2011 VT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2011 VT > Flashcards

Flashcards in 2011 VT Deck (46):
1

Fråga 1
83-årige Bertil söker dig som arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. Han berättar, i samband med sin årliga diabeteskontroll, att han sedan flera månader känt sig yr i form av ostadighetskänsla. Hans diabetes debuterade för fyra år sedan och metforminbehandlas. Han har också nedsatt hörsel och har dessutom de senaste åren även fått nedsatt syn trots nya glasögon. Bertil har p.g.a. ostadighetskänslan nästan upphört med sina dagliga promenader eftersom han är rädd för att falla och nu har han märkt att hans benmuskulatur blivit svagare. Han tycker dessutom att känseln i fötterna långsamt har blivit lite sämre. Nu börjar det verkligen gå utför tycker Bertil. Status: At opåverkat Öron: u.a. inkl neg Dix Hallpike Cor rr, inga biljud frekvens 72 Pulm u.a. Buk u.a. Bltr 140/90 liggande=stående höger arm Neurologi: u.a. förutom nedsatt vibrationssinne prövat på mediala malleolerna. Fötter u.a. Perifera pulsar: ATP och ADP u.a. . EKG: normalt. Lab: Hb 135 HbA1C 60 mmol/mol leverstatus u.a. Audiogram visar kraftigt nedsatt hörsel på båda öronen.
Du bedömer att Bertil har presbyastasi d.v.s. multipel systemsvikt hos en gammal man. Hans nedsatta känsel i fötterna kan bidra till hans ostadighetskänsla. Du bestämmer dig därför för att ta ytterligare ett prov.
A. Vilket prov vill du ta?

Värdet är lågt och du sätter in behandling.
B. Vilka ytterligare tre åtgärder är viktigast för att hjälpa Bertil med hans presbyastasi?
- Remiss Neurologisk klin
- T Calcichew D 3 1x2
- Elektrisk rullstol
- Insulinbehandling
- Remiss sjukgymnast
- Fotvård
- Specialanpassade skor
- Remiss för hörapparat
- T Folacin 1x1
- Dietistkontakt
- Remiss Ögonklinik
- Remiss till psykolog

A. B12
B. - Specialanpassade skor
- Remiss för hörapparat
- Remiss Ögonklinik

2

Fråga 2
8-åriga Vera söker akut med sin mamma på den vårdcentral där du är AT-läkare. Vera har de senaste två dagarna haft täta trängningar och sveda när hon kissar. Hon har inte haft någon feber och är i övrigt frisk men har reagerat med utbredd urticaria på penicillin.
Status: A.t. opåverkat Buk: överallt mjuk, lätt ömhet över blåsan, ingen dunkömhet över njurlogerna. Lab: Temp 37,2 CRP

A. Urinodling
B. Nitrofurantoin
C. Nej. Däremot vid recidiv alt.

3

Fråga 3
Anna 48 år söker dig som AT-läkare på en vårdcentral en dag i januari pga. huvudvärk. Anna, slutade röka för drygt 1 år sedan i samband med en subendocardiell infarkt. Hon medicinerar sedan dess med Trombyl 75 mg 1x1. Hon har en Levaxinsubstituerad hypotyreos, men annars varit i stort sett frisk. Anna arbetar som ekonom vid landstinget och har en ganska stressig period nu i samband med årsbokslutet.
Ända sedan tonåren har Anna haft återkommande huvudvärk, oftast halvsidig, lite pulserande karaktär, någon gång föregånget av synfenomen som du tolkar som aura i form av flimmerscotom. Ofta får hon ett besvärande illamående i samband med huvudvärken. Nu har anfallen varit mer frekventa och särskilt illamåendet mer besvärande. Anna måste få hjälp då arbetskamraterna blir allt mer irriterade över hennes frånvaro, särskilt nu när belastningen på arbetsplatsen är hög. Annars brukar Ibuprofen eller Alvedon fungera ganska bra, men det har inte fungerat helt optimalt nu.
Status: AT Opåverkad Cor ua. Pulmu ua. BT 140/80, rutinnervstatus ua. Efter att ha undersökt Anna bedömer du att Anna har migrän.
A. Du överväger en annan alternativ behandling istället för NSAID och paracetamol, men avstår då du bedömer att Anna har kontraindikation för sådan behandling.
Vilket läkemedel skulle kunna vara aktuell om kontraindikation ej förelåg?

B. Vilken viktig kontraindikation är det du tar hänsyn till?

C. Anna undrar även om det finns någon anfallsförebyggande läkemedelsbehandling. Vilket läkemedel skulle i så fall vara aktuellt för Anna?

A. Bamyl
B. Pat står på Trombyl redan.
C. Metoprolol 50 mg

4

Fråga 4
Du är AT-läkare på en vårdcentral. Nu söker Helena 54 år akut pga. magbesvär.
Hon berättar att hon ända sedan tonåren har haft lite ”krånglig mage”. De senaste månaderna har det varit besvärlig flera dagar per vecka men hon har inte behövt stanna hemma från arbetet. Det har varit en hel del stress både hemma och på jobbet och då brukar magbesvären bli mer uttalade. På morgonen mår hon hyggligt men redan efter frukost kommer knipsmärtor, omväxlande på höger och vänster sida i magen. De kan tillfälligt lätta efter toalettbesök. Hon har tidigare i samband med förstoppning haft besvär med hemorrojder och dessa har också på nytt givit sig till känna. Hon har också haft mycket besvär med uppspändhet i buken, mycket gasbildning. Status: At opåverkat Cor, pulm u.a. Buk: överallt mjuk, oöm PR: u.a.
A. Vilken diagnos kan du ställa utifrån de anamnestiska uppgifterna ovan?

Efter fortsatt undersökning på vårdcentralen, diskussion och ytterligare provtagning som är normal, känner sig Helena lugnad.
Helena återkommer dock några månader senare. Hon är orolig för att hon sedan föregående besök har gått ner några i kg vikt men också för att hon nu av och till har haft nattliga besvär med diarreér som hon inte har haft tidigare. Samtidigt är hon ibland mer förstoppad än någonsin förr och hennes hemorrhojder blöder oftare nu. Du beställer ett Hb som nu är 120 g/L. Vid det föregående besöket var Hb 140 g/L. Du gör rektoskopi som är normal.
B. Förutom fler laboratorieprover, vilken undersökning ska du remittera Helena till nu?

C. Nämn fyra orsaker till varför Helena bör utredas vidare!

A. IBS
B. Koloskopi
C. Nattliga diarréer, viktnedgång, anemi, melena, progressivt förlopp,

5

Fråga 5
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. Nu söker på eftermiddagen 66-årige Gösta som är pensionär sedan ett år tillbaka. Han är skild sedan några år tillbaka. Han har gått på kontroller i ett par år på grund av nedsatt glukostolerans. Diabetessköterskan har nu kontrollerat fP-glukos på honom. Vid tre tillfällen de senaste tre veckorna har fP-glukos varit 8-9 mmol/l. Gösta luktar svagt av alkohol, och på din raka fråga berättar han att han dricker en flaska vin per dygn men inte mer, aldrig starksprit. Han dricker mer nu sedan han blev pensionär, han saknar sina arbetskamrater och jobbet, men han upplever inte själv sin konsumtion som problematisk och har inga funderingar på att skära ner sitt vindrickande
A. Vilket kriterium använder du för att ställa diagnosen diabetes mellitus för Gösta?

B. Hur många standardglas får Gösta minst i sig i veckan med hänsyn till uppgiven konsumtion?

C. Bedömer du utifrån din beräkning av antalet standardglas att Gösta har ett riskbruk av alkohol?

D. I vilket stadium i motiverande samtalsmetodik befinner sig Gösta?

A. Mer än fasteglukos 7,0 vid två tillfällen
B. 35 standardglas
C. Ja (över 14 st.glas)
D. I stadium 1, ej intresserad av förändra

6

Fråga 6
69-årig Agda söker dig som AT-läkare på en vårdcentral. Agda har en tablettbehandlad hypertoni och behandlas med T Salures 5 mg 1x1. Hon har också en lindrig angina pectoris. Hon berättar att hon hade en kraftig influensa för några månader sedan och därefter har hon blivit allt tröttare och dessutom har hon börjat tappa hår, fått torr hud och gått upp några kg i vikt. Hon känner sig dessutom lite frusen.
Status: Opåverkat, överviktig. Cor u.a. Pulm u.a. Bltr: 140/90 Buk mjuk och oöm. EKG: sinusrytm frekv 60, väs normalt.
A. Vad är den mest sannolika orsaken till patientens besvär?

