Poimyksyny Flashcards

1
Q

Mechanizm?

A

Zaburzają strukturę i funkcję błon

Detergenty - powodują większą przepuszczalność dla jonów.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Spektrum?

A

bakteriobójczo na G- (nawet na PSeudo)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Czego się używa?

A

Mieszanina siarczanów: Polimyksyna B+E

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Mechanizm oporności?

A

Rzadko się zdarza, jedynie zaburzenia przepuszczalności, wykształcają tylko niektóre szczepy Acinetobacter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sposób podaży?

A

NIE wchłaniają się z przewodu pokarmowego
Miejscowo na skóre, do ucha i worka spojówkowego
Doustnie - dekontaminacja przewodu pokarmowego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

KOLISTYNA?

A

POLIMYKSYNA E

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Pacjenci z mukowiscydozą?

A

POLIMYKSYNA E(KOLISTYNA) albo KOLISTYMETAT SODOWY mogą być podawane w formie nebulizacji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Najrzadsza forma podaży?

A

Bardzo rzadko, przy infekcjac G- (Pseudomonas, Acinterobacter) - dożylnie.
Wydalanie przez nerki w formie niezmienionej - zastowanie przy infekcjach układu moczowego

+zapalenia płuc - Pseudomonas - chorzy z mukowiscydozą

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

DNP?

A

Po stosowaniu miejscowym - brak

Nudności wymioty (doustnie)
Dożylnie: bardzo poważne uszkodzenie nerek
Zaburzenia OUN/ObUN (blok n-m)
!!!UWALNIAJĄ HISTAMINĘ!!!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly