Hjertet, hjerteslaget, blodets vej rundt Flashcards Preview

1. Sem > Hjertet, hjerteslaget, blodets vej rundt > Flashcards

Flashcards in Hjertet, hjerteslaget, blodets vej rundt Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hvilke overordnede funktioner er knyttet til kredsløbet og blodets cirkulation i kroppen?

Kredsløbets funktioner omfatter Transport af vand og forskellige stoffer til og fra kroppens celler.
Bekæmpelse af infektioner vha. transport af immunforsvarets celler og stoffer. Kroppens temperaturregulering samt fordeling af varme dannet i arbejdende muskler.

2

Beskriv kort hjertets opbygning ift. hjerteskillevæg og kamre.
Hvad hedder hjertets fire kamre og hvor er de placeret?

Hjertet er en hul muskel med en skillevæg (septum cordis), der deler hjertet op i to halvdele.
Hjertet har fire kamre, to i hver halvdel.
Øverst ligger atrium dext. og sin. (højre og venstre forkammer)
Herunder ligger ventriculus dext. og sin. (højre og venstre hjertekammer).

3

Hvad hedder de klapper, der adskiller atrier og ventrikler?
Hvad er klappernes funktion?

Klapperne, der adskiller atrier og ventrikler hedder tricuspidalklappen (højre side) og bicuspidalklappen (venstre side).
Klapperne kaldes også samlet AV klapperne.
Klappernes funktion er at ensrette blodstrømmen under hjerteslaget, således at blodet kun kan flyde den rigtige vej rundt (fra atrier mod ventrikler).

4

Hvad hedder de klapper, der findes ved indgangen til hjertets to store fraførende arterier?
Hvad er klappernes funktion?

Klapperne, der sidder i starten af de store fraførende arterier hedder aortaklappen (i aorta) og pulmonalklappen (i truncus pulmonalis).

Klappernes funktion er at ensrette blodstrømmen under hjerteslaget, således at blodet kun kan flyde den
rigtige vej rundt (fra ventrikler og ud gennem arterierne mod krop og lunger).

5

Hvad hedder hjertevæggens tre lag?
Hvilken funktion har det inderste glatte lag?
Hvilken funktion har det midterste muskuløse lag?

Hjertevæggens lag er endokardiet (inderst), myokardiet (i midten) og perikardiet (yderst).
Endokardiets glatte overflade tillader blodet at flyde gnidningsfrit gennem hjertets kamre.
Myokardiets kraftige muskulatur muliggør hjertets pumpearbejde.

6

Hvad er det latinske navn for hjertet?
Hvor sidder hjertet og hvordan er det beskyttet mod
udefrakommende påvirkning?

Det latinske navn for hjertet er cor.
Hjertet sidder i brystkassen (thorax) i mellemrummet mellem lungerne (mediastinum), med hjertespidsen pegende let mod venstre. Hjertet hviler på mellemgulvsmusklen (diaphragma).
Brystkassens organer beskyttes bl.a. af ribben, brystben og rygsøjle.

7

Hvad hedder den arterie, der fører iltet blod fra hjertets venstre ventrikel?
Hvordan er trykket på blodet og hvor skal blodet hen?

Arterien, der fører iltet blod fra hjertets venstre ventrikel og ud i kroppen hedder aorta.

Trykket på blodet er højt.
Det høje tryk er skabt ved sammentrækning (systole) af
ventriklen.

8

Hvad hedder den arterie, der fører afiltet blod fra hjertets højre ventrikel?
Hvordan er trykket på blodet og hvor skal blodet hen?

Arterien, der fører afiltet blod fra hjertets højre ventrikel mod lungerne hedder truncus pulmonalis.
Trykket på blodet er højt.
Det høje tryk er skabt ved sammentrækning (systole) af
ventriklen.

9

Hvad hedder de vener, der fører iltet blod mod hjertets
venstre atrium?
Hvordan er trykket på blodet og hvor kommer blodet fra?

Der er to vener fra hver lunge, der fører iltet blod mod venstre atrium.
Fra højre lunge føres blod via vv. pulmonales dext. og fra venstre lunge føres blod via vv. pulmonales sin. Trykket i venerne er lavt.

10

Hvad hedder de vener, der fører afiltet blod mod hjertets
højre atrium?
Hvordan er trykket på blodet og hvor kommer blodet fra?

Der er to store vener, der fører afiltet blod mod højre atrium.
Blod fra underdelen af kroppen føres til atriet via vena cava inferior (den nedre hulvene), mens blod fra arme, hoved og overkrop føres til atriet via vena cava superior (den øvre hulvene).
Trykket i venerne er lavt.

11

Hvad hedder de arterier, der forsyner hjertets muskulatur
(myokardiet) med iltet blod?
Hvorfor et det vigtigt at myokardiet modtager rigeligt
med iltet blod?

Muskulaturen i hjertevæggen (myokardiet) forsynes af frisk iltet blod via aa. coronaria (koronararterier eller
kranspulsårer). Disse arterier udspringer fra starten af aorta.
Myokardiet kræver rigeligt med iltet blod, da muskelcellernes arbejde kræver meget energi (og dermed meget ilt og næring) for at kunne få hjertet til at slå.

12

Hvilke tre faser kan en hjertecyklus (et hjerteslag)
opdeles i?
Hvad sker der i disse faser?

Et hjerteslag kan inddeles i følgende tre faser:
- Atriesystole: Blod presses fra atrier til ventrikler (i begge sider)
- Ventrikelsystole: Blod presses fra ventrikler mod de fraførende arterier (i begge sider)
- Fælles diastole: Hele hjertet slapper af og kan fyldes med blod fra krop og lunger.

13

Hvilke dele indgår i hjertets ledningssystem?
Hvad er funktionen af dette ledningssystem?

I hjertets ledningssystem indgår sinusknuden (laver elektriske impulser) samt Hiske bundt og Purkinjefibre (udbreder impulser gennem myokardiet).
Ledningssystemet sikrer, at hjertet trækker sig korrekt sammen under et hjerteslag.

14

En del af ledningssystemet i hjertet kaldes sinusknuden.
Hvor findes sinusknuden og hvad er dens funktion?

Sinusknuden findes i hjertevæggen øverst i højre atrium (forkammer).
Sinusknuden er en samling specialiserede myokardieceller, der kaldes hjertets ”rytmegenerator”.

Sinusknuden er indstillet til at lave et antal elektriske impulser pr. minut, der bestemmer pulsen (antal hjerteslag pr. minut).

15

Hvorfor det er vigtigt, at atrier trækker sig sammen oppefra og nedefter, mens ventrikler skal trække sig sammen nedefra og opefter?

Atrier skal trække sig sammen oppefra og nedefter, hvilket sikrer at blodet flyder den rigtige vej (fra atrier mod ventrikler).
Ventrikler trækker sig sammen nedefra og opefter, hvilket sikrer at blodet føres mod de fraførende arterier i toppen af ventriklerne (og ikke ned i bunden af hjertet).

16

Hvorfor er det hensigtsmæssigt, at der under hjerteslaget er en lille forsinkelse i impulsoverførslen fra atrier til ventrikler?

Den lille forsinkelse i impulsoverførslen fra atrier til ventrikler sikrer, at der er tid til en ordentlig tømning af atrieblod ned i ventriklerne, inden ventriklerne trækker sig sammen og pumper blodet mod de fraførende arterier.

17

Hvad er en EKG-måling og hvad kan man bruge denne
undersøgelse til?

En elektrokardiografi (EKG) er en undersøgelse af dannelsen og udbredelsen af elektriske impulser i hjertet.
EKG bruges til at undersøge, om hjertet fungerer korrekt under hjerteslaget.

18

Hvornår kan man i hjertecyklus høre henholdsvis 1. og 2. hjertelyd (med et stetoskop)?

Man kan med et stetoskop høre to lyde, hver gang hjertet slår et slag.
Første hjertelyd høres under ventrikelsystolen, når tri- og bicuspidalklapper lukker for adgang til atrierne.
Anden hjertelyd høres under den fælles diastole, når aorta- og pulmonalklapper lukker for adgang til ventriklerne.