HCV Flashcards

1
Q

RYBAWIRYNA

mechanizm

A
 • analog guanozyny
 • potrójna fosforylacja przez kinazy KOMÓRKOWE
 • zmniejsza komórkową syntezę trifosforanu guanozyny i hamuje polimerazę DNA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Wymienić inhibitory proteazy serynowej?

A
BOCEPREWIR
TELAPREWIR
SYMEPREWIR
PARITAPREWIR
ASUNAPREWIR
GRAZOPREWIR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Na co działa RYBAWIRYNA

A
 • Grypa A i B
 • paragrypa
 • HCV
 • RSV
 • HIV-1
 • EBV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

RYBAWIRYNA - efekty działania

A

W przypadku HCV lek zwiększa liczbę mutacji materiału genetycznego

 • –> MNIEJSZA zdolność do zakażania komórek
 • –> brak istotnego wpływu na replikację wirusa
 • –>nasila działanie INTERFERONU
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jak zastosować, do czego i z czym RYBAWIRYNĘ?

A

-Doustnie, w przebiegu przewlekłego WZW C z INTEFERONEM ALFA-2A

 • RSV
 • grypa A i B
 • EBV
 • gorączka Lassa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kto źle odpowiada na terapię RYBAWIRYNĄ?

A
 1. Zakażeni wirusem o genotypie “1” (50%)
  (genotypy 2/3 - 70%)
  2.Rasa - gorzej u Murzinów Z USA
  3.Marskość wątroby, HIV, cukrzyca
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

RYBAWIRYNA - dnp

A
Niedokrwistość hemolityczna - 10-20%
-zaburzenia nastroju
(depresja, dysforia)
Nudności
świąd skóry
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

RYBAWIRYNA - przeciwskazania

A

CIĘŻARNE
Niedokrwistość
Zaawansowana niewydolność nerek
Dławica piersiowa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

RBAWIRYNA a panie w ciąży?

A

Nie powinny używać, RYBAWIRYNA silnie teratogenna, pacjentki nie powinny planować ciąży w 6 miesięcy po zakończeniu terapii RYBAWIRYNĄ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Opisać mechanizm inhibitorów proteazy serynowej

A

Hamują proteazę serynową NS3 HCV. Proteaza serynowa jest odpowiedzialna za cięcie poliproteiny. Poliproteina NIE zostaje pocięta, brakuje białek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wirionu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Gdzie zastosujesz np. BOCEPREWIR?

A

W leczeniu skojarzonym z
PEGINTERFEROENM ALFA/RYBAWIRYNĄ

przewlekłego WZW C - wirus z genotypem 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

BOCEPREWIR i inne - dnp

A
Niedokrwistość
Małopłytkowość
Limfopenia
Zaburzenia pokarmowe
Zaburzenia skórne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Inhibitory białka NS5A - wymienić

A
DAKLATASWIR
LEDIPASWIR
OMBITASWIR
WELPATASWIR
ELBASWIR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Inhibitory białka NS5A - mechanizm

A

Białko NS5A z polimerazą NS5B bierze udział w replikacji materiału genetycznego wirusa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

DAKLATASWIR i inne - dnp

A

Zmęczenie
Nudności
Bóle głowy

limfopenia trombocytopenia (czasem)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wymienić inhibitorów polimerazy RNA NS5B

A

SOFOSBUWIR

DASABUWIR

17
Q

SOFOSBUWIR

A
 • analog urydyny
 • -> po przekształceniu do trifosforanu hamuje polimreazę
 • inhibitor wirusowej polimreazy RNA NS5B
18
Q

DASABUWIR

A

-nienukleozydowy inhibitor wirusowej polimreazy RNA NS5B

19
Q

Jak stosować SOFOSBUWIR i DASABUWIR?

A

Razem z RYBAWIRYNĄ, INTERFERONEM ALFA i inihbiotrami NS5A

leczenie przewlekłego WZW C

20
Q

KLEWUDYNA, dostępna w niektórych karajach jest podobna do?

A

TELBIWUDYNY i działa na WZW C

21
Q

Wymienić INNE nukleozydowe inhibitory polimerazy DNA

A

KLEWUDYNA
WALORCYTABINA
ALAMIFOWIR