Dilmer 1.2.17 Flashcards Preview

Turkish > Dilmer 1.2.17 > Flashcards

Flashcards in Dilmer 1.2.17 Deck (122):
1

Discussion

Tartışma

2

Title

Başlık

3

Job letter

İş mektubu

4

To make an appointment

Randevu almak

5

To change

Değişmek

6

To have changed

Değiştirmek

7

To cut

Kesmek

8

To have cut

Kestirmek

9

So so; gay

Şöyle böyle

10

Hard; strict

Sıkı

11

Scary

Korku

12

Period; duration

Süre

13

Periodic

Süreli

14

Alive; living

Sağ

15

Bejewelled

Süslü

16

Bride

Gelin

17

Groom

Damat

18

Wedding dress

Gelinlik

19

Groom's suit

Damatlik

20

Masseuse

Masör

21

Cabinet maker

Mobılya ustası

22

Heart broken

Kırgın

23

Rental price

Kırası

24

Budget

Gideri

25

Retirement

Emeklilik

26

Town

Kasaba

27

Vocation

Meslek

28

Suddenly

Birdenbire

29

Obedient; good

Uslu

30

Obediently

Uslu uslu

31

Leather

Deri

32

Başarı

Success

33

Başarılı

Successful

34

Property; land; estate

Emlak

35

Estate agent

Emlakçı

36

Neighbourhood; environs

Civar; çevre

37

Exact

Tam

38

Certainly; sure

Elbette

39

Sundries; domestic wares

Eşyalar

40

The last

En son

41

Cash

Peşin

42

Pimp

Pezevenk

43

To discuss; mention; talk about

Bahsetmek (-den)

44

To get used to

Alışmak (-e)

45

To get tired of; grow weary of

Bıkmak (-dan)

46

Vasgeçmek (-den)

To give up

47

Ocean

Okanus

48

To rent

Kıralamak

49

Always

Hep

50

Tear; split

Yırtık

51

Handkerchief

Mendil

52

Lid; cover

Kapak

53

Leg

Bacak

54

Arm

Kol

55

Button

Düğme

56

Line; tail

Kuyruk

57

To step; print

Basmak

58

Magician

Sihirbaz

59

To start; begin

Başlamak

60

To achieve

Başarmak

61

To sweat

Terlemek

62

Tartışma

Discussion

63

Başlık

Title

64

İş mektubu

Job letter

65

Randevu almak

To make an appointment

66

Değişmek

To change

67

Değiştirmek

To have changed

68

Kesmek

To cut

69

Kestirmek

To have cut

70

Şöyle böyle

So so; gay

71

Sıkı

Hard; strict

72

Korku

Scary

73

Süre

Period; duration

74

Süreli

Periodic

75

Sağ

Alive; living

76

Süslü

Bejewelled

77

Gelin

Bride

78

Damat

Groom

79

Gelinlik

Wedding dress

80

Damatlik

Groom's suit

81

Masör

Masseuse

82

Mobılya ustası

Cabinet maker

83

Kırgın

Heart broken

84

Kırası

Rental price

85

Gideri

Budget

86

Emeklilik

Retirement

87

Kasaba

Town

88

Meslek

Vocation

89

Birdenbire

Suddenly

90

Uslu

Obedient; good

91

Uslu uslu

Obediently

92

Deri

Leather

93

Success

Başarı

94

Successful

Başarılı

95

Emlak

Property; land; estate

96

Emlakçı

Estate agent

97

Civar; çevre

Neighbourhood; environs

98

Tam

Exact

99

Elbette

Certainly; sure

100

Eşyalar

Sundries; domestic wares

101

En son

The last

102

Peşin

Cash

103

Pezevenk

Pimp

104

Bahsetmek (-den)

To discuss; mention; talk about

105

Alışmak (-e)

To get used to

106

Bıkmak (-dan)

To get tired of; grow weary of

107

To give up

Vasgeçmek (-den)

108

Okanus

Ocean

109

Kıralamak

To rent

110

Hep

Always

111

Yırtık

Tear; split

112

Mendil

Handkerchief

113

Kapak

Lid; cover

114

Bacak

Leg

115

Kol

Arm

116

Düğme

Button

117

Kuyruk

Line; tail

118

Basmak

To step; print

119

Sihirbaz

Magician

120

Başlamak

To start; begin

121

Başarmak

To achieve

122

Terlemek

To sweat