Time Flashcards Preview

Turkish > Time > Flashcards

Flashcards in Time Deck (7):
1

10:35

Saat kaç? On bire yirmi beş var/ onu otuz beş geçiyor

Saat kaçta? On bire yirmi beş kala/ onu otuz beş geçe

2

11:23

Saat kaç? On biri yirmi uç geçiyor

Saat kaçta? On biri yirmi uç geçe

3

05:29

Saat kaç? Beşi yirmi dokuz geçiyor

Saat kaçta? Beşi yirmi dokuz geçe

4

15:45

Saat kaç? Dörde çeyrek var/ üçü kirk beş geçiyor

Saat kaçta? Dörde çeyrek kala/ üçü kirk beş geçe

5

21:33

Saat kaç? Ona yirmi yedi var/ dokuzu otuz üç geçiyor

Saat kaçta? Ona yirmi yedi kala/ dokuzu otuz üç geçe

6

6:24

Saat kaç? Altıyı yirmi dört geçiyor

Saat kaçta? Altıyı yirmi dört geçe

7

3:52

Saat kaç? Dörde sekiz var/ üçü elle iki geçiyor

Saat kaçta? Dörde sekiz kala/ üçü elle iki geçe