Colors Flashcards Preview

Vietnamese > Colors > Flashcards

Flashcards in Colors Deck (11):
1

Red

Màu đỏ

2

Orange

Màu da cam

3

Yellow

Màu vàng

4

Green

Màu xanh lá cây

5

Blue

Màu xanh da trời

6

Purple

Màu tím

7

Black

Màu đen

8

White

Màu trắng

9

Brown

Màu nâu

10

Pink

Màu hồng

11

Colors

Màu sắc