HBV Flashcards

1
Q

Wymienić

A

INTERFERON ALFA

LAMIWUDYNA

ADEFOWIR ENTEKAWIR

TENOFOWIR

EMTRYCYTABINA

TELBIWUDYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

INTERFERON ALFA

A
 • alfa2a/alfa2b
 • leczenie przewlekłego, aktywnego WZW B i C
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ALBUFERON

co to, dawkowanie

A

Interferon ALFA2b+albumina

d: 1/2-4tyg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

LAMIWUDYNA (czym jest, co robi, jakie efekty?)

A
 • analog cytozyny
 • hamuje enzymy HIV i HBV
 • u44% pacjentów HBV DNA znika całkowicie ze krwi
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Od czego zależy oporność na działanie LAMIWUDYNY?

A

od mutacji polimerazy DNA HBV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

LAMIWUDYNA może dać oporność krzyżową z?

A

EMTRYCYTABINĄ ENTEKAWIREM nie z ADEFOWIREM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ADEFOWIR (czym jest, sposób aktywacji, skutki działania)

A
 • analog nukleozydu adeninowego
 • stosowany w postaci estru, rozkładany do aktywnego związku -fosforylowany przez kinazy KOMÓRKOWE do DIfosforanu
 • podawanie leku przez 48 tygodni prowadzi do zaniku DNA wirusa z krwi u 50% pacjentów i poprawy obrazu wątroby
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ADEFOWIR - dnp

A

Rzadko czasem uszkodzenie nerek istnieje zagrożenie toksycznością mitochondrialną (kwasica mleczanowa, stłuszczenie wątroby) i wszystkie inne….

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

ENTEKAWIR

(czym jest, jak wpływa na polimerazę HBV, sposób podaży, zastosowanie, oporność)

A
 • analog nukleozydu guaninowego
 • hamuje dosłownie WSZYSTKIE funkcje polimerazy DNA HBV
 • doustnie na pusty żołądek
 • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • nie ma oporności
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

TELBIWUDYNA

A
 • analog nukleozydu tymidylowego
 • działa na szczepy oporne na LAMIWUDYNĘ i TENOFOWIR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Masz HBV opornego na LAMIWUDYNĘ i TENOFOWIR. Użyjesz?

A

TELBIWUDYNY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

TELBIWUDYNA DNP

A

Kwasica mleczanowa Uszkodzenie wątroby Uszkodzenie mięśni (marker: wzrost poziomu kinazy kreatynowej)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly