Antybiotyki gliko/lipopeptydowe Flashcards

1
Q

Co wytwarza WANKOMYCYNĘ?

A

Streptococcus orientalis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jak działa WANKOMYCYNA i TEIKOPLANINA

A

Hamują syntezę ściany bakterii łącząc się z

  • D-ALA-D-ALA- peptydoglikanu
  • ->zapobiegają przed uwalnianiem się jego monomerów

BAKTERIOBÓJCZE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Strategia oporności na wankomycynę?

A

Zastąpienie D-ALA D-mleczanem
–> brak połączenia
——-> MECHANIZM DAJE PEŁNĄ OPORNOŚĆ
Gronkowiec złocisty, VRE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

WANKOMYCYNA - spektrum

A
G+ (tlenowe i beztlenowe)
m.in.
Gronkowce
Enterokoki
Paciorkowce
Corynobacterium
Clostridium
Propinobacterium
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

TERIKOPLANINA - spektrum

A

Jak WANKOMYCYNA, ale słabiej działa na gronkowce koagulazo(-)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

WANKOMYCYNA/TEIKOPLANINA - oporność

A

Nocardia
Lactobacillus
Erysipelothrix

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

WANKOMYCYNA - dawkowani

A

Dożylnie 2x/doba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

TEIKOPLANINA - dawkowanie

A

Dożylnie lub domięśniowe

1x/doba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

WANKOMYCYNA/TEIKOPLANINA - wskazania

A

1)Zakażenia - bakterie oporne na inne leki
MRSA
2)Gronkowce koagulazo(-) oporne na METYCYLINĘ (MRCNS)
3)Pneumokoki oporne na aminopenicyliny i cefaloIII
4)WANKO - doustnie jako II rzut w rzekomobłoniastym zapaleniu jelita
5)Wanko - podawana do otrzewnej i komór mózgu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Działania niepożądane WANKOMYCYNY

A

1)zapalenie żyły w miejscu podania
2)Gorączka, drszcze ostuka
3)Szybki wlew - zaczerwienienie górnej połowy ciała,
skurcz oskrzeli, skurcz m. klatki/grzbietu
4)Ototoksyczność
5)Nefrotoksyczność

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Co wytwarza DAPTOMYCYNĘ?

A

Streptomyces roseoporus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Jak działa DAPTOMYCYNA?

A

Łączy się z błoną bakterii i powoduje wzrost przepuszczalności dla jonów K+ (wypływ na ZEWN)
Skutkuje to nieprawidłowościami w replikacji DNA i syntezia białek.

BAKTERIOBÓJCZA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

DAPTOMYCYNA - spektrum

A
  • Zabójcza dla G+ ziarenkowców (VRE, MRESA!)
  • Ciężkie zakażenia skóry i tkanki podskórnej
  • IZW spowodowane przez S.Aureus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

DAPTOMYCYNA - oporność

A

Listeria

Closstridium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Gdzie NIE stosować DAPTOMYCYNY?

A

W infekcjach płuc - rozkładana przez surfaktant.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

DAPTOMYCYNA - działania niepożądane

A

1) Dolegliwości ze strony układu pokarmowego
2) Ostuka, świąd skóry
3) Zapalenie żyły w miejscu wkłucia
4) SPADEK ciśnienia tętniczego krwi
5) Niedokrwistość

17
Q

Następca DAPTOMYCYNY?

A

SUROTOMYCYNA, C.difficile

18
Q

Nowe antybiotyki, mechanizm działania jak WANKOMYCYNA/DAPTOMYCYNA
(mechanizm, porównanie z DAPTOMYCYNĄ)

A

TELEWNACYNA
DALBAWANCYNA
ORITAWANCYNA
1)Łączą się zarówno z -D-ALA-D-ALA- jaki i D-ALA-D-mleczan!!!
2)Działają też tak jak DAPTOMYCYNA, ale NIE są inaktywowane przez surfaktant

19
Q

TELEWANCYNA
DALBAWANCYNA
ORITAWANCYNA

A

Silniej bakteriobójczo na G+ niż WANKOMYCYNA

1) Zaburzenia smaku
2) Nudości, wymioty
3) Zaburzenia równowagi
4) Krwiomocz, upławy