Bài 5 - Jièshào yíxiàr - Giới thiệu 1 chút Flashcards Preview

Tieng Trung > Bài 5 - Jièshào yíxiàr - Giới thiệu 1 chút > Flashcards

Flashcards in Bài 5 - Jièshào yíxiàr - Giới thiệu 1 chút Deck (19):
1

Giới thiệu

介绍
jièshào

2

Ai / Who


shúi

3

Một chút, một ít

一下让
yíxiàr

4

Đi, khứ


5

Ở đâu / Where

哪儿
năr

6

Ở, tại


zài

7

Gia, nhà


jia

8

"De" - "of"


de

9

mời, xin, nhờ, please


qing3

10

tiến vào, to come in, to enter


jìn

11

cửa tiệm

商店
shang1diàn

12

nhìn, thăm


kàn

13

nghe


ting1

14

nghỉ ngơi, to have a rest

休息
xiu1xi

15

ký túc xá

宿舍
sùshè

16

Lớp học, phòng học

教师
jiàoshì

17

Nông sản

农贸
nóngmào

18

Chợ, market

市场
shìchăng

19

Về, quay lại, to come back, to return.


húi