Inhibitory proteazy Flashcards

1
Q

Co kodują geny Gag i Gag-Pol

A

Poliproteinę która musi zostać pocięta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Co tnie poliproteinę?

A

Proteaza wirusowa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Inhibitory proteazy, aktywność wobec?

A

HIV-1

HIV-2 –> mniejsza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Inhibitory proteazy DNP?

A
 • Zaburzenia metabolizmu tkanki tłuszczowej
 • ->redystrybucja w okolice karku brzucha i piersi
 • —>ZANIK tłuszczu w obrębie twarzy i kończyn
 • Dyslipidemia (wzrost LDL i trójglicerydów)
 • Upośledzona tolerancja glukozy
 • Większe prawdopodobieństwo krwawień u pacjentów z hemofilią A i B
 • Inhibitory CYP3A4
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jak zpoabiegać skutkom ubocznym inhibitorów proteaz?

A

Podajemy analog czynnika uwalniającego hormon wzrostu.

TESAMORELINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Największa inhibicja CYP3A4?

A

RYTONAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Najmniejszy wpływ na CYP3A4

A

SAKWINAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Inhibitory innych enzymów CYP3A4

A

AMPRENAWIR

RYTONAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jak wykorzystać hamujące działanie RITONAWIRU?

A

Można wzmocnić efekt działania preparatów podawanych razem z nim.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

KOBICYSTAT?

A

Wybiórczy inhibitor CYP3A
Terapia skojarzona - poprawa dostępności inihibitorów proteazy:

ATAZANAWIR
DARUNAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wymienić

A
AMPENAWIR
FOSAMPENAWIR
INDYNAWIR
SAKWINAWIR
ATAZANAWIR
LOPINAWIR/LYPONAWIR
NELFINAWIR
TYPRANAWIR
DARUNAWIR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

AMPRENAWIR (wchłanialność, oporność, co robi z CYP3A4?)

A
 • dobrze wchłania p.o.
 • oporność rzadka (porównując z innymi inhibitorami proteaz)
 • induktor/inhibitor CYP3A4
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

AMPENAWIR dnp

A
Nudności wymioty
Parestezje okolic ust
Depresja
Zaczewienienie skóry, nekroliza
-Alergia krzyżowa z sulfonamidami 
-Roztwory zawierają glikol propylenowy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

AMPENAWIR przeciwskazania

A
 • Esperal
 • Kobiety w ciąży
 • Dzieci
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

FOSAMPENAWIR

A
 • w rąbku szczoteczkowym jelit—>AMPENAWIR

- lepsza dostępność, mniejsze dawkowanie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

INDYNAWIR (wchłanialność, dystrybucka, oporność, CYP3A4?)

A
 • 65% wchłanialność p.o. (pokarm hamuje)
 • przenika do OUN
 • częsta oporność
 • hamowanie CYP3A4
17
Q

Oporność na INDYNAWIR ma charakter krzyżowy z?

A

RYTONAWIR

18
Q

INDYNAWIR dnp

A
Hiperbilirubinemia
Kamica moczowa
Małopłtykowość
Wzrost poziomu aminotransferaz
Częściej niż inne prepraty: insulinoopornosć
19
Q

SAKWINAWIR

A
 • kapsułki z twardym żelem
 • źle się wchłania p.o.
 • induktor/inhibitor CYP3A4
20
Q

Co podać żeby SAKWINAWIR lepiej działał p.o.?

A

RYTONAWIR

tłuszcz

21
Q

SKWINAWIR dnp

A

Nieżyt nosa
Zaczerwienienie skóry
Nudności wymioty bóle bruzcha

22
Q

ATAZANAWIR

raz na ile stosować, biodostępność, OUN? cecha odróżniająca od innych preparatów, jak działa na cypcyp?

A
 • stosowany tylko raz dziennie –> dłuższe działanie
 • dobra dostępność p.o.
 • perzenika do OUN
 • jedyny NIEWYWOŁUJĄCY lipodystrofii
 • inhibitor CYP3A4/CYP2C9
23
Q

Co robi pokarm z ATAZANAWIREM?

A

Polepsza wchłanianie

24
Q

Co robi pokarm z INDYNAWIREM?

A

Osłabia wchłanianie

25
Q

Co osłabia wchłanianie AZATANAWIRU?

A

Leki zwiększające pH żołądka

IPP!

26
Q

Na czym polega oporność na AZATANAWIR?

A

Mutacja 150 L

powoduje Z W I Ę K S Z E N I E wrażliwości wirusa na inne inhibitory proteaz

27
Q

AZATANAWIR DNP

A

Nudności wymioty bóle brzucha
Sraczka
Bóle głowy

Zaczerwienienei skóry
Neuropatia obwodowa
Wydłużenie QTc
Żółtaczka

28
Q

LOPINAWIR (z czym występuje w preparacie złożonym?)

A

w preparacie z RYTONAWIREM (Kaletra)

—>mała dawka RYTONAWIRU hamuje CYP3A4 i spowalnia metabolizm LOPINAWIRU i nasila jego aktywność

29
Q

NELFINAWIR (wchłanianie, CYP3A4, zastosowanei)

A
 • pokarm BARDZO silnie wzmaga wchłanianie
 • hamuje CYP3A4
 • podawać kobietom w ciąży - mniej DNP
30
Q

TYPRANAWIR

A
 • słabo p.o. ale jak zjeść coś tłustego to spoko
 • stosowany zawsze z RYTONAWIREM
 • induktor/inhibitor CYP3A4
31
Q

Co jest indukotrem glikoproteiny P

A

TYPRANAWIR

32
Q

TYPRANAWIR DNP

A

Biegunka, nudności, bóle brzucha, zaczerwienienie skóry

-Nadwrażliwość krzyżowa z slufonamidami

33
Q

Nadwrażliwość krzyżowa z slufonamidami

A

AMPENAWIR

TYPRANAWIR