Class 12 Random Vocab Flashcards Preview

Turkish > Class 12 Random Vocab > Flashcards

Flashcards in Class 12 Random Vocab Deck (36):
1

What's up?

Ne var ne yok?

2

All day long

Bütün gün

3

Medicine

İlaç

4

To travel; tour

Gezmek

5

Researcher

Araştırmacı

6

Tourist; traveller

Gezmen

7

Market; bazaar

Çarşı

8

Wednesday

Çarşamba

9

-years old

Yaşında

10

Manager

Müdür

11

Dirty

Kirli

12

Grey hair

Beyaz saç

13

Price

Ücret; fiyat

14

A drink

İçecek

15

Donkey

Eşek

16

Umbrella; parasol

Şemsiye

17

Light

Hafif

18

Some

Bir kaç

19

Ne var ne yok?

What's up?

20

Bütün gün

All day long

21

İlaç

Medicine

22

Gezmek

To travel; tour

23

Araştırmacı

Researcher

24

Gezmen

Tourist; traveller

25

Çarşı

Market; bazaar

26

Çarşamba

Wednesday

27

Yaşında

-years old

28

Müdür

Manager

29

Kirli

Dirty

30

Beyaz saç

Grey hair

31

Ücret; fiyat

Price

32

İçecek

A drink

33

Eşek

Donkey

34

Şemsiye

Umbrella; parasol

35

Hafif

Light

36

Bir kaç

Some