4 Éducation Flashcards Preview

Frans Voca de base > 4 Éducation > Flashcards

Flashcards in 4 Éducation Deck (41)
Loading flashcards...
1

l'Éducation nationale

het onderwijs

2

une épreuve

een toets, een examenopgave

3

efficace

efficiënt

4

la conception

de opvatting, het begrip

5

les connaissances

de kennis

6

le proviseur

de rector

7

redoubler

blijven zitten, overdoen

8

décevant

teleurstellend

9

poursuivre

voortzetten; vervolgen

10

obtenir

(be)halen

11

être doué pour

aanleg hebben voor

12

la filière

de (studie)richting

13

être en train de

bezig zijn te/met/om

14

se tromper

zich vergissen

15

commettre

begaan

16

le manuel

het schoolboek

17

contraindre à

dwingen, verplichten tot

18

un emploi du temps

een rooster

19

un oral

een mondeling (examen)

20

la condition

de omstandigheid

21

l'enseignement

het onderwijzen, het onderwijs

22

le prétexte

het smoesje, het voorwendsel

23

rattraper

inhalen

24

obligatoir

verplicht

25

retenir

onthouden

26

punir

straffen

27

la valeur

de waarde

28

convaincre

overtuigen

29

la scolarité obligatoire

de leerplicht

30

souligner

onderstrepen