Inhibitory integrazy Flashcards

1
Q

Wymień

A

RALTEGRAWIR
ELWITEGRAWIR
DOLUTEGRAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mechanizm działania inhibitorów integrazy?

A

Hamowanie INTEGRAZY,

Nić DNA powstała przy udziale odwrotnej transkryptazy nie może zostać wbudowana w genom gospodarza.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

DNP

A
Silne induktory glukoronidazy WĄTROBOWEJ
Dolegliwości brzuszne
Gorączka
Świąd skóry
Bóle głowy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Co podać żeby zwiększyć efektywność INSTI?

A

Należy podać silne inhibitory glukuronidazy

RYTONAWIR
KOBICYSTAT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Inne induktory enzymów wątrobowych?

A

RYFAMPICYNA

FENOBARBITAL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Czego użyjesz żeby zapobiec mięsakowi Kaposiego?

A

FOSKARNET

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Lek na LESZMANIOZĘ, użyteczny w HIV?

A

MILTEFOZYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Inhibitory dojrzewania?

A

BEWIRYMAT
WIWEKON

Łączą się z poliproteiną w miejscach cięcia przez proteazę - poliproteina nie rozpadnie się na końcowe białka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jak działa CHLOROCHINA?

A

Zatrzymuje pompę wyrzucającą inhibitory proteazy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Co zaburzając syntezę endogennych nukleotydów wzmacnia działania NRTI?

A

HYDROKSYKARBAMID
LEDLUNOMID
MYKOFENOLAN MOFETYLU
REZWERATROL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Schemat terapii skojarzonej?

A

2NRTI + NNRTI
2NRTI + PI (+rytonawir ew)
2NRTI+INSTI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly