Divergerande plategrenser Flashcards Preview

Platetektonikk > Divergerande plategrenser > Flashcards

Flashcards in Divergerande plategrenser Deck (8)
Loading flashcards...
0

Korleis delar ein inn divergerande plategrenser ?

Ut i frå spredehastigheita.
Sakte
Intermediær
Rask

1

Kva er spredehastigheita ved ein saktegåande midhavsrygg?

Den er 1-5 Cm/år.

2

Kva er spredehastigheita ved intermediære sprederyggar?

Farta er 5-10 cm/år

3

Kva er spredehastigheita ved typiske raske midthavsryggar?

Hastighetia ved desse er typisk mellom 10 og 20 cm/år.

4

Kva kjennetieknar utsjånaden, eller bathymetrien til henholdsvis; sakte, intermediær og rask sprederygg?

Sakte: Ser ut som eit lite dalsøkk, med symmetriske toppar ut frå spredesentrum.
Intermediær: Ser forholdsvis flat ut.
Rask. Topppunkt ved spredesentrum.

5

Kva kjenneteiknar magmatrykket ved henholdsvis intermediær og rask sprederygg, og kva betydning får dette for rygg eigenskapane?

Intermediær: Lavt magmatrykk som fører til: lite område med partiell smelting, mantle column redusert med 10-15%. Mykje strekking og forkasting.
Rask: Høgt magmatrykk: Partiell smelting i stort område, mantle column redusert med 30-40%.

6

Kva skjer med rygg anatomien ved rask sprederygg?

Basalt: 200-800m tjukk.
Summit graben: titalls meter tjukk
Smeltelinsa(toppen av magmakammeret) ligg grunt.
Eksempel: East pacific rise.

7

Kva skjer med anatomien ved ein intermediær sprederygg?

Basalt: 1000 meter tjukke
Summit graben: 100 vis av meter tjukk.
Djup smeltelinse (toppen av magmakammeret) + dette med følgjene av lavt magmatrykk.