 år, kommer tillsammans med hustrun. Sven har feber ca 39 grader sedan 2 dagar. Han känner sig hängig och trött. Han har ingen matlust men har druckit bra. In Han går och kissar ofta och det svider i samband med vattenkastning. För övrigt har han inte märkt av några symtom. Han är sedan tidigare frisk och använder inga läkemedel.
Status: AT Febril , men klar och adekvat.
Cor: regelbunden rytm, frekvens 88.
BT: 130/76.
Pulm Normala andningsljud.
Buk: Mjuk i hela buken. Dunköm höger flank. U-sticka Pos nitur, 2+ för vita. Temp 38.9
Du misstänker pyelonefrit.
A. Vilket ytterligare prov som du får svar på vårdcentralen medan Sven väntar kan vara av värde för diagnostik av ev pyelonefrit?

B. Vilka två läkemedel är möjliga som förstahandsmedel vid behandling av Svens pyelonefrit?

A. CRP
B. Trimetoprim-sulfa (2x2 i 10-14 dagar), ciprofloxacin (500mgx2 i 10-14 dagar män, 7 dagar)

12

Fråga 12.
Olle, 41 år, söker på mottagningen. Han är ensamstående och enda barnet till Elsa som bor på demensboende. Olle har alltid varit skötsam utan drog- eller alkoholmissbruk. Efter grundskolan fick han praktikplats på en verkstad på orten och där arbetar han alltjämt kvar.
För 7 år sedan började moderns Alzheimersjukdom märkas alltmer. Olle mådde då väldigt dåligt och behandlades pga. depression via företagshälsovården med något läkemedel (Olle minns ej vilket läkemedel).
För 2 månader sedan blev Olle uppsagd från sitt arbete pga. arbetsbrist.
Olle beskriver hur hela världen har rasat samman. Han orkar och vill inte företa sig något. Han går inte ut och handlar eftersom han är rädd för att träffa någon han känner. Han har inte orkat gå till arbetsförmedlingen för att söka arbete. Han tittar inte längre på fotboll som annars var ett stort intresse. På det hela taget tycker han att ”allt är meningslöst”. Han berättar att han gått ner ca 5 kg i vikt och han var tämligen smal redan tidigare.
Olle pratar långsamt och omständligt och du har svårt att följa tråden i samtalet. Du bedömer att Olle har en depression.
A. Vilken ytterligare anamnestisk uppgift från Olle måste finnas med för att kunna bedöma allvarlighetsgraden i depressionen och vidare handläggning?

B. Nämn ett objektivt sätt att ta reda på hur djup hans depression är.

C. Du beslutar dig för att behandla Olle med läkemedel (SSRI). Om behandlingen har
positiv effekt, hur länge behandlar du Olle med detta läkemedel?

A. Suicidbedömning.
B. MADRS
C. Minst i 6 månader, sedan trappa ut successivt.

13

Fråga 13
För ”graviditetspenning” gäller ett av följande påståenden:
A. Om patienten har ett fysiskt belastande arbete kan hon få graviditetspenning från och med 30 dagar före beräknad förlossning.
B. Graviditetspenning betalas normalt ut till och med 10 dagar efter förlossning.
C. Om arbetsmiljön innebär risk för fosterskador kan patienten få graviditetspenning
under hela graviditeten.
D. Patienten kan på eget initiativ ta ut föräldrapenning tidigast 14 dagar före
beräknad förlossning.

C. Om arbetsmiljön innebär risk för fosterskador kan patienten få graviditetspenning
under hela graviditeten.

14

Fråga 14
För förebyggande sjukpenning gäller:
A. Arbetsgivaren betalar förebyggande sjukpenning de första 14 dagarna.
B. Det måste finnas en behandlingsplan som godkänts av försäkringskassan för att
förebyggande sjukpenning ska betalas.
C. Förebyggande sjukpenning är dagersättning och betalas endast ut då minst halv
dag (50 %) åtgått för behandling inklusive resor.
D. Förebyggande sjukpenning kan som längst utbetalas under 4 veckor.

B. Det måste finnas en behandlingsplan som godkänts av försäkringskassan för att
förebyggande sjukpenning ska betalas.

15

Fråga 15
Anton, 35 år söker dig på vårdcentralen för sin årliga kontroll av allergibesvär. Han berättar att han sedan 7 år har en fast tjänst på en tillverkningsindustri. Detta innebär att han måste jobba både dag- och nattskift enligt ett roterande schema. Han har hört att skiftarbete skulle kunna innebära ökad risk för sjukdom och undrar om du känner till något mer om det.
Du vet att det finns vissa sjukdomar/sjukdomsgrupper och negativa hälsoeffekter som skiftarbetare löper ökad risk att drabbas av.
A. Nämn två olika typer av negativa hälsoeffekter vid skiftarbete.

B. Anton är bekymrad över det sätt hans schema är upplagt: Arbetspassen är långa och den lediga tiden mellan vissa pass är kort.
Du påminner dig att det finns ett EU-direktiv för reglering av arbetstid som Sverige omfattas av.
Nämn en av de tre huvudregler som ingår.

A. Sömnsvårigheter, kortisolinsöndring,
• Ökad risk för hjärtinfarkt, diabetes(typ2),
metabolt syndrom
• Ökad risk för mag-tarm besvär
• Ökad risk för olyckor
• Över risk för bröstcancer
B. Elva timmars ledighet i följd på ett dygn, sex timmars arbete i följd sedan rast, högst 48 timmars arbetsvecka (genomsnitt), fyra veckors betald semester

16

Fråga 16
Anna 29 år arbetar på ett litet företag där man tillverkar reagensmedel som sedan säljs till laboratorium. Hon är nu gravid i vecka 10 och kommer till dig på VC eftersom hon är orolig för att de kemikalier som produceras kan vara toxiska för barnet och frågar dig om hon kan få graviditetspenning.
Du talar då om för Anna att hon måste informera sin arbetsgivare.
A. Vilken skyldighet har arbetsgivaren när hon/han informerats om att en anställd är
gravid? Nämn den första åtgärd som måste göras.

B. I vilken situation skulle Anna vara berättigad till graviditetspenning? Nämn två villkor som måste vara uppfyllda.

A. Göra en riskbedömning!
B. Arbetsgivaren kan ej undanröja exponering eller omplacera Anna.

17

Fråga 17
Emil, 32 år, arbetar som håltagare sedan tio år. Han kommer till dig på vårdcentralen eftersom han sedan flera år haft besvär med domningar i händerna och fumlighet. Under den gångna vintern har dessutom tre fingrar på varje hand blivit vita ner till DIP-lederna vid flera tillfällen. Han tror att det är en vibrationsskada, flera av hans arbetskamrater har samma besvär. De har ingen företagshälsovård, och han vet inte vart han ska vända sig. När han tog upp problemet med sin arbetsledare skrattade denne bara och sa att ”det är sånt man får ta i det här jobbet”.
En arbetsgivare som sysselsätter folk i vibrationsexponerat arbete är skyldig att göra en skriftligt dokumenterad riskvärdering. Baserat på denna kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga.
A. Vad ska arbetsgivaren göra om gränsvärdet (5,0 m/s2) överskrids? Nämn en åtgärd!

B. Vad ska arbetsgivaren göra om insatsvärdet (2,5 m/s2) överskrids? Nämn två åtgärder!

C. Vad ska arbetsgivaren göra om insatsvärdet inte överskrids. Nämn en åtgärd!

A. Omedelbart vidta åtgärder för att minska vibrationsexponering så att det ligger under gränsvärdet
B. Medicinsk kontroll, information och utbildning
C. Riskbedömning

18

Fråga 18
Du är läkare på vårdcentralen ”Kan allt”. På din mottagning träffar du en 41-årig man med nytillkomna luftvägssymtom. Han klagar över försämrad ork med tyngdkänsla i bröstet. Hustrun har märkt att det av och till piper i bröstet på honom när han sover.
Han arbetar på en industri i samhället som tillverkar stolsdynor och madrasser i någon plast som ”jäser” vid framställningen. Han beskriver att han använt andningsskydd som liknat en pappersmask. Pat berättar vidare att de som är anställda på hans avdelning regelbundet undersöks av företagshälsovården ”Hälsan AB”.
Utifrån anamnesen misstänker du astma och spirometrin med reversibilitetstest styrker detta.
A. Vad frågar du om för att värdera om hans besvär är relaterade till arbetet? Nämn två saker som du vill veta!