B. Vilka tre laboratorieprover beställer du i första hand?

C. Proverna bekräftar din preliminära diagnos. Vilket läkemedel ordinerar du?

A. Hypotyreos
B. TSH, T4, TPO-Ak
C. Levaxin

7

Fråga 7
Syster Agnes ringer från sjukhemmets demensavdelning och vill att du kommer och undersöker Arvid som inte är sig lik. Igår var han pigg och tittade som vanligt på teve efter kvällsmaten innan han gick till sängs.
I morse ville han inte äta frukost och nattpersonalen rapporterade att han haft frossa och fått hög feber under natten. Nu på morgonen har han börjat hosta och säger att det gör ont i ryggen när han andas.
För tre dagar sedan firade han sin 83 åriga födelsedag och då var hans barnbarnsbarn Liv fyra år och Joel två år lediga från dagis för att kunna hälsa på sin gammelmorfar.
Arvid har känd njursvikt och Alzheimers sjukdom. Du undersöker Arvid.
Status: At. Trött och tagen, vilodyspné. Temp 39,4 , inga underbensödem, saturation 96 % Cor: rr , inga hörbara blåsljud, frekv 100. Pulm: krepitationer hö bas. BT: 130/75 hö arm ligg. Buk: Mjuk o oöm, inga patologiska resistenser att känna.
CRP 175, SR 20
A. Du misstänker pneumoni. På vilka tre anamnestiska uppgifter grundar du din misstanke?

B. Vilket agens är mest sannolikt?

Du beslutar dig för att låta Arvid stanna kvar på sjukhemmet och inleder behandling.
C. Vilka två läkemedel ordinerar du?

A. Plötslig frossa, hosta, smärta vid andning
B. Pneumokocker
C. Kåvepenin 1gx3xX, Alvedon feber/smärtnedsättande

8

Fråga 8
Sven arbetar som psykolog på Studenthälsan. Han är 57 år, tar inga mediciner och har aldrig legat på sjukhus. Han röker inte och dricker 1⁄2flaska vin fre-lör. Han cyklar till jobbet varje dag och har sedan ung 1⁄2 år tillbaka ibland fått lite tryck och obehag mitt i bröstet under cykelturen. Idag cyklade han hem och åt lunch, men på tillbakavägen till jobbet fick han hoppa av cykeln och gå pga. obehaget i bröstet. Efter ett par minuters långsam gång försvann obehaget, men eftersom han precis passerade VC Södertull passade han på att söka akut.
När du träffar Sven är han inte andfådd, har inget tryck i bröstet och har ingen halsbränna eller sura uppstötningar och det gör inte ont vid djupandning.
Status: AT opåverkad, inga perifera inkomptecken , O2-saturation 98%.
Cor: rr, frekvens 80 inga biljud, Pulm: ves andningsljud bilat, BT: hö arm ligg 140/90 Buk: Mjuk o oöm, inga patologiska resistenser. EKG ua
A. Vilka två frågor är viktigast att ställa för att avgöra om du ska remittera Sven akut till sjukhus eller ej?

Bröstsmärta även i vila
Hereditet för hjärt kärlsjukdom
Sväljningsbesvär
Viktnedgång
Motionsvanor
Hjärtklappning
Hosta
Sömnsvårigheter
Stress på jobbet
Bröstsmärta allt oftare
Ändrade avföringsvanor
Kräkningar
Utlandsvistelse
Nedstämdhet

B. Du väljer att avstå från akut remiss, men beställer arbets-EKG. Nu ordinerar du läkemedel för anfallsprofylax.
Vilka tre läkemedelsgrupper kan du välja emellan?

C. Bör du ge Sven ytterligare någon medicin och i så fall vilken, för att minska risken för morbiditet/mortalitet?

A. Bröstsmärta även i vila, hjärtklappning

B. Kalciumantagonist, långv. nitrater, betablockerare

C. Trombyl 75 mg
(statin)

9

Fråga 9
Niklas, 31år, arbetar som förskollärare sedan sex år och på sin aktuella arbetsplats, kommunala förskolan Solstrålen, sedan ett år tillbaka. Fast han är ensam man i arbetslaget utöver rektorn trivs han som fisken i vattnet med arbetskamraterna. Med barnen busar han gärna och gillar att leka fysiska lekar.
Han har sällan varit hos doktorn och lever ett glatt ungkarlsliv med många kompisar och bor i sin tvåa med labradoren Rudolf.
I förra veckan blev han inkallad till rektorn, där kollegan Laila gråtandes berättade hur hon sett honom leka en lek med barnen dagen innan, som hon klart uppfattat som sexuellt otillbörlig. Hon sade att hon sett dessa tendenser hos honom länge men nu kunde hon inte längre vara tyst och krävde att han avskedades.
Rektorn föreslog ett akut möte i arbetslaget men Niklas blev så chockad av anklagelserna, att han åkte hem istället.
Nu sitter han sedan en vecka tillbaka hemma med hunden, pratar bara med rektorn i telefon men kan inte förmå sig att gå tillbaka till jobbet. Sömnen är mycket sporadisk och han har knappt ätit med någon reda. I tankarna spelar han bara upp samtalet på rektorsexpeditionen om och om igen.
Nu kommer han till din mottagning.
A. Vilken diagnos är mest trolig i Niklas fall?

B. Vilka två faktorer gör att du ställer diagnosen?

C. Du ordinerade sömnmedicin, Imovane 1 tn vb, recept på 10 tabletter. Vilken ytterligare behandling är lämplig i Niklas fall?

A. Akut krisreaktion
B. Kort anamnes (Ej varat längre än två veckor), akut livsomvälvande händelse
C. Stödjande samtal.

10

Fråga 10
Sven, 82 år, kommer till dig som AT-läkare på vårdcentralen, då han känner sig trött. Han berättar vidare att han sedan 5-6 veckor har hjärtklappning av och till, men inga bröstsmärtor. Han är vanligen aktiv med dans och bowling flera gånger i veckan. Senaste månaden har han inte kunnat dansa eftersom han helt enkelt inte orkar. Sven medicinerar med Trombyl 160 mg 1x1efter en TIA för 3 år sedan. Han har Alfuzosin 10 mg 1x1 pga. prostataförstoring, Enalapril 10 mg 1x1 samt Salures 5 mg 1x1 pga. hypertoni.
Sven har aldrig rökt. Han har inte haft några infektionssymtom. Han berättar att han av och till har ont i övre delen av buken och då brukar ha viss lindring av Omeprazol som han köper receptfritt.
Status: Helt klar och adekvat, inga perifera inkompensationstecken i vila. Cor: oregelbunden rytm, inga blåsljud. Pulm: u.a. Bltr: 155/85. Buk: Palpöm i epigastriet EKG: förmaksflimmer 104/min, inga ST-förändringar.
A. Nämn två möjliga orsaker till Svens förmaksflimmer, utöver ”spontant” uppkommet!

Du sätter in Sven på betablockerare, Metoprolol 50 mgx1.
Vid återbesök 5 dagar senare är Sven nöjd. Han har betydligt mindre hjärtklappning. EKG visar alltjämt förmaksflimmer, nu frekvens 76.
Du bestämmer dig nu för att sätta in tromboemboliprofylax.
B. Vilken typ av tromboemboliprofylax vill du ordinera, och varför väljer du denna?

A. Hypertoni, elektrolyrubbning, anemi, alkohol, kaffe
B. Warfarin, uppfyller kriterier enligt Cha2ds Vasc.

11

Fråga 11
På din akutmottagning på vårdcentralen söker Ali 28 år. Sedan tre dagar har han mycket ont i halsen och feber (temp 39 grader). Ali är gift och har en tvåårig dotter. Han arbetar som bilmekaniker i sin egen bilverkstad.
Status: Opåverkad. Temp 39,0. MoS: kraftigt rodnade tonsiller med beläggningar. Ytl lymfkörtlar: Några lätt svullna och ömmande på halsen bilateralt. Pulm Normala andningsljud.
Strep A: positiv.
A. Vilken behandling (preparat, dosering och behandlingstid) väljer du?

Två dagar efter avslutad läkemedelsbehandling kommer Ali tillbaka. Han har inte blivit bra utan har alltjämt ont i halsen.
B. Nämn två möjliga förklaringar till detta?

A. Kåvepenin 1gx3xX
B. Terapisvikt, fel diagnos (virusorsakat)

12

Fråga 12.
Johanna, 17 år, söker i mitten av februari på vårdcentralen tillsammans med sin bekymrade pappa för att hon brukar få besvär från näsa och ögonen som hon själv tror beror på allergi. Johanna är mycket lovande fotbollsspelare. Hon går andra året på fotbollsgymnasium. Hon tycker att besvären påverkar hennes möjlighet att träna fotboll vilket oroar henne mycket. Hon vill ha hjälp så att hon kan fortsätta med sin satsning på fotbollen.
Johanna berättar att hon brukar ha besvär från april till augusti, dvs. större delen av fotbollssäsongen. Mest besvär har hon i samband med fotbollsspel. Johanna är för övrigt frisk, tar inga läkemedel. Varken hon eller övriga familjemedlemmar röker. De bor i ett radhusområde i utkanten av staden. Det finns inga husdjur i familjen.
Status: AT Opåverkad. MoS ua. Ögon ua. Lungor helt normala andningsljud. PEF 550. A. Nämn två möjliga allergen som orsakar besvären utifrån Johannas anamnes?

