Caledonidene Flashcards Preview

Platetektonikk > Caledonidene > Flashcards

Flashcards in Caledonidene Deck (6)
Loading flashcards...
0

Kva er wilsonsyklusen?

Det er ein syklus som beskrivar korleis eit kontinentkraton går frå å åpne seg til eit hav, til å bli lukka igjen gjennom oregonese.

1

Beskriv ein wilson syklus gjenom alle stega.

Eit kraton åpnar seg.
Vi får ei riftsone.
Vidare får vi havbunnspredning
Deretter får vi ein periode med subduksjonsaktivitet.
Lukking av hav.
Oregonese.

2

Kva skjedde med superkontinentet (Rodinia) under caledonske flellkjedefoldinga.

Det blei delt inn i Laurentia og Baltica.

3

Beskriv kort prosessen fram mot den caledonske fjellkjededanninga.

Først hadde vi eit superkontinent Rodinia, som innehaldt laurentia og Baltica før det skjedde rifting, og baltica blir separert frå superkontinentet. Lapeus havet blir åpna, og ca 70 Ma seinare blir det lukka. Vi får så det vi kallar for den skandiske kollisjon der baltika og laurentia kolliderar. I Devon får vi igjen ekstensjon.

4

Nemn så mange indikatorar som mogleg på platetektonikk:

Ultra høgtrykks metamorfose.
Pardelte metamorfe belter
Store transcurrent zones og suture sones.
Orogenese
Paleomagnetisme.
Geokjemisk begrensning på tektoniske settingar.
Kontinentalskorpe.
Isotopisk bevis for. mantelgjennvinning.

5

Er det nokon spesielle mineralavsettingar knytt til subduksjon?

Orogensk gull, Cu-porfyr, epithermale avsettingar, og VHMS(vulcanic hosted massive sufides).