Dilmer 2.1.1 Flashcards Preview

Turkish > Dilmer 2.1.1 > Flashcards

Flashcards in Dilmer 2.1.1 Deck (48):
1

Nonsense

Saçma

2

Sale

Satış

3

Sarcastic; ironic

Alaylı; alaycılık

4

To joke; kid

Dalga geçmek

5

Zodiac sign

Burç

6

Capricorn

Oğlak

7

To tell a fortune

Fal bakmak

8

For a long time

Uzun zamandır; epeydir; çoktandır

9

Since when? For how long?

Ne zamandan beri

10

For how long?

Ne zamandır?

11

Non stop

Aralıksız

12

To be busy (with)

Uğraşmak

13

Death

Ölüme

14

Solution

Çare

15

Human being

İnsanoğlu

16

Beard

Sakal

17

Busy

Meşgül

18

Convenient; genial; favourable

Müsait

19

Not yet

Henüz değil; daha değil

20

Respect

Saygı

21

Year

Sene; yıl

22

(Not) one single time

Bir kere bile

23

Wedding

Düğün

24

At All; so much as; even; already

Bile

25

Saçma

Nonsense

26

Satış

Sale

27

Alaylı; alaycılık

Sarcastic; ironic

28

Dalga geçmek

To joke; kid

29

Burç

Zodiac sign

30

Oğlak

Capricorn

31

Fal bakmak

To tell a fortune

32

Uzun zamandır; epeydir; çoktandır

For a long time

33

Ne zamandan beri

Since when? For how long?

34

Ne zamandır?

For how long?

35

Aralıksız

Non stop

36

Uğraşmak

To be busy (with)

37

Ölüme

Death

38

Çare

Solution

39

İnsanoğlu

Human being

40

Sakal

Beard

41

Meşgül

Busy

42

Müsait

Convenient; genial; favourable

43

Henüz değil; daha değil

Not yet

44

Saygı

Respect

45

Sene; yıl

Year

46

Bir kere bile

(Not) one single time

47

Düğün

Wedding

48

Bile

At All; so much as; even; already