Dilmer 1.2.13 Flashcards Preview

Turkish > Dilmer 1.2.13 > Flashcards

Flashcards in Dilmer 1.2.13 Deck (60):
1

Görüşmek

To meet; become acquainted with

2

Yanlış anlama

Don't misunderstand

3

İçeride

Inside

4

Dış; dışarı

Outside

5

Dışına; dışarıya

(To the) outside

6

Kurnaz

Slick; subtle; cunning

7

Kuş

Bird

8

Sharp

Keskin

9

Guard

Koruma

10

To decide; choose

Karar vermek

11

To resign from; to vomit

Istisfra etmek

12

To vomit

Kusmak

13

Strange fancy; illusion

Kuruntu

14

Lucky; happy

Kutlu

15

To celebrate

Kutlamak

16

Absolutely; certainly

Mutlaka

17

On time

Tam zamanında

18

Borç vermek

To lend

19

Borç

Debt; obligation

20

Each other

Birbirleri

21

To make sad

Üzmek

22

To travel

Seyahat etmek

23

To shut; close

Yummak; kapamak

24

To put together

Birleştirmek

25

Foods

Yiyecek

26

Why not?

Neden olmasın?

27

Cloud

Bulut

28

To be anxious; curious about; interested in

Merak etmek

29

Obviously

Açıkça

30

Openly; frankly

Açık açık

31

To meet; become acquainted with

Görüşmek

32

Don't misunderstand

Yanlış anlama

33

Inside

İçeride

34

Outside

Dış; dışarı

35

(To the) outside

Dışına; dışarıya

36

Slick; subtle; cunning

Kurnaz

37

Bird

Kuş

38

Keskin

Sharp

39

Koruma

Guard

40

Karar vermek

To decide; choose

41

Istisfra etmek

To resign from; to vomit

42

Kusmak

To vomit

43

Kuruntu

Strange fancy; illusion

44

Kutlu

Lucky; happy

45

Kutlamak

To celebrate

46

Mutlaka

Absolutely; certainly

47

Tam zamanında

On time

48

To lend

Borç vermek

49

Debt; obligation

Borç

50

Birbirleri

Each other

51

Üzmek

To make sad

52

Seyahat etmek

To travel

53

Yummak; kapamak

To shut; close

54

Birleştirmek

To put together

55

Yiyecek

Foods

56

Neden olmasın?

Why not?

57

Bulut

Cloud

58

Merak etmek

To be anxious; curious about; interested in

59

Açıkça

Obviously

60

Açık açık

Openly; frankly