Kontinental drift Flashcards Preview

Platetektonikk > Kontinental drift > Flashcards

Flashcards in Kontinental drift Deck (4)
Loading flashcards...
0

Kva bevis hadde Alfred Wegener for hans teori om kontinentaldrift ?

1: Puslespill
2: Glasiale bevegelsar
3: Klimatiske belter
4: Fossil og planter
5: Geologisk korrelasjon.
Snakk rundt desse stikkorda.

1

Kven var først ute med teorien om sea floor spreading ?

Det var Harry Hess. 1960.

2

Kva går beviset for havbunnspredning ut på ?

Magma stig ved midthavsryggar.
Bevist: Ved hjelp av registrerte magnetiske anomaliar.

3

På kva måte kan ein bruke paleomagnetisme til å bevise havbunnspredning?

Jorda sitt magnetfelt varierar over tid. reverserar seg ca med 10 000 år imellom. Dvs at magma som stammar frå ein midthavsrygg vil ha samme "paleomagnetisme" som magnetfeltet til eit gitt tid tilbake i historia.