B. Hur vill du utreda på vårdcentralen? Ge ett utredningsförslag.
Din utredning bekräftar att Johanna är allergisk. Du beslutar dig för att utöver den behandling med antihistaminer som Johanna har provat, nu lägga till lokalbehandling.
C Vilken lokal behandling mot Johannas nästäppa respektive ögonbesvär vill du ordinera? Nämn ett lokalt verkande preparat (preparatnamn eller generikum) till näsa och ett till ögon!

A. Björkpollen, timotej
B. Phadiatop
C. Nasonex, Lomudal

13

Fråga 13.
För ”Närståendepenning” gäller ett av följande påståenden:
A. Högst 30 dagar beviljas för varje person, som vårdas.
B. Vården kan ske antingen i hemmet eller på sjukvårdsinrättning.
C. Endast nära anhörig (familjemedlem) till den sjuke kan få närståendepenning
D. Vården kan ske i utlandet.

B. Vården kan ske antingen i hemmet eller på sjukvårdsinrättning.

14

Fråga 14.
För aktivitetsersättning gäller ett av följande påståenden:
A. Ersättningen kan beviljas för personer som är mellan 19 och 64 år.
B. Arbetsförmågan måste vara nedsatt med 100 % under minst ett årstid.
C. Ersättning kan betalas ut i väntan på lönebidragsanställning.
D. Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden.

D. Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden.

15

Fråga 15.
Beträffande sjukpenning gäller ett av nedanstående:
A. Sjukpenning är 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).
B. Sjukpenning kan ges motsvarande 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % av ordinarie arbetstid.
C. Tillanställdautbetalassjukpenningfrånochmedåttondedagenisjukperioden.
D. Man kan inte vara sjukskriven och erhålla sjukpenning under semester.

B. Sjukpenning kan ges motsvarande 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % av ordinarie arbetstid.

16

Fråga 16.
Beträffande Förebyggande sjukpenning är ett påstående korrekt:
A. Läkaren ordinerar behandlingen som ska ingå i en behandlingsplan, vilken ska godkännas av Försäkringskassan.
B. Tidsåtgång för behandling, inklusive resor, måste uppgå till minst 50 % av patientens normala arbetstid.
C. Arbetsgivaren betalar Förebyggande sjukpenning de första 14dagarna.
D. Anhållan om Förebyggande sjukpenning görs på vanligt läkarintyg (Medicinskt
Underlag).

A. Läkaren ordinerar behandlingen som ska ingå i en behandlingsplan, vilken ska godkännas av Försäkringskassan.

17

Fråga 17
Lena, 45 år, arbetar i mjölkdisken på ICA. Hon söker dig på på grund av högersidig axelsmärta sedan 4 månader. Hon har inte råkat ut för något trauma, men har försämrats efter att ha försökt vårstäda. Hon har nu smärta då hon lyfter armen, även vid låg belastning som exempelvis att lyfta mjölkpaket. Hon kan knappt hänga upp tvätt och har t.o.m svårt att sköta håret. Sömnen störs, hon har svårt att sova, framför allt på höger sida.
A. Vilka två kliniska fynd särskiljer en tidig frusen skuldra från impingement (inklämning av subacromiala mjukdelar)?

Lena saknar dessa fynd och du bedömer därför att hon har impingement. B. Nämn en riskfaktor i Lenas arbete som kan orsaka detta.

A. Aktiv såväl som passiv rörelseinskränkning i alla rörelser,
B. Jobbar mycket med abducerad axel

18

Fråga 18
Du arbetar som underläkare på kirurgkliniken och har en patient som har blivit vådaskjuten. Patienten har 89 blyhagel i kroppen. Det kirurgiska läget är helt stabilt. Men är det någon fara för blyförgiftning?
A. Vilket blodprov kan ge dig vägledning?

B. För vilken av nedanstående patienter skulle du vara mest bekymrad, om du misstänker att bly sprids i kroppen?
A. 67-årig man med kreatinin 170?
B. 10-årigpojke?
C. Frisk gravid kvinna?

C. Motivera ditt svar.

A. B-Pb
B. Frisk gravid kvinna
C. Risk för utvecklingsstörning, men även encefalopati

19

Fråga 19
På vårdcentralen söker Lasse, som är 40 år och frisk. Han har de senaste tre åren fått allt svårare att utföra precisionsarbete på jobbet (han är tandtekniker). Lasse kan inte förstå varifrån problemet kommer och är orolig att han drabbats av en neurologisk sjukdom.
Tandtekniker har hög exponering för högfrekventa vibrationer, och Lasses symtom skulle kunna passa med den ena huvudtypen av delkroppsvibrationsskada
A. Vilka strukturer drabbar denna, och vilka symtom medför den?

Innan du kan ställa diagnosen vibrationsskada måste andra behandlingsbara diagnoser, som drabbar samma strukturer, uteslutas. Du har flera i åtanke.
B. Vilka differentialdiagnoser tänker du på? Nämn två patofysiologiskt olika tillstånd.

För att utesluta att han även drabbats av den andra huvudtypen bör du ställa en fråga.
C. Vilken?

A. Nerver - finmotorik, sensibilitet sämre,
B. B12-brist, alkoholism, diabetes, bindvävssjukdom, Primär Mb Reynauds
C. Problem med vita fingrar vid kyla?

20

Fråga 20
Anna, 34 år, söker dig för ont i halsen. Hon arbetar i en kemisk industri. Hon och hennes sambo hoppas att hon snart ska bli gravid, och hon undrar över vilka regler som gäller då man kommer i kontakt med kemikalier.
I vissa fall kan graviditetspenning erhållas under hela graviditeten.
A. Nämn två förutsättningar som måste vara uppfyllda för erhållande av graviditetspenning.

B. Vem ska i så fall betala graviditetspenning?

A. Undanröja risk ej möjlig,ej heller omplaceras
B. Försäkringskassan

21

Fråga 21
Du är läkare på en vårdcentral där du konsulteras av Joel, en 23-årig icke rökande man. Han har det senaste halvåret haft besvär med anfall av tryckkänsla i bröstet ibland med pip. Du misstänker astmatiska besvär och påbörjar en utredning av detta. Eftersom du vet att astma kan vara yrkesrelaterad frågar Du om hans yrke och får reda på att han är bagare.
A. Vad frågar du om för att värdera om hans besvär är relaterad till arbetsplatsen? Nämn två frågor.

B. Du vill objektivisera eventuell lungfunktionsnedsättning i relation till arbetet, hur gör Du det?

C. Du kan misstänka en allergi mot mjöl eller amylas i mjölet. Nämn ett sätt att påvisa detta?

A. Debut i samband med arbete? Bättre vid helger/semester?
B. PEF-kurva minst 3 v
C. RAST

22

Fråga 22
Du misstänker att arbetsmiljön på bageriet där Joel i föregående fråga arbetar inte är bra. Du kontaktar med Joels tillstånd företagshälsovården. Du får senare besked om att exponeringen för mjöl vid vissa arbetsmoment ligger över gränsvärdet. För att förhindra att andra anställda utvecklar astma (primär prevention) rekommenderas att personligt andningsskydd används till ventilationen har förbättrats. Vilket andningsskydd bör arbetsmiljöingenjören rekommendera?
A. ”Behåmask” dvs. en pappersmask klass P1?
B. Fläktassisterat andningsskydd med dammfilter klass P3?
C. Helmask med kolfilter?

Fläktassisterat andningsskydd med dammfilter klass P3?

23

Fråga 23
Det finns ett gränsvärde för yrkesmässig exponering för helkroppsvibrationer, för att minimera risken för ett sjukdomstillstånd. Vilket?

0,5 m/s2

24

Fråga 24
Nämn tre specifika arbetsmiljöfaktorer där det är obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda regelbunden medicinsk kontroll

- Bly
- Kadmium
- Fibrosframkallande damm till exempel asbest och kvarts
- De flesta härdplastkomponenter
- Arbeten som ger extrem fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning, dykeriarbete.

25

Fråga 25
I vilka två situationer (definierade i Patiensäkerhetslagen) vid misstänkt felbehandling skall vårdgivaren göra anmälan till Socialstyrelsen (tidigare ”Lex Maria”)?

Allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada.

26

Fråga 26
När Du kommer till en plats där en död kropp anträffats har Du åtminstone två goda skäl att undersöka likfläckarna. Vilka?

1. Kropp flyttad?
2. Onormal död - cyanid/kolmonoxidförg.
3. Tid

27

Fråga 27
Polismyndigheten framför till Dig som läkare i allmän tjänst, önskemål om att få ett barn undersökt och rättsintyg utfärdat med anledning av misstanke om misshandel i hemmet. Bägge föräldrarna är misstänkta. Vad kallas en person som blir utsedd och måste lämna sitt tillstånd för att kroppsundersökning skall få genomföras?

Särskild företrädare

28

Fråga 28
Vilken myndighet utser en sådan person?

Tingsrätten

29

Fråga 29
Vid frakturer på rörben till följd av direktvåld uppkommer ofta triangulära intermediärfragment. Mot vilken yta av intermediärfragment har våldet som regel inverkat?

Mot den plana ytan, spetsen riktad från skadan.

30

Fråga 30
Nämn en av de två myndighetsnivåer/organisationer som ansvarar för att ta hand om avlidna?

Hälso-och sjukvården
(rättsmedicinalverket)

31

Fråga 31
Vilka två av nedanstående organisationer hanterar allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen (offentliga och/eller sekretessbelagda)?
A. Stiftelse
B. Landsting
C. Vårdföretag(Caremamm)
D. Staten
E. Förening

B. Landsting
D. Staten

32

Fråga 32
Vilken person kan enligt Rättegångsbalken 28 kap. tvingas till kroppsundersökning mot sin vilja (DNA-provtagning undantagen)?

Misstänkt gärningsman

33

Fråga 33
Brillen- och monokelhaematom kan uppkomma vid direktvåld mot ögon-, näs- och pannregionen. Ibland är uppkomstmekanismen en helt annan. Var har då våldet verkat och vilken är mekanismen för uppkomsten av blödningen/arna runt ögat/ögonen?

Våld mot nacken, fraktur i främre skallgrop, kärl brister, blodet rinner i ögonlocken

34

Fråga 34
Den läkare som kallas till en bostad där en tidigare frisk person avlidit och där ingen uppenbar observation eller uppgift föranleder polisanmälan skall utföra tre tämligen omgående åtgärder. Nämn två av dessa:

Konstatera dödsfall
Utfärda dödsbevis
Kroppsundersökning

35

Fråga 35
Beskriv två av de självtillfogade stick/skärsårens karakteristika, vid tillfällen då skadorna är ägnade att väcka uppmärksamhet eller kasta skulden på annan person.

Parallellea sår, ytliga, på lättillgängliga ställen, ej genom kläder, inte på känsliga ställen

36

Fråga 36
Då en patient avviker från en sjukvårdsinrättning och är farlig för egen eller annans säkerhet har verksamhetschefen enligt ”Verksamhetschefsförordningen” särskilda skyldigheter för att förhindra allvarliga följder av ett sådant avvikande. Nämn minst två av flera olika instanser eller personer som han måste kontakta.

Polismyndigheten
Anhöriga
För vilkas säkerhet är i fara

37

Fråga 37
Om polisen ringer upp och vill ha reda på om en person har blivit omhändertagen och befinner sig på sjukhus måste Du som ansvarig läkare (enligt Patientsäkerhetslagen) besvara frågan under en förutsättning. Vilken?

"ett särskilt fall" - att patienten går att identifera

38

Fråga 38
Vilken blodalkoholkoncentration i promille krävs för att en person enligt ”Lag om straff för vissa trafikbrott § 4” skall dömas för rattfylleri ?

0,2 promille

39

Fråga 39
Hur länge skall en patientjournal enligt Patientdatalagen minst sparas?

Minst tio år efter sista anteckning

40

Fråga 40
Vilka läkare under arbetstid kan efter begäran från polisen (enligt Patientsäkerhetslagen) neka att utföra undersökning och utlåtande angående alkoholpåverkan?

- Läkare i privatvård
- Upptagen med medicinska uppgifter som ej går att avbryta

41

Fråga 41
På mottagningen möter Du Albertina, 82 år, med besvärande trängnings och ansträngningsinkontinens. Du har tidigare utrett och undersökt henne och urinodling var neg, rutinprover som elektrolyter, glukos, kreatinin var normala och miktionslista visade blandinkontinens. Urografi och cystoskopi ua, inga avflödeshinder. Känd hjärtkärlsjukdom, uppegående och bor i lägenhet. Hon har inkontinens vid hosta och lätt ansträngning och undviker att gå ut längre stunder på dagen. Besvär enstaka gånger nattetid.
Aktuell medicinering: Enalapril 10 mg 1x2, Furosemid 40 mg x 1, Metoprolol 50 mg 1x2, Zopiklon 5 mg tn.
A. Ange tre icke-farmakologiska åtgärder som Du kan överväga

