Ophiolittar Flashcards Preview

Platetektonikk > Ophiolittar > Flashcards

Flashcards in Ophiolittar Deck (10)
Loading flashcards...
0

Kva er ofiolittar?

Det er øvre mantel og skorpe som har blitt pressa opp på land.

1

I kva miljø kan skorpe + mantel bli pressa på land ?

Continent - continent kollisjonar.
Arc - continent kollisjonar.
Ridge - trench komunikasjon.
Ved subduksjon accredisjons hendingar.

2

Kvar blir ofiolittar generellt funne?

Ved dei to foskjellige typane orogene belter. kollisjonstype og accredisjonstype.

3

Kven var den første som tok i bruk utrykket ofiolitt?

Det var alexandre brogniart i 1813.

4

Kva er penrose definisjonen av 1972 bygd på?

Observasjonar frå felten.

5

Korleis er ofiolitt stratigrafien i henhold til Penrose definisjonen av 1972?

Øverst:
-Terrestrielle sedimentære bergartar.
-Pelagisk, Hemipelagisk eller vulkanske bergartar.
-Ekstrusive mafiaske bergartar, putelava og massive flows.
-Mafisk sheeted dike kompleks.
-Massiv gabbro, diorite +/- plagigranite.
-Mafic cumulate
-Ultramafic tectonite.
Nederst.

6

Kva to hovedtypar ofiolittar har vi ?

Vi har subduksjons relatert og subduksjonsurelatert.

7

Kva typar subduksjonrelaterte ofiolittar har vi?

Vi har suprasubduksjonsone relaterte, som igjen inneheld:
- Backarc to forearc.
- Forearc
- Oceanic backarc.
- Continental backarc.
Samt vulcanic arc ofiolittar.

8

Kva typar subduksjons urelaterte ofiolittar har vi ?

Kontinental margin relaterte.
Plume (hotspot relaterte)
Midthavsrygg relaterte:
-Plume proximal
-Plume distral
-Trench distral (?).

9

Kva kan ofiolittar fortelle oss om geologisk historie ?

Det kan fortelle oss om sekvensen av kollisjonar osv som har skjedd tilbake i tid. (utdjup litt meir) finn eksempel osv.