Øving 7: Atlantisk transekt. Flashcards Preview

Platetektonikk > Øving 7: Atlantisk transekt. > Flashcards

Flashcards in Øving 7: Atlantisk transekt. Deck (11)
Loading flashcards...
0

Kva er eit transekt?

Det er ei linje det er tatt undersøkelsar langs for å danne eit tverrsnitt.

1

Kva linjer består den atlantiske transekten av ?

Møre bassenget, Møre COT, Ægir ryggen, Jan mayen ryggen, Kolbeins ryggen og øst grønland marginen

2

Kva veit vi om rifting ved møre bassenget ?

Det har skjedd 4 episodar med rifting.

3

Kva står COT for ?

Det står for Continent Ocean Transition.

4

Kva er effektande av islandsplumen på Møre COT?

Den gav høgt smeltepotensiale og spesiellt tjukk oceanskorpe her.

5

Kva fortel Møre Cot oss om i henhold til ægir ryggen?

Det er den elste delen av oceanskorpa som er danna ved ægir ryggen.

6

Kva er spesiellt med Ægir ryggen?

Den hadde uvanlig lavt magmabudsjett noko som gav ei uvanleg tynn oseanskorpe.

7

Korleis er lineamentet ved Jan mayen ryggen sør?

COT vest er tjukkare enn cot øst.

8

Kva er grunnen til tjukkelse, Cot forskjellane ved jan mayen ryggen ?
(altså, kva er grunnen til at Jan mayen ryggen ikkje er symmetrisk?)

Det er på grunn av Islandsplumen, som gav høg intrusiv aktivitet på vestsida.

9

Korleis er struktuten ved kolbeins ryggen ?

Den har ei konstant tjukkelse og samme mønster over heile profilet.

10

Kva har skjedd historisk på den atlantiske transekten, sekvens nr 1.

Vi får kontinental oppsprekking på vestsida av eit basseng der skorpa var fortynna. Svekkinga skuldast den Islandske mantel diapiren.