Urinvejenes opbygning og funktion, miktion Flashcards Preview

1. Sem > Urinvejenes opbygning og funktion, miktion > Flashcards

Flashcards in Urinvejenes opbygning og funktion, miktion Deck (12)
Loading flashcards...
1

Beskriv kort funktionen af uretere, vesica urinaria og
urethra.
Hvad hedder disse organer på dansk?

Urinrørene (ureterne) leder urin fra hver nyre mod blæren.
Urinblæren (vesica urinaria) opsamler løbende den dannede urin og sørger for at urinen udskilles ved vandladning.
Urinrøret (urethra) leder urinen fra blæren og ud.

2

Hvad er overgangsepitel og hvor findes det?

Overgangsepitel (også kaldet urotel) dækker slimhinderne i urinvejene.
Denne type epitel er specielt tilpasset
- den varierende pH-værdi i urinen
- den varierende grad af udspiling, især i blære og urinrør

3

Forklar, hvorfor urinledernes skrå forløb gennem blærevæggen mindsker risikoen for infektion i nyrerne.

Urinledernes skrå forløb gennem blærevæggen sikrer, at urin i blæren vil presse mod åbningen og lukke af
for adgang til urinlederne.
- Hermed forhindres bakterier i at sprede sig til urinledere og nyrer.
Peristaltik i urinlederne skaber et så højt tryk på urinen, at denne godt kan presses gennem åbningen og ind i
blæren.

4

Hvilken type muskulatur er m. detrusor vesicae opbygget af?
Hvilke nerveimpulser medfører hhv. kontraktion og afslapning af blærevæggen?

Muskellaget i blærevæggen (musculus detrusor vesicae) er opbygget af flere lag glat muskulatur.
Den glatte muskulatur er styret af det autonome nervesystem:
- parasympat impulser medfører kontraktion af blærevæggen
- sympatiske impulser medfører afslapning af blærevæggen

5

Hvad er funktionen af pelvis renalis?
Hvordan føres urinen videre mod urinlederne?

Pelvis renalis (nyrebækkenet) opsamler den færdigdannede urin fra nyrernes pyramider.
Urinen føres fra nyrebækkenet gennem urinlederne vha. peristaltik.

6

Hvorfor er det hensigtsmæssigt, at urinrøret er sammenklappet mellem vandladninger?
Hvorfor vil anlæggelse af kateter øge risikoen for
urinvejsinfektion?

Det sammenklappede urinrør er en del af urinvejenes såkaldte ydre forsvar, der fungerer som en barriere mod indtrængende bakterier.
Ved anlæggelse af en kateterslange vil der være risiko for smitteoverførsel til blæren, såfremt kateteret forurenes af fx fækale bakterier.
Derudover brydes barrieren i urinrøret, så længe kateteret er anlagt.

7

Hvorfor er kvinder generelt mere udsatte for at pådrage
sig en urinvejsinfektion end mænd?

Langt de fleste urinvejsinfektioner skyldes smitte med fækale bakterier (fra endetarmsåbningen).
Kvinders urinrør ligger relativt tæt på endetarmsåbningen, ligesom kvinders urinrør er kortere og har større diameter end mænds.
Dette øger risikoen for smitteoverførsel fra endetarm til urinrørsåbning og videre op til blæren.

8

Hvorfor kan dehydrering øge risikoen for urinvejsinfektion?

Gennemskylning af urinvejene er en del af urinvejenes ydre forsvar.
Ved dehydrering vil nyrerne nedsætte produktionen af urin (diuresen) for at bevare vand i kroppen.
Nedsat diurese medfører nedsat gennemskylning af urinvejene.
Det er især den sjældnere gennemskylning af urinrøret, der øger risikoen for urinvejsinfektion.

9

Hvorfor kan forstørret prostata (hos ældre mænd) øge
risikoen for urinvejsinfektion?

Forstørret prostata medfører delvis afklemning af urinrøret og dermed risiko for dårlig blæretømning.
Tømmes blæren ikke tilstrækkeligt ved vandladning, er der risiko for opformering af evt. bakterier i den
tilbageblevne urin (residualurinen).
Et større antal bakterier i urinen øger risikoen for infektion.

10

Hvad betyder miktion og diurese?
Hvor meget urin vil der almindeligvis være i blæren,
når vandladningstrangen udløses?

Miktion betyder vandladning.
Diurese er et udtryk for mængden af produceret urin (fx time- eller døgndiurese).
Vandladningstrang udløses normalt, når der er mellem 200 og 300 ml urin i blæren.

11

Beskriv den autonome tømningsrefleks i overordnede
træk.

Den autonome tømningsrefleks sikrer, at blæren tømmes, når den er fyldt.
Når blæren er fyldt, sendes sensoriske impulser til det sakrale miktionscenter.
Centret udsender parasympatiske impulser til blære og lukkemuskler.
Dette medfører kontraktion af blærevæg samt afslapning af lukkemuskler, hvilket fører til vandladning.

12

Beskriv den viljestyrede blæretømning i overordnede
træk.

Den viljestyrede blæretømning sikrer tømning, når det er ”passende”.
Impulser om fyldt blære når via miktionscentrene til den bevidste del af hjernen (cortex cerebri).
Herfra kan man viljestyret undertrykke det sakrale center, hvorved miktion udsættes. Bevidst kontraktion af den tværstribende bækkenbund lukker endvidere om urinrøret.