Blodkarrenes opbygning og funktion Flashcards Preview

1. Sem > Blodkarrenes opbygning og funktion > Flashcards

Flashcards in Blodkarrenes opbygning og funktion Deck (12)
Loading flashcards...
1

Nævn de fem typer af blodkar i korrekt rækkefølge med start fra venstre ventrikel.
Angiv, hvorvidt de enkelte typer af blodkar forgrener sig
til mindre kar eller samler sig til større kar.

Det store kredsløb:
Venstre ventrikel fører blod mod Arterier, der forgrener sig til Arterioler, der forgrener sig til Kapillærer, der samler sig til Venoler, der samler sig til Vener, der fører blodet mod højre atrium

2

Hvordan definerer man, at et blodkar er henholdsvis en
arterie eller en vene?

Arterier defineres som blodkar, der fører blod væk fra hjertet.
Vener defineres som blodkar, der fører blod mod hjertet.
Blodets indhold af O2 eller CO2 har intet at gøre med, om et blodkar er en arterie eller en vene.

3

Hvorfor er det hensigtsmæssigt, at arterier har en meget kraftig væg?
Hvorfor ligger arterier ofte dybere i kroppen end vener?

Arteriernes kraftige og muskuløse væg er hensigtsmæssig, da karret skal kunne modstå et højt tryk uden at tage skade.
Arterier ligger som regel ret dybt i kroppen, da de herved er bedre beskyttet mod skade og evt. blodtab.
Undtaget er bl.a. de yderligt liggende arterier, hvorpå man kan tælle pulsen.

4

Hvad er formålet med at arterioler har et snoet muskellag i karvæggen?
Hvorfor er arterioler som udgangspunkt let kontraherede (har en vis muskeltonus)?

Arteriolernes snoede muskellag gør, at karrene kan kontrahere (trække sig sammen) og dermed reducere
blodstrømmen til bestemte væv. At arteriolerne som udgangspunkt er let kontraherede muliggør, at karrene både kan dilatere (udvide sig) samt kontrahere sig yderligere.
Hermed kan karrene både reducere og øge blodgennemstrømningen i væv.

5

Forklar, hvordan arterioler indgår i reguleringen af
kropstemperaturen.

Arterioler i huden spiller en rolle i reguleringen af kropstemperaturen.
Hvis man har det for varmt, vil hudens arterioler dilatere og øge blodgennemstrømningen og dermed varmetabet fra huden.
Hvis man har det for koldt, vil hudens arterioler kontrahere og reducere blodgennemstrømningen og dermed varmetabet fra huden.

6

Hvordan adskiller kapillærer sig fra alle andre blodkar i
kroppen?
Hvordan understøtter kapillærvæggens særlige
opbygning, hvad der sker i kapillæret?

Kapillærer adskiller sig fra andre blodkar ved at de har en meget tynd væg (et enkelt cellelag) samt huller i
væggen.
Den tynde og hullede kapillærvæg tillader udveksling af stoffer mellem blod og vævsvæske (samt omkringliggende celler).

7

Kapillærer ligger omkring kroppens celler og er kendetegnet ved at have en tynd og hullet væg.
Hvorfor er et lavt blodtryk i kapillæret hensigtsmæssigt?

Når blodet når til kapillæret, er trykket faldet betragteligt.
Det lave blodtryk i kapillæret (kaldet det hydrostatiske tryk) er hensigtsmæssigt, da det ikke medfører skade på den tynde kapillærvæg, samtidig med at blodet flyder tilpas langsomt, til at der er tid til udveksling af stoffer mellem blod og vævsvæske.

8

Hvad er venoler og hvad er deres funktion?

Venoler er ”små vener”, der fungerer som bindeled mellem kapillærer og vener.
Derudover er der ikke specielle funktioner knyttet til venolerne.

9

Hvorfor behøver venevæggen ikke at være lige så tyk som arterievæggen?
Hvorfor vil man normalt tage en blodprøve fra en vene og ikke en arterie?

Venevæggen behøver ikke at være så tyk som arterievæggen, da venen ikke udsættes for et særlig stort tryk fra blodet.
Man tager normalt blodprøver fra vener, da trykket er lavt og der dermed ikke er risiko for blodtab.
En undtagelse er en såkaldt A-punktur (blodprøve taget fra en arterie ift. undersøgelse af lungefunktionen).

10

Hvorfor er der almindeligvis flere vener der fører blod fra et organ end arterier, der fører blod til organet?

For ethvert organ i kroppen gælder, at der skal være balance mellem mængden af blod, der flyder til og fra
organet.
Da trykket på det tilførende arterieblod er højt (og der dermed umiddelbart kommer meget blod til organet), er det nødvendigt med flere vener, hvor i gennem blodet kan fjernes ved et lavere tryk (der gør, at blodet flyder langsommere).

11

Forklar, hvordan muskelpumpen virker.
Hvad er veneklappernes funktion?

Muskelpumpen er en del af den såkaldte venepumpe.
Ved bevægelse af tværstribede muskler vil venerne i arme og ben blive udsat for trykpåvirkninger, der presser blodet mod hjertet.
Veneklappernes funktion er at ensrette blodstrømmen, så blodet føres mod hjertet og ikke den anden vej.

12

Hvorfor kan blodet stase (ophobe sig) i benene ved
inaktivitet?
Nævn nogle typiske komplikationer ved venestase.

Ved inaktivitet (og dermed nedsat brug af muskelpumpen) hjælpes blodet fra fx benene ikke mod hjertet.
Blodet vil i stedet stase (ophobe sig) i venerne i benene.
Venestase medfører øget venetryk.
Det øgede tryk på veneblodet kan medføre dannelse af ødemer samt DVT (dyb venetrombose).