Days And Months Flashcards Preview

Turkish > Days And Months > Flashcards

Flashcards in Days And Months Deck (94):
1

Monday

Pazartesi

2

Tuesday

Salı

3

Wednesday

Çarşamba

4

Thursday

Perşembe

5

Friday

Cuma

6

Saturday

Cumartesi

7

Sunday

Pazar

8

January

Ocak

9

February

Şubat

10

March

Mart

11

April

Nisan

12

May

Mayıs

13

June

Haziran

14

July

Temmuz

15

August

Ağustos

16

September

Eylül

17

October

Ekim

18

November

Kasım

19

December

Aralık

20

Today

Bugün

21

Tomorrow

Yarın

22

Yesterday

Dün

23

Tonight

Bu gece

24

Morning

Sabah

25

Afternoon

Öğleden sonra

26

Evening

Akşam

27

Night

Gece

28

Day

Gün

29

Week

Hafta

30

Month

Ay

31

Year

Yıl

32

Decade

On yıl

33

Century

Yüzyıl

34

Millennium

Milenyum

35

Before

Önünde

36

After

Ardından

37

Now

Şimdi

38

Nowadays

Bugünlerde

39

Previously

Daha önceden

40

Afterwards

Sonra

41

Meanwhile

O sırada

42

At

De, da

43

By

Tarafından

44

For

İçin

45

Since

Den beri

46

Until

Kadar

47

Then

Ondan sonra

48

Pazartesi

Monday

49

Salı

Tuesday

50

Çarşamba

Wednesday

51

Perşembe

Thursday

52

Cuma

Friday

53

Cumartesi

Saturday

54

Pazar

Sunday

55

Ocak

January

56

Şubat

February

57

Mart

March

58

Nisan

April

59

Mayıs

May

60

Haziran

June

61

Temmuz

July

62

Ağustos

August

63

Eylül

September

64

Ekim

October

65

Kasım

November

66

Aralık

December

67

Bugün

Today

68

Yarın

Tomorrow

69

Dün

Yesterday

70

Bu gece

Tonight

71

Sabah

Morning

72

Öğleden sonra

Afternoon

73

Akşam

Evening

74

Gece

Night

75

Gün

Day

76

Hafta

Week

77

Ay

Month

78

Yıl

Year

79

On yıl

Decade

80

Yüzyıl

Century

81

Milenyum

Millennium

82

Önünde

Before

83

Ardından

After

84

Şimdi

Now

85

Bugünlerde

Nowadays

86

Daha önceden

Previously

87

Sonra

Afterwards

88

O sırada

Meanwhile

89

De, da

At

90

Tarafından

By

91

İçin

For

92

Den beri

Since

93

Kadar

Until

94

Ondan sonra

Then