Kredsløbsobservationer og arterosklerose Flashcards Preview

1. Sem > Kredsløbsobservationer og arterosklerose > Flashcards

Flashcards in Kredsløbsobservationer og arterosklerose Deck (12)
Loading flashcards...
1

Forklar sammenhængen mellem kold og bleg hud og et fald i blodtrykket.

Et fald i blodtrykket søges kompenseret ved at øge kontraktionen af arterioler i bl.a. huden og dermed øge den perifere modstand.
Perifer karkontraktion medfører nedsat blodgennemstrømning af rødt og varmt blod, hvorfor huden vil fremstå bleg og kold.

2

Ved hvilken sygdomstilstand kan man observere bleg (men ikke kold) hud?

Anæmi er en tilstand med mangel på hæmoglobin i blodet (uden at der er tale om et fald i mængden af blod).
Da binding af ilt til hæmoglobin giver blodet dets røde farve, vil anæmi gøre blodet mindre rødt, hvorfor man kan observere bleghed i huden.
Huden bliver ikke kold, da der ikke er tale om en reduceret gennemstrømning med varmt blod i huden.

3

Hvad betyder cyanose?
Hvorfor kan man blive cyanotisk på negle og læber, hvis man fryser?

Cyanose er et udtryk for den blåfarvning af bl.a. hud og læber, som opstår når der er nedsat iltforsyning til vævet (hypoksi).
Kulde vil medføre en perifer arteriolekontraktion, da kroppen vil søge at holde det varme blod centralt i kroppen. Hermed nedsættes både blod- og iltforsyningen til huden, hvilket kan ses som cyanose.

4

Hvad undersøger man for, når man udfører et EKG?
Hvad er et arbejds-EKG og hvornår udfører man dette?

Ved udførelse af et EKG undersøges, om impulsudbredelsen i hjertet og dermed hjerterytmen er normal.
EKG kan godt fremstå normal, selvom en patient har hjertesygdom.
Ved et arbejds-EKG (belastning af hjertet ved cykling) kan man fremprovokere et anfald med EKGforandringer og dermed påvise fx koronar stenose (forsnævring).

5

Hvad er sammenhængen mellem forhøjet arterielt blodtryk og et forstørret hjerte (ses ved røntgen af thorax)?

Ved forhøjet arterielt blodtryk vil hjertet skulle overvinde et større tryk (større modstand) i den fraførende arterie.
Dette medfører, at hjertet skal kunne skabe et større tryk under systolen.
Det ekstra muskelarbejde i hjertet, der er nødvendigt for den kraftigere sammentrækning af myokardiet, kan medføre hypertrofi (vækst af hjertemusklen) og dermed et forstørret hjerte.

6

Hvilken type fedtstof aflejres i arterievæggen ved udvikling af aterosklerose?
Hvorfor sker denne aflejring?
Hvad er konsekvenserne for arterievæggen?

Ved aterosklerose sker en aflejring af fedtstoffet LDL-kolesterol i arterievæggen.
Aflejring af LDL-kolesterol er en konsekvens af skade på endotelet (det inderste lag i karvægen).
Dette medfører kronisk inflammation hvorved arterien bliver hård og tyk (stenose).

7

Ved udvikling af aterosklerose, vil aflejring af LDL-kolesterol i arterievæggen medføre stenose.
Hvad betyder stenose?

Stenose er en tilstand, hvor en arterie bliver hård og tyk (og dermed forsnævret) som følge af en inflammationstilstand i karvæggen (forårsaget af aflejring af LDLkolesterol).

8

Hvilke komplikationer har stenose i en arterie for det
bagvedliggende væv?
Giv eksempler på dele af kroppen, der kan påvirkes ved arteriel stenose.

Stenose i en arterie kan have den konsekvens, at det bagvedliggende væv vil opleve nedsat forsyning af
blod (iskæmi) og dermed ilt (hypoksi).
Dele af kroppen, der påvirkes, kan være myokardiet (medfører angina pectoris) og de store arterier i benene (medfører vindueskiggersyndrom).

9

Forklar i overordnede træk sammenhængen mellem
aterosklerose, stenose og trombedannelse?

Aterosklerose medfører stenose af arterievæggen.
Stenose forårsager yderligere skade på endotelcellerne i arterien.
Dette medfører risiko for en uhensigtsmæssig igangsætning af koagulationsprocessen og dannelse af tromber (blodpropper).

10

Hvad kaldes et løsrevet stykke af en trombe?
Hvor vil et løsrevet stykke af en trombe (fra en arterie) sætte sig fast og blokere blodstrømmen?

Et løsrevet stykke af en trombe (en blodprop) kaldes en embolus.
Hvis en embolus løsriver sig fra en trombe i en arterie, vil den sætte sig fast længere ude i det arterielle system (i enten en mindre arterie, en arteriole eller et kapillær i samme område af kroppen - afhængigt af embolussens størrelse).

11

Hvorfor kan behandling af hypertension og diabetes
mellitus nedsætte risikoen for aterosklerose?

Forhøjet tryk mod karvæggen (ved hypertension) og forhøjet indhold af glukose i blodet (ved ureguleret diabetes mellitus) kan medføre skader på endotelet, hvilket kan igangsætte udviklingen af aterosklerose.
Derfor vil behandling eller forebyggelse af disse tilstande nedsætte risikoen for aterosklerose.

12

Nævn nogle risikofaktorer ift. udvikling af aterosklerose.

Risikofaktorer ift. udvikling af aterosklerose omfatter:
- høj alder
- rygning
- hypertension
- diabetes mellitus
- overvægt
- fysisk inaktivitet
- mandligt køn
- arv
- stress
- fedtholdig kost