B. Hur objektiviserar du besvärens relation till arbetet? Nämn en metod!

C. Du kan inte ge patienten klara besked om huruvida han kan fortsätta arbeta. Varför
inte? Nämn en orsak.

A. När debuterade det? Variation - bättre vid semester?
B. PEF-kurva
C. Vi måste bevisa att det är yrkesrelaterat (eller inte).

19

Fråga 19
Du blir anställd på en nystartad vårdcentral, och din gamla kursare Sara är din arbetsgivare. Ni sitter och funderar över vilka skyldigheter detta innebär för er båda, vad gäller arbetsmiljön.
A. Nämn två skyldigheter som du som arbetstagare har enligt Arbetsmiljölagen (AML)!

B. Nämn två skyldigheter som Sara har enligt AML!

C. Eftersom ni är fler än fem anställda utser ni ett skyddsombud. Denna har i en viss situation möjlighet att utfärda ett skyddsombudsstopp. I vilken situation, och vad innebär det?

A. Ansvara för samverkan för en god arbetsmiljö, följa givna föreskrifter
B. Förebygga risk för ohälsa och olycksfall, samverka för en god arbetsmiljö, systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, företagshälsovård...
C. omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares liv bestämma att arbetet ska avbrytas

20

Fråga 20
Varför bör en gravid kvinna undvika att tömma kattens bajslåda?

Toxoplasmos

21

Fråga 21
Hur kan man bli exponerad för metylkvicksilver? Nämn en exponeringsväg.

Äta grindval

22

Fråga 22
Nämn två agens som kan orsaka dammlunga?

Asbest, kisel, kol, bomull, beryllium.

23

Fråga 23
Nämn en yrkesmässig riskfaktor för knäledsartos.

Fysiskt krävande arbete
(bygg, lantbruk, städerska, brevbärare, idrottslärare)

24

Fråga 24
Du är enligt ”Patientsäkerhetslagen” som sjukvårdsanställd tvungen att anmäla uppkomna och riskerade vårdskador till ”Vårdgivaren”. Vilken nivå på skadan krävs för att vårdgivaren måste anmäla vidare till Socialstyrelsen?

Allvarlig vårdskada alt. risk för allvarlig vårdskada.

25

Fråga 25
Bedömning av likfläckarnas förekomst och lokalisation är av betydelse då Du av polisen kallas till en plats där någon anträffats död. Nämn två olika anledningar till detta.

Kroppen flyttad?
Likfärg kan ge svar på onaturlig död.
Tid? Inga - mindre än 30 min...

26

Fråga 26
Nämn två olika situationer då Du enligt ”Begravningsförordningen” är tvungen att utfärda dödsorsaksintyg!

1. Skrivit dödsbevis
2. Den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet
3. Du som har genomfört rättsmedicinsk undersökning...

27

Fråga 27
Vad är ett decollement?

Subkutan hålighet utfylld av söndertrasad fettväv och blod.

28

Fråga 28
Nämn två av de fyra tillfällen då ”Lag om rättsintyg i anledning av brott” anger att rättsintyg (OBS endast intyg) avseende målsägande kan utfärdas utan samtycke från den enskilde.

1. Brott minst 1 år, försöksbrott 2 år
2. Smittskyddsbrott
3. Könsstympning mot kvinnor, någon som inte fyllt 18 år
4. Tidigare lämnat samtycke till Polis-/Åklagarmyndighet

29

Fråga 29
Vad är en förutsättning enligt ”Patientsäkerhetslagen” för att en legitimerad läkare som arbetar i öppen vård och som inte är upptagen av livräddande insatser på uppdrag av polisen skall kunna tvingas utföra kroppsundersökning av misstänkt gärningsman och skriva intyg där över?

Offentligt anställd.

30

###Fråga 30
Nämn två undersökningsfynd som gör att Du vid ett fjärrskott med kula misstänker att ingångsöppningen är belägen i bakhuvudet och utgångsöppning i pannan.

1. Större ingångshål än utgångshål
2. Saknas krutrester vid ingångshål…
Kulan sitter kvar i pannan...

31

###Fråga 31
Sekretess enligt ”Offentlighets- och sekretesslagen” hindrar inte att Du som behandlande läkare gör en polisanmälan för att ”förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott” i fem olika typer av aktiviteter. (Frågan avser inte den allmänna medborgerliga skyldigheten att anmäla vissa allvarliga brott å färde.) Nämn vad två av dessa fem aktiviteter är.

1. Vissa trafikbrott
2. säkerhet tunnelbana
3. sjölagen
4. järnvägslagen
5. Luftfartslagen

Eli oense. Vill ha 18-23?

32

Fråga 32
Om man misstänker att ett barn är utsatt för brott och föräldrarna inte anses kunna tillvarata barnets rätt (ej som stöd för barnets vård och utveckling) kan domstol utse en person som har till uppgift att göra just detta. Vad är namnet på en sådan funktion enligt den lag som finns för denna uppgift?

Förmyndare

33

Fråga 33
Vid dödsfall förorsakade av elektrisk ström av det slag som finns i vanliga hushåll (220V/50Hz) kan förändringar ofta ses som förorsakats av strömmens väg genom kroppen även om det inte är dessa förändringar i sig som är dödande. Vilka?

1. Hudblåsor
2. Hornpärlor (ström hoppar)
3. Krater kring hornpärlan
4. Blek ring kring kratern/
4. Brännskador efter ev. brända kläder
5. Strömmärke...

34

Fråga 34
Endast allmänna handlingar kan sekretessbeläggas enligt ”Offentlighets- och sekretesslagen. I vilken typ av organisation finns förutsättningar för att sådana dokument skall kunna skapas. Ange det samlade begreppet för sådana organisationer.

Myndighet

35

Fråga 35
Nämn två olika sätt att fastställa identitet på en död kropp om kroppen blivit svårt vanställd och ej kan identifieras genom anhöriga.

1. Tandstatus
2. Fingertryck
3. DNA-profil
4. Skelettegenheter
5. Implantat

36

Fråga 36
Om man anser att vårdnaden med omedelbar verkan måste tas från föräldrarna t.ex. på grund av att de motsätter sig akuta livräddande insatser för sitt barn kan man utanför arbetstid alltid få kontakt med en person som med omedelbar verkan kan fatta ett sådant beslut. Vem är det?

Socialnämndens ordförande.

37

Fråga 37
Nämn två egenskaper hos ett hudsår i huvudsvålen som visar att det förorsakats av skarpt våld.

1. Skarpa kanter
2. Avsaknad av kärl, nervbryggor
3. Avsaknad av skador på intilliggande vävnad (blåmärke)

38

Fråga 38
Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. I vissa fall kan dock en medborgare tvingas till kroppsundersökning mot sin vilja. Vem och varför? (DNA provtagning av målsägande undantaget).

Misstänkta gärningsman för brott vilket fängelse kan bli påföljd.

39

Fråga 39
Då man som läkare kallas till ett förmodat dödsfall är det fem olika åtgärder, klinisk obduktion undantagen, som måste övervägas. Nämn fyra av dessa.

1. Konstatera dödsfall
2. Kroppsundersökning
3. Skriva dödsbevis
4. Överväga polisanmälan
5. Skriva dödsorsaksintyg

40

Fråga 40
Ange två olika orsaker till att likfläckarna på en död person är påfallande ljusröda.

