Dilmer 1.2.3 Flashcards Preview

Turkish > Dilmer 1.2.3 > Flashcards

Flashcards in Dilmer 1.2.3 Deck (50):
1

To be late

Geç kalmak; geçikmek

2

Nuts

Çerez

3

Cleanliness; the cleaning

Temizlik

4

To graduate

Mezun olmak

5

Order

Sipariş

6

Abroad

Yurt dışına

7

Still

Hala

8

Scent; smell

Koku

9

İn summer

Yazın

10

In winter

Kışın

11

Example

Örnek

12

Shawl, scarf

Şal

13

To knit

Örmek

14

In spring

İlkbaharda

15

In autumn

Sonbaharda

16

Poor...!

Zavallı...!

17

To decide

Karar vermek; kararlaştırmak

18

I wonder

Acaba

19

Son

Oğlu

20

So so

Şöyle böyle

21

Damp

Nemli

22

Wet

Islak

23

Dry

Kuru

24

Funny

Neşeli

25

Not enough

Yeterli değil

26

Geç kalmak; geçikmek

To be late

27

Çerez

Nuts

28

Temizlik

Cleanliness; the cleaning

29

Mezun olmak

To graduate

30

Sipariş

Order

31

Yurt dışına

Abroad

32

Hala

Still

33

Koku

Scent; smell

34

Yazın

İn summer

35

Kışın

In winter

36

Örnek

Example

37

Şal

Shawl, scarf

38

Örmek

To knit

39

İlkbaharda

In spring

40

Sonbaharda

In autumn

41

Zavallı...!

Poor...!

42

Karar vermek; kararlaştırmak

To decide

43

Acaba

I wonder

44

Oğlu

Son

45

Şöyle böyle

So so

46

Nemli

Damp

47

Islak

Wet

48

Kuru

Dry

49

Neşeli

Funny

50

Yeterli değil

Not enough