CHLORAMFENIKOL Flashcards

1
Q

Mechanizm

A

Łączy się ODWRACANIE z 50s i hamuje syntezę białek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Działanie

A
Bakteriostatyczne wobec większości
Bakteriobójczy dla:
Haemophilus influenzae
Neisseria
Bacteroides
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

CHLORAMFENIKOL a leki bakteriobójcze?

A

Zmniejsza działania B-laktamów i aminoglikozydów

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Mechainzm oporności?

A

Wytwarzanie przez bakterie acetylotransferazy chloramfenikolu - plazmid
-Selekcja osobników z genem odpowiadającym za większą przepuszczalność ściany

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Na co NIE wykazuje aktywności?

A

Chlamydia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Spektrum?

A

G+
G-
riketsje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Zastosowanie?

A

Ciężkie ZOMR przez Haemophilus/Francisella/Yersinia
lub u pacjentów z uczueleniem na B-laktamy
-VRE
-Ciężkie zakażenia riketsjami

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Sposób podaży?

A

Doustnie

Pozajelitowo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Dystrybucja

A

Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i penetruje do tkanek i OUN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Metabolizm//wydalanie?

A

Wątroba, z moczem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

DNP

A
Nudności
Wymioty
Biegunka
Dysbakteriozy
Uszkodzenia szpiku:

a) podano dużo dawkę - ODWRACALNE upośledzenie erytropoezy- po 2 tygodniach leczenia
b) niezależne od dawki, kilkutygodniowe opóźnienie:niedokrwistość plastyczna i agranulocytoza)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Zespół szarego noworodka?

A
Niewydajna glukuronidacja
Wymioty 
Wiotkość
hipotermia
Zapaść krążeniowa
Szare zabarwienie skóry
(hamowanie mitochondriów)
Hamuje P450
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Co zrobi paracetamol?

A

Zmniejszy zdolność wątroby do metabolizmu CHLORAMFENIKOLU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Co zrobi fenobarbital?

A

Induktor enzymów wątrobowych - zwiększy metabolzim CHLORAFENIKOLU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly