Class 15 Random Vocab Flashcards Preview

Turkish > Class 15 Random Vocab > Flashcards

Flashcards in Class 15 Random Vocab Deck (76):
1

Sister of spouse

Görümce

2

Wife of older brother or uncle

Yenge

3

Niece

Kız yeğen

4

To try

Denemek

5

To look like; resemble

Benzemek (-e/a)

6

Shy

Çekingen

7

Unruly; undisciplined

Afacan

8

Retired

Emekli

9

Enthusiastic

Heyecanlı

10

Calm

Sakin

11

Nervous

Sinirli

12

Generous

Cömert

13

Tolerant

Hoş gürülü

14

Doesn't get angry quickly

Çabuk kızmıyor

15

Handsome

Yakışıklı

16

Smart; clever

Akıllı

17

Vigorous; robust

Dinç

18

To tell; explain

Anlatmak

19

Strong

Güçlü

20

Alone

Yalnız

21

Ambitious

Hırslı

22

In summer

Yazın

23

In Winter

Kışın

24

Rude

Kaba

25

Polite

Kibar

26

Helpful

Yardımsever

27

Crammed; jammed; packed

Sıkışık

28

Too many

Çok fazla

29

Twins

İkiz

30

Creepy

Ürpertici; tüyler

31

Ear

Kulak

32

Irresponsible

Sorumsuz

33

Change

Değiş

34

Bad tempered

Huysuz

35

Grade

Not

36

Smiley

Güleryüzlü

37

Excited; thrilled

Heyecanlı

38

Stale

Bayat

39

Görümce

Sister of spouse

40

Yenge

Wife of older brother or uncle

41

Kız yeğen

Niece

42

Denemek

To try

43

Benzemek (-e/a)

To look like; resemble

44

Çekingen

Shy

45

Afacan

Unruly; undisciplined

46

Emekli

Retired

47

Heyecanlı

Enthusiastic

48

Sakin

Calm

49

Sinirli

Nervous

50

Cömert

Generous

51

Hoş gürülü

Tolerant

52

Çabuk kızmıyor

Doesn't get angry quickly

53

Yakışıklı

Handsome

54

Akıllı

Smart; clever

55

Dinç

Vigorous; robust

56

Anlatmak

To tell; explain

57

Güçlü

Strong

58

Yalnız

Alone

59

Hırslı

Ambitious

60

Yazın

In summer

61

Kışın

In Winter

62

Kaba

Rude

63

Kibar

Polite

64

Yardımsever

Helpful

65

Sıkışık

Crammed; jammed; packed

66

Çok fazla

Too many

67

İkiz

Twins

68

Ürpertici; tüyler

Creepy

69

Kulak

Ear

70

Sorumsuz

Irresponsible

71

Değiş

Change

72

Huysuz

Bad tempered

73

Not

Grade

74

Güleryüzlü

Smiley

75

Heyecanlı

Excited; thrilled

76

Bayat

Stale