Fidaksomycyna Flashcards

1
Q

Mechanizm działania FIDAKSOMYCYNY

A

Hamuje syntezę RNA

(działa na polimerazę, ale w innym miejscu niż ANSAMYCYNY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jakiego chuja zabija FIDAKSOMYCYNA

A

C. difficile

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

FIDAKSOMYCYNA , a oporność krzyżowa?

A

Brak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Zastosowanie FIDAKSOMYCYNY

A

Leczenie rzekomobłoniastego zapalenia jelit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

RETAMPULINA - mechanizm, działanie, oporność, spektrum, zastosowanie)

A
 • Wiążę się z białkiem L3 podj. 50S
 • działanie bakteriostatyczne

-oporność: mutacja L3 albo pojawienie się pompy
(Enterobacteriacae, Pseudomonas, Enterococcus faecalis)

 • działa na G+ nawet te niewrażliwe na kwas FUSYDOWY i MUPIROCYNĘ
 • miejscowo na skórę
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

FOSFOMYCYNA (mechanizm, działanie, oporność, zastosowanie, dnp)

A
 • hamuje transferazę fosfoenolopirogronianową - pierwszy etap syntezy peptydoglikanu.
 • bakteriobójcze
 • tranport: przenośnik G-6-P, oporność zależna od niego
 • doustnie u ciężarnych w profilaktyce zakażen UM
 • nudności, wymioty, zgaaga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

KWAS FUSYDOWY (mechanizm, działanie, oporność, zastosowania, dnp)

A

-hamuje czynnik elongacyjny -G i tanslokację łańcucha w obrębie rybosomu i syntezę białek
-bakteriostatyczne
oporność: wystąpienie punktowej mutacji EF-G, szybko narasta
-S. aureus, Corynobacterium, Clostridium, osteomyelitis, zapalenie spojówek
-barwi mocz na brązowo, zaburzenia wątroby, wysypka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

FUZAFUNGINA (mechanizm, na co działa, inne działanie, sposób podaży)

A
 • zaburza funkcje błony bakterii
 • bakterio i grzybostatyczne (Candida)
 • hamuje adhezję Haemophilus do nabłonka dróg oddechowych
 • działanie przeciwzapalne immunostymulujące
 • WYŁĄCZNIE miejscowo - aerozol na GDO
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

MUPIROCYNA (mechanizm, działanie, oporność, sposób podaży, zastosowanie)

A
 • blokuje syntazę izoleucynową tRNA
 • bakteriostatycznie, (duże stężenia bójczo na G+)
 • szybko narasta oporność
 • jedynie miejscowo na skórę
 • leczenie nosicielstwa S.aureus w jamie nosowej, liszajca, zakażenie ran
 • pokrzywka, rumień, pieczenie, zaczerwienienie skóry
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

działanie przeciwzapalne immunostymulujące

A

FUZAFUNGINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

BACYTRCYNA (co to, mechniazm, spektrum, oporność, wchłanialność z pp, zastosowania, sposób podaży)

A

Mieszanina peptydów hamujących defosforylację baktoprenolu - zaburza budowę ściań bakterii

 • Bakteriobójczo na G+
 • brak oporności krzyżowej
 • nie wchłania się z pp
 • wyłącznie miejscowo: skóra, oko, błony śluzowe
 • przemywanie jam ciała
 • S aureus - zdarza się iniekcja mięśniowa ale poważne ryzyko uszkodzene nerek
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

GRAMICYDYNA

A

Mieszanina peptydów Bacillus brevis
tworzą kanał w błonie bakterii, zaburzenia jonowe
G+, Mycobacterium, Neisseria
TYLKO miejscowo w leczeniu zakażeń skóry/błon śluzowych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

CYKLOSERYNA

A
analog D-alaniny,
hamuje razemazę L-alanina-->D-alanina
hamuje ligazę D-alanylo-D-alanina
wykorzystywany jedynie na gruźlicę
zaburzenia OUN (drgawki, psychoza, neuropatia)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Co podasz z CYKOLSERYNĄ żeby zmniejszyć ryzyko zaburzeń OUN?

A

PIRYDOKSYNĘ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly