Øving 3: tertiære domer Flashcards Preview

Platetektonikk > Øving 3: tertiære domer > Flashcards

Flashcards in Øving 3: tertiære domer Deck (7)
Loading flashcards...
0

Kva hypotesar fins for danninga av tertiære domer?

1. Gamle begravde vulkanar.
2. Saltputer
3. Differensiell innsyning og komprimering.
4. Som følgje av kompresjonsfolder.

1

Kva er den aksepterte hypotesa rundt dannelsen av tertiære domer på vøring marginen?

Det er hypotesa om kompresjonfolder.

2

Frå kva epoke satammar kompresjonfoldene frå?

Dei stammar frå eit kompresjonsregime i eocene.

3

Kva krefter er det som står bak kompresjonsfoldene?

Det er krefter frå mohn ryggen, press fra den islandske marginen, samt press frå den alpine kollisjonen.

4

Kva er det som skuldast variasjonar i dei forskjellige kompresjonsfolde-domane?

Det skuldast forskjellig azimuth. Som er den maksimale vinkelkompresjonen.

5

Kva er/var kompresjonretninga ved danning av kompresjonsrelaterte domer?

Nord vest - sør øst.

6

Kva er det viktigaste kontrolerrande dannelsesmoment for strukturen til domane?

Det er strukturar i nedre skorpe.