B. Ange två olika farmakologiska möjligheter som Du kan överväga

C. Patienten frågar om möjlighet att få kvarkateter (KAD). Vilken är indikationen för KAD

A. Blåsträning, bättenbottenträning, minska ev. högt vätskeintag, undvika kaffe - alkohol
B. lokalt östrogen, Detrusitol, minska Furosemid
C. Urinretention

42

Fråga 42
Du möter Flora, 92 år, som har varit på ett äldreboende flera år. Hon har varit sängliggande stor del av dagen senaste veckorna. Hon har nu utvecklat ett sår över sacrum, som mäter 4x6 cm med rodnade och delvis svarta kanter, penetrerar fascian. Hon har blöja pga inkontinens och enligt personalens bedömning får hon 13 poäng på Nortonskalan, BMI 18.
A. Nämn tre behandlingsprinciper för lokalbehandling av såret

B. Vilka tre kompletterande behandlingsåtgärder utöver lokalbehandling av trycksåret föreslår du.

C. Var går poänggränsen för ökad trycksårsrisk enligt Nortonskalan?

A. Rengör sår, håll omgivning torr, skydda sårkant, håll fysiologisk miljö i såret,
B. vändschema, tryckavlastande madrass, KAD
C. 20 p eller lägre

43

Fråga 43
På Din geriatriska avdelning skriver Du in Sara 79 år, som opererats dagen innan för en cervikal höftfraktur hö sida. Hittades liggande i bostaden av hemtjänstpersonal. Höftfraktur vä sida för 3 år sedan, tidigare kotkompression. Känd reumatoid artrit sedan 20 års ålder, periodvis kortisonbehandlad, klarat sig med paracetamol senaste åren, typ 2 diabetes. Behandlas för hjärtsvikt efter tidigare hjärtinfarkt. Bor ensam lägenhet med hiss, rökare. Status, klar, kyfotisk, cor /pulm ua, blodtryck liggande 120/85, stående 105/65, svaga perifera pulsar vid fotleder, BMI 20.
Aktuell medicinering: Enalapril comp 1x1, Metoprolol 50 mg 1x2, Mindiab 2.5 mg 1x 1, Tramadol 50 mg x 3 samt vb, Zopiklon 5 mg tn,
Lab: Hb 101 (117-153 g/L), Na 148 (137-145 mmol/L), P-K 4,6 (3,5-4,4 mmol/L) , P-Kr 98 (45-90 umol/L), CRP

A. Neuropati, ortostatism, hypoglykemi, lm-orsakat
B. Kalcium, vit.D, (bisfosonat), träning, sätta ut kortison,

44

Fråga 44
Åke, 86 år, kommer som ett nybesök till din geriatriska mottagning. Han har sedan flera veckor haft dålig aptit, inget smakar längre, och han har gått ner i vikt. Dessutom har han tappat livslusten, blivit allt tröttare och isolerat sig alltmer. Han klagar över värk i axlar, särskilt om morgnarna, och att inget hjälper mot hans förstoppning. När du ställer frågor kring hans tidigare liv, om han lever ensam eller tillsammans med någon, avbryter han samtalet och blir märkbart irriterad. Vid undersökningen noterar Du att hans kläder är smutsiga och illaluktande.
Du misstänker depression, men vill komplettera med fler frågor.
A. Nämn ytterligare tre symtom, som du kan fråga Åke om, för att ställa diagnosen depression enligt de diagnostiska kriterierna i DSM-IV!

Åke skulle kunna ha en avvikande bild av depression.
B. Nämn tre tecken i Åkes anamnes, som ses vid atypisk depression hos äldre!

A. Sömnsvårigheter, intresse, nedstämd, skuld/mindervärde,
B. Förstoppning, irritation, försämrad personlig hygien, somatisk värk

45

Fråga 45
Ange det vanligaste symptomet (endast ett symptom) hos personer äldre än 80 år i befolkningen:
A. Yrsel
B. Kronisk smärta
C. Förstoppning
D. Sömnbesvär
E. Nedstämdhet

B. Kronisk smärta

46

Fråga 46
Följande gäller för Katz ADL index (ange endast ett alternativ):
A. Katz C innebär beroende i fyra aktiviteter
B. Katz ADL index omfattar tio aktiviteter
C. Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter
D. I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att laga mat”
E. I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att sköta ekonomin”

C. Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter