Class Four Random Vocab Flashcards Preview

Turkish > Class Four Random Vocab > Flashcards

Flashcards in Class Four Random Vocab Deck (56):
1

To live; reside

Oturmak

2

To take; buy

Almak

3

That is why

Bunun için

4

Why

Neden; niçin; niye

5

About

Hakkında

6

To me; in my opinion

Bence

7

Never

Hiç; hiç bir zaman

8

By; with

İle

9

By metro

Metro ile

10

Shopping

Alışveriş

11

To speak with

Kişi ile konuşmak

12

How often

Ne sıklıkla

13

Darkness

Karanlık

14

To rest

Dinlenmek

15

To happen

Olmak

16

Course

Ders

17

To work; to study

Çalışmak

18

Lie; falsehood

Yalan

19

To stay; remain

Kalmak

20

Next; coming

Gelecek

21

Appropriate; suitable

Uygun

22

Adverb

Birlerteç

23

Visit

Ziyaret

24

Chat; conversation

Sohbet

25

Together

Beraber

26

To Wake someone up

Uyandırmak

27

To prepare

Hazırlamak

28

To meet up with

İle buluşmak

29

Oturmak

To live; reside

30

Almak

To take; buy

31

Bunun için

That is why

32

Neden; niçin; niye

Why

33

Hakkında

About

34

Bence

To me; in my opinion

35

Hiç; hiç bir zaman

Never

36

İle

By; with

37

Metro ile

By metro

38

Alışveriş

Shopping

39

Kişi ile konuşmak

To speak with

40

Ne sıklıkla

How often

41

Karanlık

Darkness

42

Dinlenmek

To rest

43

Olmak

To happen

44

Ders

Course

45

Çalışmak

To work; to study

46

Yalan

Lie; falsehood

47

Kalmak

To stay; remain

48

Gelecek

Next; coming

49

Uygun

Appropriate; suitable

50

Birlerteç

Adverb

51

Ziyaret

Visit

52

Sohbet

Chat; conversation

53

Beraber

Together

54

Uyandırmak

To Wake someone up

55

Hazırlamak

To prepare

56

İle buluşmak

To meet up with