Antybiotyki B-laktamowe Flashcards

1
Q

Dlaczego B-lakatamowe?

A

Bo mają w cząsteczce czteroczłonowy pierścień B-laktamowy.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jak inaktywować antybiotyki?

A

B-laktamazy dokonują hydrolizy pierścienia inaktywując te związki.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Mechanizm działania antybiotyków B-laktamowych?

A

Hamowanie syntezy PEPTYDOGLIKANU na etapie łączenia poprzecznymi wiązaniami krzyżowymi pojedynczych łańcuchów - hamują TRANSPEPTYDYLACJĘ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Główny punkt uchwytu dla antybiotyków B-laktamowych?

A

PBP - białka wiążące penicylinę.

Duże kompleksy biorące udział w transpeptydylacji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

B-laktamy a G+

A

G+ - gruba ściana komórkowa i błona:

we wnętrzu wysokie ciśnienie osmotyczne. Jak zahamujemy syntezę składnika ściany - liza osmotyczna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

B-laktamy a G-

A

G- - błona - ściana - błona:
we wnętrzu mniejsze ciśnienie osmotyczne, między błonami obecność B-latkamaz a samo zahamowanie syntezy peptydoglikanu NIE spowodouje lizy bakterii.
B-laktamy uruchamiają u G- wiele szlaków:
-holiny - wytwarzają dziury w błonie
-autolizyny
-hydrolazy mureiny
Każdy etap działania może podlegać wykształceniu oporności

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jak działają B-laktamy?

A

Są BAKTERIOBÓJCZE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Które B-laktamy nie są bakteriobójcze?

A

PENICYLINA-G
BENZYLOPENICYLINA
działają bakteriostatyczne na Enterococcus faecalis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

B-laktamy a związki bakteriostatyczne?

A

B-laktamy działają tylko w momencie wzrostu bakterii - podczas syntezy ściany komórkowej. Nie będą skutecznie w przypadku podawania związków bakteriostatycznych.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Jaki efekt wykazują B-aktamy?

A

Efekt bakteriobójczy zależny od czasu - działanie terapeutyczne zależne od utrzymywania właściwego stężenia we krwi
2-4 dawki/doba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Mechanizmy oporności na antybiotyki B-latkamowe?

A
 • Wytwarzanie B-laktamaz
 • Mutacja białek PBP
 • Zaburzenia przedostawania leku do PBP (G-)
 • Wypompowywanie leku (G-)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Jakie bakterie produkują B-laktamazy?

A

Głównie bakterie G-, spośród G+ - jedynie gronkowce

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Rodzaje B-laktamaz

A

1) Penicylazy -> rozkład penicylin
2) Cefalosporynazy -> rozkład cefalosporyn
3) ESBLs - extended spectrum -> rozkład obu grup
4) AmpC Psedomonas/Enterobacter ->rozkład obu grup

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Co rozkłada karpapenemy?

A

Karbapenemazy oraz metalo-B-laktamazy

Oporne na działanie penicylinaz i cefalosporynaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Mutacja białek PBP charakterystyczna dla?

A
 • MRSA
 • Oporne na penicylinę enterokoki
 • Oporne na penicylinę paciorkowce
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Zaburzenia przedostawania leku do PBP u kogo?

I gdzie szczególnie ważny?

A

Mniejsza ekspresja poryn, tylko u G-
(bo tylko u G- poryny odgrywają rolę w przedostawaniu się antybiotyku do PBP)

!szczególnie ważny u Pseudomonas aeruginosa - karbapenemy dostają się tylko przez porynę OprD - mutacja genu i zaburzenie syntezy białka = oporność na silne antybiotyki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Podział antybiotyków B-laktamowych?

A

Penicyliny
Cefalosporyny
Karbapenemy
Monobaktamy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Penicyliny a alergia?

A

W CAŁEJ grupie penicylin występuje krzyżowa alergia,

jeśli pacjent uczulony jest na penicylinę naturalną nie wolno podawać ŻADNEGO innego preparatu penicylin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

BENZYLOPENICYLINA (forma, sposób podaży, związanie z białkami osocza, penetracja tkanek)

A

=penicylina-G

 • W postacji soli sodowej i potasowej
 • Podaż: dożylna i domięśniowa
 • Silne wiązanie z białkami osocza
 • Dobra penetracja tkanek z wyjątkami
20
Q

Z jakim powikłaniem może się wiązać podawanie dużych dawek PENICYLINY-G?

A

Przeciążenie chorego sodem lub potasem
SÓL POTASOWA - szczególna ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i przy podawaniu przez dojście centralne blisko serca
SÓL SODOWA - zaostrzenie niewydolności krążenia

21
Q

PENICYLINA -G - gdzie NIE penetruje

A
 • Dostaje się do OUN tylko w czasie zapalenia
 • Nie przechodzi do CIECZY WODNISTJE OKA
 • NIE przechodzi do płodu i pokarmu kobiecego
22
Q

BENZYLOPENICYLINA - t1/2 i dawkowanie

A

T1/2 = 30 minut

D: 4-6 x/dobra

23
Q

PROBENECYD

A

Zmniejsza wydalanie penicyliny G - hamuje cewkowe wydzielanie

24
Q

Jak zmniejszyć wydalanie PENICYLINY -G

A

PROBENECYD

NLPZ

25
Q

PENICYLINA G a AMINOGLIKOZYDY

A

In vitro - inaktywuje –> nie podajemy w I roztworze

In vivo - działanie synergistyczne

26
Q

BENZYLOPENICYLINA PROKAINOWA (co to, sposób podaży, na co zwrócić uwagę, dawkowanie)

A

BENZYLOPENICYLINA + PROKAINA

 • TYLKO domieśniowo
 • ważna jest PRÓBA UCZULENIOWA (podaj penicylynę i prokainę)
 • po iniekcji wolno rozkładana - uwalnia PENICYLINĘ-G w przedłużonym czasie (d:2x/doba)
27
Q

Zespół Hoigne? (przez co spowodowany, czym jest, objawy, leczenie)

A
Po omyłkowym wstrzyknięciu BENZYLOPENICYLINY PROKAINOWEJ do żyły.
Blokowanie małych naczyń w OUN i duże lokalne stężenia obu leków.
-Zaczerwienienie skóry
-Wzrost CTK
-Niepokój
-Splątanie
-Drgawki
-Objawy ogniskowe OUN
LECZENIE: BENZO
28
Q

BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA (sposób podaży, działanie, dawkowanie)

A
 • podawanie DOMIĘŚNIOWE
 • powolone uwalnianie PENICYLINY-G
 • d: 1x/2-4tygodnie
29
Q

Zastosowania BENZYLOPENICYLINY PROKAINOWEJ I BENZATYNOWEJ

A

Rzadko, w profilaktyce choroby reumatycznej u dzieci.

W Polsce: zakaz ambulatoryjnego podawania BENZYLOPENICYLINY PROKAINOWEJ

30
Q

FENOKSYMETOPENICYLINA (co to, dawkowanie, wskazania)

A

=PENICYLINA FENOKSYMETYLOWA, PENICYLINA V

 • sól kwasooporna penicyliny naturalnej
 • d: 2-4x/doba
 • PŁONICA, ZAKAŻENIA GDO
31
Q

Zakres działania penicylin naturalnych

A
WĄSKI
-paciorkowce
(Streptococcus pyogenes, paciorkowce hemolizujące BCG, niektóre pneumokoki)
-Actinomyces
-Neisseria meningitidis
-Treponema pallidum
-Bacillus anthracis
-Listeria monocytogenes
Beztlenowce: Clostridium, Bacteroides (z wyjątkiem fragilis - penicylinaza)
Większość G- --> OPORNA
32
Q

Penicyliny naturalne - wskazania

A
1)Schorzenia paciorkowcowe
(angina, róża, ropnie, płonica)
2)Promienica
3)Meningokoki 
4)Niektóre beztlenowce
5)Wąglik
6)Duże dawki benzylopenicyliny: podczas zatrucia muchomorem sromotnikowym - wypiera toksynę z białek krwi)
33
Q

Jak podać benzylopenicylinę w zatruciu muchomorem?

A

Dożylnie

34
Q

Penicyliny narualne - działania niepożądane

A

1) Reakcje uczuleniowe
2) Niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość
3) Drgawki -> bo hamuje GABAa i pobudza NMDA
4) Reakcja Jarischa-Herxheimera
5) Zespół Nicolau

35
Q

Penicyliny naturalne - reakcje uczuleniowe

A
Ostuka skórna
Pokrzywka
Rumień
Gorączka
Bóle stawów
Skurcz oksrzeli
Obrzęk kratni
---> rób próbę uczuleniową
36
Q

Penicylyiny Niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość

A

Może być jak hapten, hemoliza –> reakcja typu II

37
Q

Reakcja Jarischa-Herxheimera - penicyliny naturalne

po czym, kiedy, mechanizm, objawy, leczenie

A
Wstrżasopodobna po podaniu benzylopenicyliny
Często w trakcie leczenia: kiły
Drobnoustroje wydalają endotoksyny
Gorączka, dreszcze, spadek cśnienia krwi
Przechodzi sama
38
Q

Penicylyiny naturalne - zespół Nicolau(co to, mechniazm, objawy, postępowanie)

A

Omyłkowe wprowadzenie domięśniowej formy BENZYLOPENICYLINY do naczynia TĘTNICZEGO
–>Krzystzałki leku mogą tworzyć ZATORY

-Niedokrwienie miejsca wkłucia, martwica
-Objawy zatorowe z tętnic kończyn/krezki
-Uszkodzenie RK
Postępowanie: jak w zatorowości

39
Q

Pacjenci uczuleni na PENICLINY są również uczuleniu na

A

KARBAPENEMY

oprócz AZTREONAMU

40
Q

Z jaką reakcją związana jest nadwrażliwość na penicyliny?

A

Ze wszystkimi głównymi typami rekacji.

41
Q

U kogo nie podać?

A

U osób po polekowym zespole Stevena-Johnsona i Lyella

42
Q

Zalety penicylin naturalnych?

A

1) Niska toksyczność - można w ciąży
2) Działąnie BAKTERIOBÓJCZE
3) Dobra penetracja do tkanek

43
Q

Wady penicylin naturalnych

A

1) Wrażliwość na rozkład przez B-laktamazy
2) Działanie zależne od czasu - dużo dawek
3) Częste reakcje uczuleniowe

44
Q

METYCYLINA

A

Prekursor półsyntetycznych penicyliny przeciwgronkowcowych

Oporna na penicylinazy

Służy do oznaczania oporności bakterii

45
Q

PENICYLINY IZOKSAZOLOWE?

A

KLOKSACYLINA (PL)
OKSACYLINA
FLOKLOKSACYLINA
DIKLOKSACYLINA

46
Q

Wskazania do zastosowań penicylin

+szczepy oporne

A

Gronkowce wytwarzające B-laktamazy
Paciorkowce

OPORNE: Listeria, MRESA, enterokoki

47
Q

Działania niepożądane penicylin IZOKSAZOLOWYCH

A

1) Reakcje alergiczne - rzadziej niż przy penicylinach naturalnych
2) Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
3) Podanie dożylne: zapadanie żyły, eozynofilia