Blodet og homøostase Flashcards Preview

1. Sem > Blodet og homøostase > Flashcards

Flashcards in Blodet og homøostase Deck (12)
Loading flashcards...
1

Blodet består af en væskedel og forskellige typer af celler.
Hvad kaldes væskedelen og hvad består den af (i overordnede træk)?
Hvad hedder blodets tre typer af celler?

Væskedelen af blodet kaldes plasma og består af vand med forskellige opløste stoffer.
Blodets tre typer af celler hedder:
- erytrocytter (røde blodlegemer)
- leukocytter (hvide blodlegemer)
- trombocytter (blodplader).

2

Nævn nogle af plasmaproteinernes funktioner.

Plasmaproteinernes funktioner:
- Skaber kolloidosmotisk tryk i blodet (holder væske i blodkarrene)
- Fungerer som buffere (stabiliserer blodets pH-værdi)
- Transporterer stoffer i blodet (bl.a. ved at gøre dem vandopløselige)
- Indgår i koagulationsprocessen (standsning af blødninger)
- Indgår i infektionsforsvaret (som antistoffer)

3

Nævn tre eksempler på stoffer, der findes opløst i plasma?

Ud over plasmaproteiner (som udgør den største del), omfattes de opløste stoffer i plasma af
- elektrolytter (fx Na+ og K+)
- næringsstoffer (fx aminosyrer, glukose og fedtstoffer)
- affaldsstoffer (fx carbamid, bilrubin og kuldioxid, CO2)
- hormoner
- vitaminer

4

Hvad er erytrocytternes funktioner?
Hvad er hæmoglobin og hvad er dets funktion?

Erytrocytterne (de røde blodlegemer) indgår i transporten af ilt (O2) fra lungerne til kroppens celler og af kuldioxid (CO2) fra kroppens celler til lungerne.
Hæmoglobin er store jernholdige proteinmolekyler i erytrocytterne.
Ilt binder til de jernholdige hæmgrupper i hæmoglobinmolekylerne.

5

Hvad er leukocytternes funktion (ikke detaljeret for hver type leukocyt)?

Leukocytterne udgør en stor og divers gruppe af blodceller, der alle indgår i kroppens infektionsforsvar.

6

Hvad er trombocytternes funktion?

Trombocytterne (blodpladerne) indgår i dannelsen af trombocytpropper.
Denne proces er en del af hæmostasen (standsning af blødning ved beskadigelser på blodkar).

7

Hvor i kroppen dannes blodets celler?

Blodets celler dannes i den røde knoglemarv.
Den røde knoglemarv findes i knoglerne i hoved og torso samt de proksimale ender af armenes og benenes knogler.

8

Hvad betyder hæmostase?
Hvilken type blodceller indgår i denne proces?

Hæmostase betyder ”standsning af blødning”.
Trombocytterne (blodpladerne) indgår i denne proces.

9

Beskriv dannelsen af en trombocytprop i overordnede
træk (trin i hæmostasen).

Ved skade på et blodkars endotel (det inderste lag i karvæggen) aktiveres trombocytterne.
Aktiverede trombocytter får ”fangarme” og bliver ”klæbrige” og lukker hullet i blodkarret midlertidigt.
Trombocytproppen dannes i løbet af et par minutter.

10

Beskriv koagulationsprocessen i overordnede træk (trin i hæmostasen).

Koagulationsprocessen medfører, at blodet størkner efter en kædereaktion med 12 koagulationsfaktorer.
Koagulationsprocessen resulterer i dannelsen af klistrede fibrintråde, der ligger udenpå trombocytproppen og lukket hullet i blodkarret effektivt.
Dannelsen af et koagel tager 12-15 minutter.

11

Hvad er koagulationsfaktorer og hvad er deres funktion?
Hvilken arvelig sygdom lider man af, hvis man ikke kan
danne én eller flere koagulationsfaktorer?

Koagulationsfaktorerne omfatter 12 plasmaproteiner, der ved karskade aktiverer hinanden i en selvforstærkende proces, der munder ud i dannelsen af klistrede fibrintråde (der danner et koagel).
Hvis man ikke kan danne én eller flere koagulationsfaktorer, lider man af blødersygdom (hæmofili).

12

Hvad er fibrinolyse?
Hvorfor er denne proces vigtig?

Efter opheling af det beskadigede blodkar opløses koagelet (fibrintrådene) ved en proces kaldet fibrinolyse.
Det er vigtigt at få opløst den midlertidige blodprop når ophelingen er overstået, da proppen ellers vil reducere blodstrømmen (og dermed forsyningen af ilt, næringsstoffer mv.) til det bagvedliggende væv.