Dilmer 1.2.14 Flashcards Preview

Turkish > Dilmer 1.2.14 > Flashcards

Flashcards in Dilmer 1.2.14 Deck (188):
1

Nationality

Uyruk

2

Opposite

Zıddın

3

Upper; upstairs

Yakarı

4

Above; upstairs

Yakarıda

5

Restless; moving a lot

Hareketli

6

Quiet

Durgun

7

Wet; damp

Islak

8

Dry

Kuru

9

Willing

İstekli

10

Unwilling

İsteksiz

11

Meaningful

Anlamlı

12

Meaningless

Anlamsız

13

Logical

Mantıklı

14

İllogical

Mantıksız

15

Yumuşak

Soft

16

Sert

Hard

17

Konuşkan

Talkative

18

Quiet; reserved; reticent

Suskun

19

Amusing

Eğlenceli

20

Boring

Sıkıcı

21

Sakin

Peaceful

22

Noisy

Gürültülü

23

Kültürlü

Cultured

24

Joyful

Neşeli

25

Strong

Güçlü

26

Flawed; erroneous; wrong

Hatalı

27

Beard

Sakkal

28

Hope

Ümit

29

Çocukça

Childishly

30

Childlike; childish

Çocuklu

31

To smile

Gülümsemek

32

To grow weary; tired

Yorulmak

33

Punishment; penalty

Ceza

34

Really; seriously/ serious; grave

Ciddi

35

To influence

Etkilemek (-I)

36

Pressing

Basınç

37

To press

Basmak

38

Depression

Depresyon

39

To be depressed

Depresyonda olmak

40

Gale wind

Fırtına

41

To Feel

Hissetmek

42

Earthquake

Deprem

43

Scientist

Bilimadam

44

Danger

Tehlikeli

45

If

Eğer (-sE)

46

Tabouli

Kısır

47

Leek

Pırasa

48

Broad beans

Bakla

49

Ochra

Bamya

50

Garlic

Sarımsak

51

Carrot

Havuç

52

Peas

Bezelye

53

Radish

Turp

54

Broccoli

Brokoli

55

Artichoke

Enginar

56

Cauliflower

Karnabahar

57

Bell pepper

Dolmadık biber

58

Cabbage

Lahana

59

Spinach

İspanak

60

Popeye

Temel Reis

61

Courgette

Kabak

62

Pumpkin

Balkabağı

63

Lettuce

Marul

64

What type?

Ne tür?

65

Mushroom

Mantar

66

Dangerous mushroom

Telikeli mantar

67

Potato

Patates

68

Onion

Soğan

69

Aubergine

Patlıcan

70

Celery

Kereviz

71

Chick peas

Nohut

72

Weird

Acayıp

73

Nevermind (that)

(Onu) boş ver

74

To bring along (with)

Yanına almak

75

Personal space

Kısısel alan

76

Doctor

Hekim

77

Shelter

Sığınma

78

Hard; difficult

Sıkı

79

Hard work

Sıkı çalışın

80

Wheat

Buğday

81

Tone

Ten

82

Wheat skin tone

Buğday tenlisin

83

Sleep

Uyku

84

Sleepless; needing sleep

Uykusuz

85

Things; furniture

Eşya

86

Price

Paha

87

Mould

Küf

88

Damp

Rutubet; nem

89

Character

Huy

90

Headscarf wearing

Kapalı

91

Polite

Nazik; kıbar

92

Funny

Eğlenceli; neşe

93

Smiling

Güleryüzli

94

Moustache

Bıyık

95

Uyruk

Nationality

96

Zıddın

Opposite

97

Yakarı

Upper; upstairs

98

Yakarıda

Above; upstairs

99

Hareketli

Restless; moving a lot

100

Durgun

Quiet

101

Islak

Wet; damp

102

Kuru

Dry

103

İstekli

Willing

104

İsteksiz

Unwilling

105

Anlamlı

Meaningful

106

Anlamsız

Meaningless

107

Mantıklı

Logical

108

Mantıksız

İllogical

109

Soft

Yumuşak

110

Hard

Sert

111

Talkative

Konuşkan

112

Suskun

Quiet; reserved; reticent

113

Eğlenceli

Amusing

114

Sıkıcı

Boring

115

Peaceful

Sakin

116

Gürültülü

Noisy

117

Cultured

Kültürlü

118

Neşeli

Joyful

119

Güçlü

Strong

120

Hatalı

Flawed; erroneous; wrong

121

Sakkal

Beard

122

Ümit

Hope

123

Childishly

Çocukça

124

Çocuklu

Childlike; childish

125

Gülümsemek

To smile

126

Yorulmak

To grow weary; tired

127

Ceza

Punishment; penalty

128

Ciddi

Really; seriously/ serious; grave

129

Etkilemek (-I)

To influence

130

Basınç

Pressing

131

Basmak

To press

132

Depresyon

Depression

133

Depresyonda olmak

To be depressed

134

Fırtına

Gale wind

135

Hissetmek

To Feel

136

Deprem

Earthquake

137

Bilimadam

Scientist

138

Tehlikeli

Danger

139

Eğer (-sE)

If

140

Kısır

Tabouli

141

Pırasa

Leek

142

Bakla

Broad beans

143

Bamya

Ochra

144

Sarımsak

Garlic

145

Havuç

Carrot

146

Bezelye

Peas

147

Turp

Radish

148

Brokoli

Broccoli

149

Enginar

Artichoke

150

Karnabahar

Cauliflower

151

Dolmadık biber

Bell pepper

152

Lahana

Cabbage

153

İspanak

Spinach

154

Temel Reis

Popeye

155

Kabak

Courgette

156

Balkabağı

Pumpkin

157

Marul

Lettuce

158

Ne tür?

What type?

159

Mantar

Mushroom

160

Telikeli mantar

Dangerous mushroom

161

Patates

Potato

162

Soğan

Onion

163

Patlıcan

Aubergine

164

Kereviz

Celery

165

Nohut

Chick peas

166

Acayıp

Weird

167

(Onu) boş ver

Nevermind (that)

168

Yanına almak

To bring along (with)

169

Kısısel alan

Personal space

170

Hekim

Doctor

171

Sığınma

Shelter

172

Sıkı

Hard; difficult

173

Sıkı çalışın

Hard work

174

Buğday

Wheat

175

Ten

Tone

176

Buğday tenlisin

Wheat skin tone

177

Uyku

Sleep

178

Uykusuz

Sleepless; needing sleep

179

Eşya

Things; furniture

180

Paha

Price

181

Küf

Mould

182

Rutubet; nem

Damp

183

Huy

Character

184

Kapalı

Headscarf wearing

185

Nazik; kıbar

Polite

186

Eğlenceli; neşe

Funny

187

Güleryüzli

Smiling

188

Bıyık

Moustache