Øving 1: 7km/s lag Flashcards Preview

Platetektonikk > Øving 1: 7km/s lag > Flashcards

Flashcards in Øving 1: 7km/s lag Deck (9)
Loading flashcards...
0

Kva typar settingar kan danne 7km/s lag?

Underplating og serpentinisering.

1

Kva er underplating?

Det er store mengder magmatiske intrusjonar i den nedre skorpa. Har store mengder MgO innhald, noko som har stor tettheit og dermed gir høg p og s bølgehastigheit.

2

Kva skuldast underplating?

Det skuldast enkelt forklart delvis smelting.

3

Kva er underplating eit resultat av?

Siste fasen av kontinental rifting.
Tidlig fase havbunnspredning.
Subduksjonsoner.
Dekompresjon ved hot spots.

4

Kva er serpentinisering?

Det er perioditt som har blitt tilført vatn, og blitt omdanna til serpentin.

5

Ved kva temperatur skjer serpentinisering?

Det skjer ved relativt lave temperaturar, rundt 100c.

6

Kva skjer med hastigheita til bergarten når den blir omdanna frå perioditt til serpentin?

Vanntilførsel fører til resudert hastigheit på p-bølgjene.

7

Korleis foregår vanntilførselen ved serpentinisering?

diskusjonspørsmål, over og under. men korleis. Under frå subduksjonsoner.

8

Kva hensyn må vi ta med tanke på serpentiniseringog underplating?

Hastigheitane er dei samme, så det kan vere vanskelig å vurdere om geofysiske data viser det eine eller det andre. Må også gjere andre vurderingar for å finne mest sannsynlige kjelde.