Metallurgi Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Metallurgi > Flashcards

Flashcards in Metallurgi Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vad är en vakans?

Det är när en atom saknas i kristallgittret.

2

Vad är ett interstitialläge?

Det är när en atom lämnar sin ordinarie gitterplats och placeras i ett hålrum i kristallen.

3

Vad kallas det när en kombination av vakans och interstitialläge inträffar?

Frenkeldefekt

4

Vad innebär dislokation?

Ett extra plan av atomer som avslutat mitt inne i strukturen.

5

Vad medför de flesta defekterna i metallen gemensamt?

Lokala spänningskoncentrationer i kristallen som påverkar metallens hållfasthet och deformationsegenskaper.

6

Hur sker plastiska deformationer?

Genom dislokationsvandringar.

7

Vad orsakar dislokationsvandring?

Skjuvspänningar i kristallstrukturen.

8

Vad är en korngräns?

Det är när kristaller med olika gitterorientering växer ihop, som gör att det bildas ett skikt med atomer i oregelbunden ordning
(bild sida 289).

9

Vad beror antalet korngränser på?

Stelningsförhållandet av tillverkning av metallen.

10

Kan dislokationer passera en korngräns?

Nej! Det kräver extra energitillförsel.

11

Har grovkornigt eller finkornigt material högre hållfasthet?

Finkornigt.

12

Vad är en diffusion?

Vid energitillskott till
en metall ges förutsättning
för s k diffusion,
dvs atomvandring
som ger upphov
till nya kristaller.

13

Vad är segring?

En ojämn fördelning av
de olika kristallerna i gjutna metaller.

14

Vilka metoder kan användas för att påverka metallers egenskaper?

• Legering
• Kallbearbetning
• Värmebehandling
• Kombination av dessa metoder

15

Vad är fördelarna och nackdelarna med legering?

– Minskas smältpunkten, ledningsförmågan,
töjbarheten och värmeledningsförmågan.

– Ökas hållfastheten.

16

När nås smältpunkten?

När gittersvängningarna blir för stora.

17

Vad är ett Fasdiagram och hur ser den ut?!

Kallas också tillståndsdiagram och beskriver jämviktstillståndet för en blanding av olika
materialfaser vid olika temperaturer.
(sida 292 i boken).

18

Vad är Likviduslinjen?

Gränslinjen mellan smälta och smälta+fast fas. Stelning påbörjas.

19

Vad är Soliduslinjen?

Gränslinjen mellan fast
fas+smälta och fast fas. Avslutad stelning.

20

Vad används hävstångsregeln till?

Användes tillsammans
med ett fasdiagram för att bestämma
mängden av en viss materialfas mha ekvationer.

21

Vad är kallbearbetning?

Materialet sträcks ut till en viss punkt så att det sedan kan tåla högre påfrestningar men blir sprödare
(mer på sida 296).

22

Vilka faktorer påverkar metallens struktur
och egenskaper?!

– Upphettningstemperaturen (bestämmer
kristalltypen som bildas)
– Hålltiden (bestämmer om kristallomvandlingen
blir fullständig samt kristallstorleken)
– Svalningshastigheten (bestämmer om
kristaller enligt fasdiagrammet erhålls eller om instabila faser uppstår)

23

Vilka är våra vanligaste metaller?

Stål (järn)
Aluminium
Koppar

24

Vad innehåller stål?

Järn, koppar, mangan och kisel.

25

Hur bestäms stålets egenskaper?

Samspel mellan kolhalten och värmebehandlingen.

26

På vilka tre sätt kan kol förekomma i järn?

Löst, cementit och grafit.

27

Hur mycket kol finns i järn?

0,4 - 1,5%