Herpes Simplex Flashcards

1
Q

Jakie leki?

A
ACYKLOWIR
WALACYKLOWIR
FAMCYKLOWIR
PENCYKLOWIR
BRYWUDYNA/SORYWUDYNA
IBACYTABINA
DENOTYWIR
TROMANTADYNA
MOROKSYDYNA
DOKONAZOL
TRYFLURYDYNA
IDOKSURYDYNA
WIDARABINA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ACYKLOWIR (czym jest, mechanizm)

A
 • niecykliczny analog guanozyny
 • hamuje syntezę DNA konkurując z d-GTP o miejsce aktywne na polimerazie DNA
 • hamuje polimerazę i nieodwracalnie łączy się z powstającą nicią DNA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Gdzie następuje aktywacja ACYKLOWIRU?

A

Do aktywacji potrzebna jest trzyetapowa fosforylacja.
Pierwszy etap - katalizowany przez wirusowy enzym, enzymy komórki gospodarza biorą udział dopiero w kolejnych etapach

AKTYWACJA ACYKLOWIRU TYLKO W KOMÓRKACH ZAKAŻONYCH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

ACYKLOWIR - spektrum

A
Herpes simplex 1 i 2 (HSV)
Varicella Zoster (VZV)

słabiej:
EBV
CMV
HHV6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jaki wirusowy enzym jest odpowiedzialny za pierwszy etap fosforylacji acyklowiru?

A

Kinaza tymidynowa - UL97

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Mechanizmy oporności na acyklowir

A

Głównie HSV i VZV

 • Delecja/mutacja kinazy tymidynowej (UL 97)(!!!)
 • Mutacje na polimerazie DNA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Delecja UL-97 –> oporność na ACYKLOWIR a oporność krzyżowa

A

Oporność krzyżowa przy tej delecji:
GANCYKLOWIR
FAMCYKLOWIR
WALACYKLOWIR

FOKSARNET
CYDOFOWIR
TRYFLURYDYNA –> pozostaną aktywne bo nie wymają aktywacji przez kinazę tymidynową

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ACYKLOWIR - formy podaży, penetracja tkanek

A

Miejscowo, doustnie, dożylnie

 • penetruje do OUN
  • miejscowo –> opryszczka wargowa,
  • miejscowo/ogólnie–> opryszczki narządów rodnych
  • doustnie: ospa wietrzna (do 24h od zmian skórnych_
  • doustnie: półpasiec (72h od zmian)
  • profilaktyka HSV po przeszczepie
  • zapalenia mózgu
  • HSV noworodków
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

ACYKLOWIR DNP

A
Wymioty, biegunka bóle głowy
-Infuzje: 
---->odwracalne uszkodzenie nerek,
---->zaburzenia OUN: drgawki, splątanie
Trzeba pacjenta dobrze nawadniać
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

WALACYKLOWIR (czym jest, GDZIE i do czego metabolizowany, porównanie z acyklowirem, zastosowania)

A
 • ester ACYKLOWIRU
 • metabolizm w JELITACH i WĄTROBIE do ACYKLOWIRU
 • bardziej dostępny po podaniu p.o. od ACYKLOWIRU
 • —opryszczka narządów płciowych
 • —jednodniowa terapia opryszczki wargowej
 • —półpasiec
 • —zapobieganie CMV po transplantacji (!)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

WALACYKLOWIR - dnp

A

Jak ACYKLOWIR

 • ale częstsze zaburzenia neurologiczne
 • cechy uszkodzenia wątroby
 • niedokrwistość, granulocytopenia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

WALACYKLOWIR a chorzy na AIDS

A

Po dużych dawkach
częste zaburzenia jelitowe
powikłania zakrzepowe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

FAMCYKLOWIR (czym jest, co się stanie po podaniu doustnym, porównanie z ACYKLOWIREM

A

-ester
-po podaniu doustnym przekształcany w wątrobie do PENCYKLOWIRU
PENCYKLOWIR po potrójnej fosforylacji hamuje polimerazę DNA ale NIE WIĄŻE się z DNA.
(ACYKLOWIR wiąże się)
Słabiej niż ACYKLOWIR blokuje polimerazę DNA wirusową ale większe stężenia i dłuższy czas trwania w komórce

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Pierwszy etap fosforylacji PENCYKLOWIRU?

