Ansamycyny Flashcards

1
Q

Wymienić

A

RYFAMPICYNA RYFABUTYNA RYFAPENTYNA RYFAKSYMINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mechanizm?

A

Hamują polimerazę RNA zależną od DNA

–> brak syntezy RNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Spektrum

A

G+, zwł gronkowce
G-
Prątki
Chlamydia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Zastosowania?

A

Leczenie gruźlicy
trądu
cieżkich zakażeń

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wchłanialność z pp?

A

RYFAMPICYNA
RYFABUTYNA
RYFAPENTYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Który się NIE wchłania?

A

RYFAKSAMINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

RYFAKSAMINA

A
Nie wchłania się
Szerokie spektrum
Brak wpływu na metabolizm wątrobowy
--->dekontaminacja przewodu pokramowego podczas śpiączki wątrobowej
--->w zakażeniach przewodu pokarmowego
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Silne induktory P450?

A

RYFAMPICYNA

RYFAPENTYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Który lek podać pacjentowi stosującemu wiele leków?

(np. pacjentowi z AIDS

A

RYFABUTYNA, mniejsze działanie indukujące P450

stosowana też u pacjnetów z AIDS i prątkami atypowymi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

DNP?

A

Zaczerwienienie skóry
Zaburzenia przewodu pokarmowego
Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
Cholestaza, zapalenie wątroby

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Co barwi?

A

RYFAMPICYNA

mocz, pot, łzy i spermę

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly