Stabil angina pectoris og hypertension Flashcards Preview

1. Sem > Stabil angina pectoris og hypertension > Flashcards

Flashcards in Stabil angina pectoris og hypertension Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hvad betyder stabil angina pectoris?
Hvad er kendetegnene ved tilstanden?

Stabil angina pectoris er anfald med brystsmerter ved øget belastning Kendetegn ved tilstanden er:
- Anfald er forudsigelige og af samme karakter
- Brystsmerter med udstråling til bl.a. skuldre og arme
- Smerter forsvinder ved hvile eller behandling med nitroglycerin

2

Hvad hedder de blodkar, der forsyner myokardiet med blod?
Hvilken patologisk tilstand i disse blodkar kan fremkalde angina pectoris?

De blodkar, der forsyner myokardiet med blod, hedder aa. coronaria (koronararterier eller kranspulsårer).
Forsnævring (stenose) som følge af aterosklerose kan medføre iskæmi og hypoksi og dermed angina pectoris.

3

KRAMS-faktorerne har stor betydning for udvikling af
hjerte- og kredsløbsproblemer.
Hvad står KRAMS for?
Hvad kalder man også disse faktorer?

Krams står for:
Kost
Rygning
Alkohol
Motion
Stress
KRAMS-faktorerne kaldes også ”livsstilsfaktorer”.

4

Hvilket affaldsstof fra cellernes metabolisme kan fremkalde smerte ved hjerte- og kredsløbsproblemer?
Hvorfor dannes dette affaldsstof?

Mælkesyre (laktat) kan fremkalde smerter, hvis det ophobes i vævet.
Smerte opleves fx ved aterosklerose i benene (vindueskiggersyndrom) eller i koronararterierne (angina pectoris).
Mælkesyre er et affaldsprodukt fra muskelcellernes anaerobe energidannelse (som er nødvendig pga. den nedsatte iltforsyning til myokardiet).

5

Angina pectoris skyldes forsnævrede koronararterier
og deraf følgende iskæmi og hypoksi i myokardiet.
Hvad betyder henholdsvis iskæmi og hypoksi?

Iskæmi betegner en tilstand med nedsat blodforsyning til et bestemt væv.
Iskæmisk hjertesygdom omfatter sygdomme i hjertet forårsaget af stenose (forsnævring) af koronararterierne.
Hypoksi betegner en tilstand med nedsat iltforsyning til et bestemt væv.
Dvs. at iskæmi kan medføre hypoksi.

6

Hvad betyder det, at angina pectoris (brystsmerter) kan
stråle ud til andre dele af kroppen?
Hvorfor kan smerter fra hjertet (brystet) opleves som smerte fra fx skuldre, hals og arme?

Når brystsmerter opleves som smerte andre steder, kaldes det udstråling af smerter.
Smerteimpulser fra både hjerte og bl.a. hud på skuldre, hals og arme rammer det samme sted i hjernen.
Hjernen er ikke vant til at modtage smerteimpulser fra indre organer.
Derfor ”tror” hjernen, at smerterne kommer fra huden i de berørte områder og ikke fra hjertet.

7

Behandling med beta-blokkere virker dæmpende på pulsen.
Hvorfor kan en nedsættelse af pulsen reducere risikoen for anfald med brystsmerter?

Under diastolen er koronararterierne åbne, mens de er lukkede under systolen. Myokardiet forsynes dermed med blod og ilt under diastolen.
Nedsættelse af pulsen medfører længere diastoler.
Nedsættelse af pulsen vil reducere hjertets pumpearbejde og dermed myokardiets iltbehov.

8

Hvad er virkningen af nitroglycerin (glycerylnitrat) ved behandling af angina pectoris?
Hvor hurtigt indtræffer virkningen?

Nitroglycerin bruges til behandling af aktuelle anfald af brystsmerter.
Nitroglycerin virker dilaterende på koronararterierne, hvorved myokardiets iltforsyning øges.
Ved øget iltforsyning forbrændes den ophobede mælkesyre og smerterne forsvinder.
Virkningen indtræffer inden for få minutter.

9

Nævn nogle måder, hvorpå hypertensio arterialis (forhøjet arterielt blodtryk) kan skade arterierne.
Nævn nogle organer, der kan tage skade ved længerevarende hypertension.

Længerevarende hypertension kan give skader på arterier pga. det øgede pres mod arterievæggen.
Disse skader øger risikoen for aterosklerose (og dermed iskæmi og trombedannelse) og karsprængninger (blødninger).
Hypertension kan på sigt give skader på hjerte, kredsløb, nyrer, øjne og andre organer.

10

Hvad er en antagonist?
Hvordan virker en antagonist?

En antagonist er et kemisk stof, der ophæver virkningen af et andet stof.
Alle stoffer, der påvirker vores celler, kræver at de kan binde til en receptor (et membranmolekyle) på cellen.
Antagonisten kan binde til et bestemt stofs receptormolekyle, og dermed hindre stoffets binding til og påvirkning af cellen.

11

Hvor og hvordan virker betablokkere?
Hvad er effekten af behandling med disse lægemidler?

Binding af hormonet noradrenalin til beta 1-receptorer i myokardiet øger hjertets arbejde og dermed blodtrykket Betablokkere kan binde til og blokere beta-1-receptorer (for noradrenalin).
Hermed nedsættes hjertets frekvens og kontraktilitet (slagvolumen).
Beta-blokkere virker blodtrykssænkende.

12

Hvor og hvordan virker calciumantagonister?
Hvad er effekten af behandling med disse lægemidler?

Binding af calcium (Ca2+) er nødvendig for kontraktion af muskelceller i bl.a. myokardie og arterioler (dette virker blodtrykshævende).
Ca2+-antagonister blokerer Ca2+- kanaler i muskelcellernes membran.
Hermed nedsættes muskelkontraktion i myokardie og arterioler.
Ca2+-antagonister virker blodtrykssænkende.