Diverse material Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Diverse material > Flashcards

Flashcards in Diverse material Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad är skillnaderna mellan betong och lättbetong?!

Lättbetong är har lägre densitet, hållfasthet och vikt än betong men däremot bättre värmeisolering än betong?

2

Vilka typer av lättbetong finns det?

– Autoklaverad lättbetong
– Lättballastbetong
– Undergraderad betong
– Skumbetong/cellbetong

3

Hur skyddas armeringen i betong?

Av cementpastan

4

Vad är ett keramiskt material?

Ett material som är uppbyggt av lera och/eller andra oxidmaterial.

5

Vad är vanliga byggnadsmaterial som är av keramiska material?

– Tegelsten och tegelpannor
– Klinker- och kakelplattor

6

Vad är huvudråvaran i ett keramiskt material?

Lera

7

Vad är gemensamt för material som är gjorda av plast och gummi?

De innehåller ett bindemedel, bestående av en eller flera polymerer.

8

Vad är polymera material?

• Kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor uppbyggda av
mindre repeterande enheter, monomerer.

9

Vad menas med polymer?

Många delar

10

Hur indelas polymerer?

– Naturpolymerer
– Halvsyntetiska polymerer
– Syntetiska polymerer!

11

Vad är polymerisation?

En kemisk reaktion där monomerer kopplas samman till
kedjemolekyler som kan ske stegvist eller kedjevis.

12

Vad finns det för typer av bindningar i polymerer?

• Linjära och grenade molekylkedjor (Termoplaster)

– Primära bindningar (kovalenta bindningar) mellan
molekyler i kedjorna.
– Sekundära bindningar (van der Waalskrafter och/eller
vätebindningar) mellan molekylkedjorna.


• Nätverk (Härdplaster)

Primära bindningar (kovalenta bindningar) mellan
samtliga molekyler.

13

Vad är skillnaden mellan termoplaster och härdplaster?

Termoplaster mjuknar vid smältning utan att den kemiska strukturen bryts ned till skillnad från härdplaster som inte kan smältas utan att strukturen förstörs. Härdplast är också sprödare.

14

Plast = ? + ? + ?

Plast = polymer+fyllmedel+tillsatsämnen

15

Vad benämns plasten efter?

Efter den dominerande meren som t ex polyeten ger etenplast.

16

Vad är färger uppbyggda av?!

• Bindemedel
• Pigment
• Fyllnadsmedel
• Lösningsmedel
• Tillsatser

17

Vad är pigmentvolymkoncentration?

Det bestämmer ytbehandlingsmaterialets egenskaper?
(mer på sida 426)

18

Vad finns det för färgtyper?

• Oljefärg
• Emulsionsfärg
• Lösningsmedelsburen färg
• Lösningsmedelsfri färg

19

Vad finns det för två typer av limningsteorier?

• Mekanisk vidhäftning.
– Inträngning i porer och stelnande.

• Molekylär vidhäftning (adhesion)
– Om två material kommer tillräckligt nära
varandra så förenas dom.
– Föreningen mellan dem blir starkare än det
svagaste materialet.

20

Vad är limmets beståndsdelar?

• Bindemedel
• Fyllnadsmedel
• Lösningsmedel eller dispersionsmedium
• Tillsatsmedel

21

Vad är fogmaterial?

Sammanfogar material i en
konstruktion.
• Tar upp rörelser p g a temperatur- och
fuktrörelser , sättningar m m
• Skyddar och tätar mot regn, vind, brand

22

Vad är exempel på stora krav på byggnader gällande klimatet inne i
byggnaden?

– Miljöhänsyn (materialval)
– Energihushållning (uppvärmning och ventilation)
– Fuktsäkerhet (materialval)

23

Vad är glasets beståndsdelar?

Sand
Soda
Kalksten
Dolomit