Havbunnskorpe komposisjon Flashcards Preview

Platetektonikk > Havbunnskorpe komposisjon > Flashcards

Flashcards in Havbunnskorpe komposisjon Deck (8)
Loading flashcards...
0

Korleis er komposisjonen til det øverse tynne laget avhavbunnskorpa?

Det er pelagic sediment.

1

Kva er pelagiske sediment?

Eller pelagite. Er finkorna sediment som blir danna som følgje av at partiklar i vatn fell til botnen.

2

Kva består pelagite stort sett av (kjelder) til opphopning.

Typisk siliclastiske sediment, som kan vere restar av planktonskjell. Samt restar etter vulkanutbrot, meteorstøv og glasitransporterte sediment.

3

Kva faktorar spelar inn på danninga og strukturen til pelagiske sediment?

Avstand til nermaste landmasse, djubde på hav. osv.

4

Kva bergartar finn ein under dei pelegicske sedimenta, og nedover omlag 500 m?

Der finn vi lavaprodukt som til dømes basaltisk putebasalt.

5

Kva bergartar finn vi gjerne i eit segment under putebasalta?

Der finn vi gjerne eit 1.5km tjukt lag av dike kompleks.

6

Kva bergartar finn vi under sheeted dike kompleks?

Her finn vi eit 2.5 km tjukt gabbrolag, etterfulgt av eit 2.5 km tjukt lagdelt gabbrolag.

7

Under laget med layered gabbros, finn vi moho. Men kva for begartar finn vi her ?

Lagdelte peridotitar.