Inhibitory wejścia HIV do komórek Flashcards

1
Q

Wymienić

A

ENFUWIRTYD
MARAWIROK
PLERYKSAFOR
IBALIZUMAB

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ENFUWIRTYD (mechanizm, zastosowanie)

A
 • łączy się z białkiem gp41 otoczki
 • ENFUWIRTYD stabilizuje gp41 zapobiegając zmianom konformacji
 • wstrzyknięcia podskórne - zaawansowane AIDS
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Co robi gp41?

A

Białko otoczki HIV
bierze udział we wnikaniu wirusa do komórek

 1. gp120 wirusa łączy się CD4 limfocytu T
 2. Następują zmiany konformacyjne gp41
  (ENFUWIRTYD - stabilizuje gp41 zapobiegając zmianom konformacji)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Oporność na ENFUWIRTYD?

A

Mutacja gp41, nieznane znaczenie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ENFUWIRTYD - dnp

A
 • Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (u każdego)
 • Objawy skórne
 • Neuropatia obwodowa
 • Zaburzenia snu
 • Depresja
 • Gorączka
 • Eozynofilia
 • alergie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

MARAWIKOK

A

-antagonista receptora chemokinowego CCR5

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Co robi receptor CCR5?

Co się z nim łączy?

A

Ludzkie białko, z nim łączy się gp120 wirusa

Połączenie CCR5 z gp120 zachodzi zaraz po połączeniu gp120 z CD4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Lek o działaniu jak MARAWIROK

A

WIKI RIWIROK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Od czego zależy oporność na MARAWIROK

A

Od przestawienia się wirusa na na inny typ receptora - CXCR4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

MARAWIROK - dnp

A
Zaburzenia żołądkowe
Zawroty głowy
Parestezje
Skurcze
bezsenność
Zaburzenia smaku
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

PELRYKSAFOR

A

ODWRACALNY antagonista CXCR4

 • nie działa na HIV xDDDDDDDDD
 • uwalnia komórki macierzyste ze szpiku - można pobrać i wykonać przeszczep
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

IBALIZUMAB

A
 • Przeciwciało monoklonalne przeciw CD4
 • blokuje oddziaływane CD4 z gp120
 • nie upośledza odporności
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly