Hjertets pumpearbejde Flashcards Preview

1. Sem > Hjertets pumpearbejde > Flashcards

Flashcards in Hjertets pumpearbejde Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hvad er hjertefrekvensen (pulsen) et udtryk for?
Hvad hedder den type blodkar, hvor man kan måle pulsen?
Nævn nogle faktorer, der kan påvirke pulsen.

Hjertefrekvensen er et udtryk for antallet af hjerteslag pr. minut (helt præcist: antallet af systoler i venstre ventrikel pr. minut).
Pulsen måles på arterier (kaldes også pulsårer).
Pulsen kan påvirkes af fx psykisk stress (nervøsitet, angst mv), fysisk aktivitet, blodtab eller dehydrering.

2

Hvor på kroppen kan pulsen registreres?
Giv nogle eksempler (gerne med latinske navne).

Pulsen registreres på yderligt liggende arterier.
Pulsen kan tælles på bl.a.
- Arteria radialis (håndleddet)
- Arteria carotis communis (halsen)
- Arteria femoralis (lysken)
- Arteria dorsalis pedis (fodryggen)

3

Over hvor lang tid tæller man normalt en puls?
Nævn nogle situationer, hvor det vil være nødvendigt at tælle pulsen over et helt minut.

Pulsen tælles normalt over 15 sekunder (ganges med 4) eller 30 sekunder (ganges med 2).
Det kan være nødvendigt at tælle pulsen over et helt minut, hvis den er uregelmæssig eller meget langsom.

4

Hvad er normalområdet for hvilepuls hos voksne?
Hvorfor har kvinder og børn normalt en højere hvilepuls
end mænd?

Hvilepulsen for voksne ligger normalt mellem 60-70 (for mænd) og 70-80 (for kvinder).
Kvinder og børn har normalt en højere hvilepuls end mænd, da de har et mindre hjerte (ift. kroppens størrelse).
Et mindre hjerte giver et mindre slagvolumen, og den højere puls er en kompensation herfor (prøver at opretholde et passende minutvolumen).

5

Hvad kaldes en høj hvilepuls (over 100 slag/minut)?
Hvad kaldes en lav hvilepuls (under 50 slag/minut)?

En høj hvilepuls (over 100 slag/min) kaldes takykardi.
En lav hvilepuls (under 50 slag/min) kaldes bradykardi.

6

Hvad betyder slagvolumen (ift. hjertets pumpearbejde)?
Hvad er det normale slagvolumen i hvile?

Slagvolumen er et udtryk for den mængde blod, der pumpes ud af hver ventrikel under et hjerteslag (ml/slag).
Normalt vil der i hvile blive pumpet ca. 70 ml blod ud af hver ventrikel under et hjerteslag.
Dvs. 70 ml fra højre ventrikel (mod lungerne) og 70 ml fra venstre ventrikel (mod kroppen).

7

Hvad har arterietrykket og hjertets kontraktilitet af betydning ift. slagvolumen?

Et højt tryk i de store arterier (aorta og truncus pulmonalis) kan nedsætte slagvolumen, da det høje tryk udgør en modstand mod det tryk, ventriklen skaber. Nedsat kontraktilitet (evne til at trække sig sammen) i hjertet kan nedsætte slagvolumen, da ventriklerne ikke er i stand til at skabe et tilstrækkeligt højt tryk på det blod, der skal pumpes videre.

8

Hvad har venetrykket og diastolens varighed af
betydning ift. slagvolumen?

En nedsat fyldning af hjertet under diastolen kan medføre nedsat slagvolumen (der er ikke så meget blod at pumpe videre).
Nedsat fyldning af hjertet kan være en konsekvens af:
- nedsat tryk i de store tilførende vener (fx pga. venestase)
- meget høj puls med deraf følgende reduktion i diastolens varighed.

9

Hvad er hjertets minutvolumen et udtryk for?
Hvad afhænger minutvolumen af?

Hjertets minutvolumen er et udtryk for den mængde blod, der pumpes ud af hver ventrikel pr. minut (ml/min).
Minutvolumen afhænger af pulsen (antal slag pr. min) og slagvolumen (mængde blod pr. slag).
Minutvolumen = puls x slagvolumen.

10

Hvor stort er et normalt minutvolumen i hvile?
Forklar, hvordan en meget høj puls kan reducere minutvolumen?

Et normalt minutvolumen i hvile ligger på ca. 5 liter.
En meget høj puls kan forkorte diastolen i en sådan grad, at der sker en meget dårlig fyldning af hjertet.
Herved falder slagvolumen og dermed minutvolumen (på trods af den høje puls).

11

Bliver der pumpet den samme mængde blod ud af højre og venstre ventrikel? – Forklar.

Minutvolumen er det samme for højre og venstre ventrikel.
Den mængde blod, der pumpes fra venstre ventrikel ud i kroppen, er den samme mængde, der kort tid efter
ankommer til hjertets højre halvdel for derefter at blive pumpet fra højre ventrikel mod lungerne.

12

Hvad er normalområdet for blodtrykket i hvile?
Hvorfor er det hensigtsmæssigt at måle fx puls og blodtryk, når patienten er i hvile?

Normalområdet for blodtrykket i hvile ligger mellem 100/60 – 140/90 mm Hg (millimeter kviksølv).
Ved altid at måle puls, blodtryk og andre vitale værdier i hvile sikres, at de målte værdier kan sammenholdes med normalområder (der også er i hvile) samt at en udvikling kan følges over længere tid, hvis en værdi konsekvent måles under de samme forhold.