Aminoglikozydy Flashcards

1
Q

Czym są antybiotyki aminoglikozydowe?

A

Pochodne streptydyny/ 2-deoksystrepataminy połączone wiązaniem glikozydowym z aminocukrami.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Dystrybucja w tkankach

A

Słabo przenikają do tkanki płucnej i OUN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jak dostają się aminoglikozydy do bkaterii?

A

1)Bierna dyfuzja przez poryny w błonie zewnętrznej bakterii G-
2)Transport aktywny do wnętrza
Proces nie zachodzi przy niskim pH i z zachwianiem łańcucha oddechowego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Skutki dostania się aminoglikozydu do bakterii?

A

Lek łączy się NIEODWRACALNIE z 30S, hamują inicjację translacji
BAKTERIOBÓJCZE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Połączenie B-laktamów i WANKOMYCYNY z amino?

A

Działanie SYNERGISTYCZNE - ułatwiają tranposrt aminoglikozydu do bakterii

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Mechanizmy oporności na aminoglikozydy?

A
 • Wytwarzanie enzymów dołączających do cząsteczki leku różne grupy funkcyjne - zaburzone wiązanie z rybosomem
 • Mutacje poryn
 • Zmiana miejsca wiązania na rybosomie (STREPTOMYCYNA - zmiana S12)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Najbardziej oporny na oporność?

A

AMIKACYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Spektrum działania aminoglikozydów?

A

Tlenowe G- (????)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Największa skuteczność wobec Pseudomonas?

A

TOBRAMYCYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wobec jakich G+ najbardziej aktywne?

A

Wobec gronkowców, ale nie stosować w monoterapii na G+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Co przejawia aktywność na gruźlicę?

A

STREPTOMYCYNA

AMIKACYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Na co NIE działają aminoglikozydy:

A

Na bakterie beztlenowe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wskazania?

A

1) Ciężkie zakażenia G- pałeczkami tlenowymi
2) Zapalenie wsierdzia
3) Zapalenie otrzewnej
4) ZOMR/G-pałeczki tlenowe
5) Powikłane ZUM
6) Gruźlica
7) Mukowisccydoza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Zapalenie wsierdzia?

A

Razem z penicyliną, AMPICYLINĄ/ glikopeptydem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ciężkie zakażenia G- pałeczkami tlenowymi

A

z B-laktamem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Pseudomonas aeruginosa?

A

z CEFTAZYDYMEM

17
Q

Zapalenie otrzewnej?

A

+antybiotyk beztlenowy

18
Q

ZOMR

A

Z cefalosporyną III lub z MEROPENEMEM

19
Q

Co zmniejsza skuteczność przy ZUM?

A

Witamina C

20
Q

Który w mukowiscydozie?

A

TOBRAMYCYNA

21
Q

STREPTOMYCYNA (zastosowania, jak podawać, co wywołuje?)

A
 • II rzut w gruźlicy
 • czasem: dżuma, tularemia, bruceloza
 • tylko skojarzona z innymi lekami - szybka oporność
 • częste reakcje uczuleniowe
22
Q

NEOMYCYNA
KANAMYCYNA
PARAOMYCYNA
(na co działają, gdzie stosować?

A
 • Działają na G+/G- i niektóre prątki
 • Niewchłanialne: przewód pokramowy, skóra, oko, ucho
 • Neomycyna - daje uczulenia
23
Q
 • II rzut w gruźlicy
 • czasem: dżuma, tularemia, bruceloza
 • tylko skojarzona z innymi lekami - szybka oporność
 • częste reakcje uczuleniowe
A

STREPTOMYCYNA (zastosowania, jak podawać, co wywołuje?)

24
Q
 • Działają na G+/G- i niektóre prątki

- Niewchłanialne: przewód pokramowy, skóra, oko, ucho

A

NEOMYCYNA
KANAMYCYNA
PARAOMYCYNA

25
Q

TOBRAMYCYNA

A

-Spektrum jak GENTAMYCYNA
(ale silniej niż GENTA na PSEUDOMONAS, słabiej na Serratia)
Enterococcus faecium - oporny

26
Q

Oporny na TOBRAMYCYNĘ

A

Enterococcus faecium

27
Q

NETYLMYCYNA

A

Oporna na rozkład

28
Q

AMIKACYNA

A
 • Szczepy oporne na GENTAMYCYNĘ i TOBRAMYCYNĘ jej nie ruszają
 • Działa na wielooporne Mycobacterium tuberculosis
29
Q

SEPAMYCYNA

A
 • Podobny do amikacyny, bardziej aktywny na szczepy z metylotransferazą
 • DZIAŁANIA UBOCZNE!
30
Q

DZIAŁANIA NEPOŻĄDANE

A

1) Ototoskyczność (nieodwracalna)
2) Nefrotoksyczność (odwracalna)
3) Nasilenie blokady nerwowo-mięśniowej
4) Alergia - STREPTOMYCYNA
5) Możliwość uszkodzenia oka/ucha u płodu

31
Q

Na przedsionek działa?

A

STREPTOMYCYNA

GENTAMYCYNA

32
Q

Na ślimaka działa?

A

KANAMYCYNA

AMIKACYNA

33
Q

Dlaczego amino uszkadzają nerki?

A

Bo mitochondria podobne do bakeryjnych