Oksazolidynony Flashcards

1
Q

Wymienić

A

LINEZOLID
EPERZOLID
TEDIZOLID

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mechanizm

A

Wiążą się z 23S rRNA rybosomu 50S, ale w innym miejscu niż np. makrolidy, linkozamidy, streptograminy
Działanie bakteriostatyczne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Działanie wobec paciorkowców?

A

Bakteriobójcze

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Mechniazm oporości?

A

Mutacji w określonych miejscach 23S

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Spektrum

A
G+
paciorkowce
enterokoki
gronkowce
pałeczki beztelnowe
Listeria
Corynovacterium
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wskazania?

A

Dosutnie i dożylnie w zakażeniach szpitalnych
VRE
MRESA
Stretococcus pneumoniae oporne na penicyliny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

DNP

A
Zaburzenia hematologiczne: mielosupersja 
Nudności
wymioty
Kwasicy mleczanowa
Neuropatie: obwodowe i wzrokowe
NIE MOŻNA stosować dłużej niż 4 tygodnie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly