CMV Flashcards

1
Q

Leki stosowane w walce z zakażeniem wiursem cytomegalii

A
GANCYKLOWIR
WALGANCYKLOWIR
CYDOFOWIR
FOSKARNET
FOMIWIRSEN
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

GANCYKLOWIR
(czym jest, aktywacja, jak działa na polimerazę, pierwsze fosforylacja, moc w porównaniu do acyklowiru, sposoby podaży, penetracja)

A
 • acykliczny analog guanozyny
 • podobnie jak ACYKLOWIR konieczność potrójnej fosforylacji
 • hamuje polimerazę DNA, wbudowuje się w łańcuch DNA powoduje przedwczesne zakończenie jego syntezy
 • pierwsza fosforylacja - UL97
 • 100x silniej na CMV niż acyklowir
 • doustnie, dożylnie, implanty do oka
 • penetruj w 50% do OUN
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Oporność na GANCYKLOWIR

A

W wyniku delecji/mutacji wirusowej kinazy tymidylanowej

Mutacja wirusowej polimerazy DNA (rzadziej)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Spektrum GANCYKLOWIRU

A
CMV - 100x silniej niż acyklowir
HSV 1/2
VZV
EBV
HHV6
KSHV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Mutacja wirusowej polimerazy DNA - GANCYKLOWIR a oporność krzyżowa

A

W wyniku tego rodzaju mutacji nastąpi oporność krzyżowa z FOSKARNETEM i CYDOFOWIREM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Co jest podawane w postaci implantów do oka?

A

GANCYKLOWIR,

można też doustnie i dożylnie i w postacji iniekcji do ciała szkilstego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Z czym połączyć GANCYKLOWIR w terapii CMV?

A

Z FOSKARNETEM

albo z przeciwciałem przeciwko antygenom wirusa CMV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Zastosowanie GANCYKLOWIRU u ludzi z AIDS?

A

Stosowanie przewlekłe - mniejsze ryzyko mięsaka Kaposiego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

GANCYKLOWIR - dnp

A

Głównie przy podaży dożylnej

M I E L O S U P R E S J A
Objawy neurologiczne
Uszkodzenie wątroby
U pacjnetów z retninits –> odklejenie siatkówki
nudności, wymioty, biegunka, gorączka, bezsenność,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

WALGANCYKLOWIR (czym jest, metbolizm: gdzie i do czego, jak przyjmować - drogi podaży, zastosowania)

A
 • ester GANCYKLOWIRU
 • metabolizm w JELITACH i w WĄTROBIE do GANCYKLOWIRU
 • stosowanie doustne, łykać z posiłkiem

retinitis u pacjentów z AIDS
zapobieganie CMV po przeszczepie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

CYDOFOWIR (czym jest, fosforylacja, mechanizm działania, dystrybucja w tkankach, sposób wydalania)

A
 • analog nukleotydu cytydylowego
 • dwukrotna fosforylacja, kinazy komórkowe
 • inhibitor polimerazy DNA, wbudowuje się w nić
 • metabolity –> długi okres półtrwania
 • dożylnie
 • nie przechodzi do OUN
  wydalanie: nerki, atywne wydzielanie cewkowe
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

CYDOFOWIR - przeciwwskazania

A

Niewydolność nerek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Oporność na CYDOFOWIR?

A

Tylko in vitro,
krzyżowy charakter z GANCYKLOWIREM
NIE DOTYCZY FOSKARNETU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Lek hamujący wydalanie CYDOFOWIRU?

A

PROBENECYD,

zmniejsza też nefrotoksyczność

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

CYDOFOWIR - zastosowania

A

Retinitis - cmv

ale NIE podajemy do ciała szklistego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

CYDOFOWIR - dnp

A
NEFROTOKSYCZNOŚĆ
spadek ryzyka: nawodnienie i PROBENECYD
wzrost ryzyka: równoczasowe stosowanie FOSKARNETU
------
neutropenia---15% chorych!
uveitis
spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego
kwasica metaboliczna
17
Q

FOSKARNET

czym jest, mechanizm, metody podaży, dystrybucja, t1/2, gdzie się deponuje, wydalanie?

A

=kwas fosfonomrówkowy

 • hamuje bezpośrednio polimerazę DNA wielu wirusów i odwrotną transkryptazę HIV-1
 • podaż dożylna, wstryzknięcia do ciała szklistego
 • przechodzi do OUN
 • krótki t1/2, ale przechowuje się w kościach
 • wydalanie przez nerki
18
Q

spektrum FOSKARNETU

A
hamowanie polimerazy DNA 
HSV 1/2
CMV
VZV
EBV
HHV-6
KSHV
19
Q

Oporność na FOSKARNET

A

wystąpienie punktowej mutacji polimerazy DNA
oporność krzyżowa z
CYDOFOWIREM
GANCYKLOWIREM

20
Q

FOSKARNET - zastosowania

A
Retinitis
Colitis
Esophagitis
(spowodowane CMV)
zakażenia HSV VZV oporne na acyklowir
21
Q

FOSKARNET DNP

A

Nefrotoksczyność

 • –>hipo/hiperkalcemia
 • –>hipo/hiperfosfatemia
 • –>hipokaliemia
 • –>hipomagnezemia
  zmniejszenie: dobre nawodnienie, powolna podaż leku
  wzmocnienie: aminoglikozydy, AMFOTERYCYNA B NLPZ
 • owrzodzenie żołędzi
 • zaburzenia neurologiczne
22
Q

Który się deponuje w kościach?

A

FOSKARNET

23
Q

FOMIWIRSEN

czym jest, co robi stosowanie

A
 • antysensowny oligonukleotyd
 • wiąże się z mRNA czynnika transkrypcyjnego IE2 CMV
 • –>aktywacja enzymów rozkładających jakiśtam(?) kompleks
 • wstrzyknięcia do ciała szklistego
24
Q

FOMIWIRSEN dnp

A
 • Zaburzenia widzenia
 • Zapalenie w obrębie przedniej komory oka
 • Obrzęk/odklejanie sitakówki

-Biegunka, wymioty, gorączka, zapalenie płuc, stan septyczny