A

Katalizowany przez kinazę wirusową

OPORNOŚĆ KRZYŻOWA Z ACYKLOWIREM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

FAMCYKLOWIR - zastosowania

A

doustnie

 • opryszczka narządów rodnych
 • półpasiec
 • jednodniowa terapia opryszczki wargowej
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

PENCYKLOWIR

A
 • metabolit FAMCYKLOWIRU

- miejscowo - krem na opryszczkę na wardze

17
Q

BRYWUDYNA
SORYWUDYNA
(czym są, sposób aktywacji, do czego stosować EPEWUDYNĘ?)

A
 • analogi nukleozydu tymidylowego
 • aktywacja: jak ACYKLOWIR
 • hamowanie polimerazy DNA HSV/VZV
 • EPERWUDYNA:(podobny mechanizm) miejscowo na opryszczkę wargową/narządów płciowych
18
Q

Co zastosujesz w infekcji VZV u dzieci?

A

SORYWUDYNA, mniej dnp

19
Q

SORYWUDYNA - niebezpieczna interakcja

A

Z FLUOROURACYLEM - nasila mielotoksyczność

ogólnie z fluorowanymi pirymidynami

20
Q

IBACYTYBINA (czym jest, mechanizm, zastosowanie)

A

analog nukleozydowy
hamuje polimerazę DNA HSV

miejscowe leczenie opryszczki wargowej

21
Q

DENOTYWIR

A
 • niejasne mechanizm
 • właściwości anty HSV i VZV
 • słabe wł. przeciwbakteryjne G+
 • miejscowe leczenie opryszczki wargowej
22
Q

TROMANTADYNA

A
 • pochodna ADAMANTU
 • aktywna wobec opryszczki
 • miejscowe leczenie opryszczki
23
Q

MOROKSYDYNA

A

-nieznany mechanizm
słabe wł przeciw HSV VZV i grypie A

–>opryszczka wargowa, profilaktyka grypy

24
Q

Który lek daje efekty cholinolityczne?

A

MOROKSYDYNA

25
Q

DOKONAZOL

A
 • hamuje łączenie HSV z błoną komórko i wnikanie wirusa do wewnątrz
 • miejscowo, 10% krem, jak użyjemy 12 godzin od pierwszych objawów opryszczki wargowej wtedy skueczny
26
Q

TRYFLURYDYNA

A
 • pirymidyna
 • tylko dwukrotna fosforylacja
 • hamuje polimerazę DNA, stosujemy wobec HSV1/2, niektórych adenowirusów, wirusa ospy krowiej
 • nie podajemy ogólnie
 • 1% roztwór - zapalenie rogówki HSV1/2
27
Q

Dlaczego TRYFLURYDYNY nie podajemy ogólnie?

A

Wymaga tylko dwukrotnej aktywacji - łączyłaby się z polimerazą DNA komórek gospodarza

28
Q

Połączenie przeciwwirusowe u pacjentów z przerzutującym rakiem okrężnicy?

A

TRYFLURYDYNA

TIPIRACYL

29
Q

IDOKSURYDYNA

A
 • analog d-urydny
 • 3 krotna fosforylacja, ale pierwszy etap może katalizować zarówno enzym ludzki jak i wirusowy
 • hamuje polimerazę DNA wbudowując się w nić
 • HSV 1/2, VZV
 • stosowany jak TRYFLURYDYNA (okulistyka)
 • NIE stosujemy ogólnie
30
Q

WIDARABINA

A
 • analog nukleozydu adenozyloweg
 • D-arabinoza zamiast D-glukozy
 • Inhibitor polimeraz HSV1/2 VZV
 • aktywna wobec opornych na IDOKSURYDYNĘ
 • zapalenie rogówki HSV (tak jak IDOKSURYDYNA i TRYFLURYDYNA)
 • pozajelitowo -> półpasiec u ludzi z AIDS