Atrieflimmer og atrieflagren - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Atrieflimmer og atrieflagren - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Atrieflimmer og atrieflagren - forelæsning Deck (11):
1

Hvem får typisk atrieflimren?

• Højere alder (giver højere tryk i højre atrie)
• Forhøjet blodtryk
• Hjertesygdomme
– Hjerteklapsygdomme
– Efter blodprop i hjertet
– Hjertemuskelsygdomme
• Thyreotoxicose, anæmi,
febrilia, hjertekirurgi

2

Symptomer på atrieflimmer?

• Hjertebanken
• Åndenød (v anstrengelse)
• Svimmelhed
• Utilpashed
• Angst

3

Typer af atrieflimren?

• Paroxystisk
– (terminerer spontant<7 dage)
• Persisterende
– (behov for DC/medikamentel konvertering)
• Langvarig Persisterende (>1år)
• Permanent

4

Hvor lang tid går der fra asystoli til tab af bevidsthed?

Typisk 6 sekunder efter asystoli på EKG, ses tab af bevidsthed.

5

Medikamentel konvertering af AFLI?

• Flecainid/propafenon
• Amiodaron
• Vernakalant

6

Antiarytmisk behandling ved atrieflimren?

• Frekvensregulering:
– Betablokker
– Digoxin
– Verapamil og diltiazem
• Rytmekontrol:
– Klasse IC: Flecainid, propafenon
– Klasse III: Amiodarone, sotalol, dronedarone

7

Ikke-kirurgisk behandling af atrieflimren?

• Medikamentel behandling
– Rytmekontrol
– Frekvens-kontrol
• Perkutan RFA
– Lungeveneisolation
– His-ablation

8

Hvem skal tilbydes RFA for AF?

• Højsymptomatiske patienter
• Paroxystisk/persisterende AF
• Svigt af mindst 1 antiarytmikum

• Succesrate:
– 70% efter 1 år, 85% efter 2 år, ikke ”helbredt”
– ½ af patienterne må regne med ≥2 indgreb
• Risici:
– Tromboemboli<1%, PV stenose

9

Typiske behandling af atrieflagren?

Ablationsbehandling er det bedste valg i dag. Succesrate på mellem 85-90% ved én behandling.

10

Hvad er den vigtigste profylaktiske behandling ved AFLI og AFLA?

Blodfortyndende behandling ved atrieflimren og atrieflagren. 25% af iskæmiske strokes skyldes AFLI.

11

Take home messages AFLI og AFLA?

Atrieflimren:
• Hyppig
• Alle tilstande der øger LA tryk disponerer
• Behandling afhænger af symptomerne:
– Frekvenskontrol: Medicinsk (BB), sjældent His RFA
– Rytmekontrol: Medicinsk eller ved RFA (og DC)
Atrieflagren:
• Regelmæssige, ensartede P-takker/flagrelinie
• Radiofrekvensablation (RFA) er behandlingen
Antikoagulerende behandling:
• Efter individuel risikostratificering (CHA2DS2VASc)