- Kolmonoxidförgiftning
- Kroppen legat i låg temperatur
- Cyanidförgiftning

41

Fråga 41
För den som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är det förbjudet att yrkesmässigt utföra undersökning eller behandling i vissa fall (kvacksalveri). Nämn fyra olika tillstånd eller patientkategorier som är förbjudet att behandla för en sådan person!

1. Diabetes, cancer, pat.tillst.vid grav/förlossning, epilepsi
2. Barn under 8 år
3. Anestesitillämpning
4. Utprövning av linser
5. Smittsamma sjukdomar
6. radiologiska metoder
7. lämna råd utan personlig undersökning

42

Fråga 42
Du är på en geriatrisk mottagning och möter Lena, 92 år som haft en stroke för 4 veckor sedan. Lena har kvarstående hemipares, trötthet och sväljningsbesvär. En röntgen sväljningsundersökning för två veckor sedan bekräftar att dysfagi föreligger pga dyskoordination.
A Vilka av tre följande prover/undersökningar/anamnesuppgifter är viktigast för att Du skall kunna bestämma om hon har protein-energimalnutrition (PEM).

A.

43

###Fråga 43
Per, 78 år, drabbades av stroke för 8 veckor sedan och kommer på återbesök till Din mottagning. Senaste månaden har han varit på en strokerehabiliteringsenhet med daglig sjukgymnastik. I slutbedömningen från arbetsterapeuten och sjukgymnasten föreslås fortsatt träning via kommunen. Per har Katz index F och FIM 40p. Cognistat visar sänkt konstruktions- och minnesförmåga, däremot normalt för språk- och räkneförmåga och resonemang.
Per rullas in i sin rullstol av hemtjänstpersonal som besöker honom 6 ggr per dygn, han kan gå kortare sträcka med ett levande stöd. Per har utveckat inkontinens efter sin stroke. I status finner Du, MMT 24 p, neglekt åt vänster, vä-sidig central facialispares, måttligt sänkt sensorik och begynnande spasticitet i vä arm och ben, kraftigt sänkt styrka i vä arm, måttligt i benet. Stegrade reflexer och positiv Babinski vä sida. Pat har ont i vänster axel och graderar smärtan till VAS 5p, men du finner ingen luxation i skulderleden.
A. Vilket skattningsinstrument/bedömning har Du bäst nytta av för att bedöma patientens vårdtyngd och hjälpbehov:
A. VAS
B. FIM
C. MMS
D. Cognistat
E. Neurologiskt Status

B. Vilken av nedanstående rehabiliteringsmetoder är minst lämplig hos denna patient:
A. Träning på automatiserad gångbana
B. Bobath-träning (eller strävan mot normalrörelse)
C. Motorrelearningprogram
D. Brunnström och proprioceptiv neuromuskulär facilitering (PNF)
E. CI (constrain-induced) terapi

C. För behandling av Pers spasticitet i vänster arm gäller ett av nedanstående alternativ:
A. Genom att undanröja provocerande faktorer och med fysikalisk terapi kan jag
uppnå regress av spasticiteten.
B. Intratekal infusion av baklofen kan minska spasticitet i armen utan centrala
biverkningar
C. För långvarig effekt är fenolblockaden att föredra.
D. Peroral behandling med GABA-erga preparat är inte invasiv och att föredra i pat
ålder.
E. Neuromuskulär transmissionsblockad ger inga trötthetssymptom och kan lätt utvärderas

D Vad är en rimlig förklaring till Pers nytillkomna inkontinens efter hans stroke?
A. Per har troligen stressinkontinens pga sin stroke
B. Per har troligen trängningsinkontinens efter sin stroke.
C. Stroke innebär ingen överrisk att utveckla inkontinens
D. Per har prostatahyperplasi som ger inkontinensbesvär
E. Per har ökad ADH insöndring nattetid efter sin stroke som ger inkontinens

A. B-FIM
B. Träning på automatiserad gångbana
(Dock ej Bobath-träning enligt Socialstyrelsen- strävan mot normalrörelse)
#C. E. Neuromuskulär transmissionsblockad ger inga trötthetssymptom och kan lätt utvärderas
D. B. Per har troligen trängningsinkontinens efter sin stroke.

44

Fråga 44
Du besöker ett äldreboende och undersöker Anna, 94 år, som personalen tycker har blivit ”oklar” och ”glömsk” de senaste dagarna. Enligt Apodos-listan medicinerar hon sedan ett år tillbaka med Digoxin® 0.13 mg x1, Normorix mite® 1x1, Levaxin® 0.1mg x1 samt Simvastatin® 20 mg t.n. För tre månader sedan har hon fått Propavan® 1 tabl t.n. insatt och för en månad sedan Detrusitol® 1x1 för trängningsinkontinens.
Vid undersökningen finner du att Anna har feber 39o. Blodtryck: 140/80. Auskultationsfynd över hö lunga basalt inger misstanke om pneumoni. Du bedömer att hennes ”glömska” och intellektuella försämring kan vara uttryck för konfusion.
A. Vilka ytterligare två kriterier efterlyser du för att kunna ställa diagnosen konfusion?

Du bestämmer dig för att försöka behandla henne på plats istället för att skicka in henne till sjukhuset. Du sätter in Kåvepenin® 1g x 3.
B. Vilka ytterligare tre åtgärder vidtar/ordinerar du på boendet?

A. Organisk orsak, intellektuella försämring, medvetandesänkt, fluktuerande förlopp
B. Sätter ut propavan samt detrusitol, minskar stimuli, samma personal kring pat, inkontinensskydd (Betmiga)

45

Fråga 45
A Vilken av följande läkemedelsgrupp bör Du vara särskilt försiktig att ordinera hos äldre personer med påtagligt sänkt njurfunktion (avancerad njurinsufficiens

A. E. antiinflammatoriska medel, icke steroid
B.. Toxiskt vid hypotoni, magsår

46

Fråga 46
Mesenterialkärlsocklusion kan ge upphov till peritonit hos äldre personer. På vilket sätt skiljer sig den radiologiska presentationen av en buköversikt eller CT buk hos äldre personer (>80 år) jämfört med yngre personer (

Äldre har oftare sunntarmsdilatation vid MK än yngre

47

Fråga 47
Symtomatologin vid peritonit hos äldre skiljer sig ofta från symtom hos yngre. Vilket är det vanligaste symtomet/kliniska fyndet hos äldre (>80 år) ?
A. Buksmärta
B. Takykardi,feber
C. Defense/rigiditet
D. Ändrade tarmljud
E. Palpatorisk ömhet
F. Illamående, kräkning

B. Takykardi,feber

48

Fråga 48
Ett av följande påståenden kring Brain Natriuretic Peptide (BNP) är felaktigt?
A. BNP stegras av betablockerare
B. BNP är stegrat vid förmaksflimmer
C. BNP är stegrat vid anemi
D. BNP påverkas av fysisk ansträngning
E. BNP används framför allt för att påvisa hjärtinsufficiens

A. BNP stegras av beta blockerare?

49

Fråga 49
Ett nödtestamente är giltigt ifall:
A. Det ges muntligt inför ett vittne
B. Detgesskriftligtmenutanvittne
C. Detgesmuntligtinförenvårdpersonal D. Det ges skriftligt men utan underskrift

B. Det ges skriftligt men utan vittne

50

Fråga 50
Sarkopeni är ett potentiellt livshotande tillstånd. Vilket av följande påstående är felaktigt?
A. Behandling vid sarkopeni bör vara både kost och fysisk aktivitet.
B. Styrketräning > 90år kan ge ökad styrka > 150 % i nedre extremiteter
C. Träning efter höftfraktur för att förebygga sarkopeni startar med fördel efter 3-5
dagar.
D. Sarkopeni hos äldre > 80 tar upptill 3 ggr längre tid att återhämta jmf med yngre

C. Träning efter höftfraktur för att förebygga sarkopeni startar med fördel efter 3-5
dagar.