Dyslipidæmi Flashcards Preview

Farmakoterapi > Dyslipidæmi > Flashcards

Flashcards in Dyslipidæmi Deck (19)
Loading flashcards...
1

Hvilke to former for dyslipidæmi findes der, og hvad er den overordnede forskel på dem?

Primær og sekundær

Primær: Genetisk betinget

Sekundær: Skyldes faktorer som diæt, bivirkninger af LM og grundet andre sygdomme

2

Hvad er den mest almindelige følgesygdom af primær dyslipidæmi?

Åreforkalkning

3

Hvilke sygdomme og livstilsting kan fører til sekundær lipidæmi?

- Diabetes
- Hyperthyroidisme
- Kronisk nyreinssuificiens
- Nefrotisk syndrom
- Overvægt
- Øget alkohol-indtag

4

Hvilke LM skal man være opmærksom på ift. dyslipidæmi, da de kan føre til hyperlipidæmi?

- Antihypertensiva (Thiazider, loop direttiva, beta-blokker)
- P-piller
- Corticoider
- Ciclosporin
- Isotretionin

5

Ved risiko-vurdering ved dyslipidæmi, hvornår skal man påbegynde behandling?

Ved en risko på over 20% eller mere for at udvikle hjeretkarsygdomme indenfor de næste 10 år

6

Hvad er primær behandling af dyslipidæmi?

- Simvastatin (40 mg) dagligt
- Information om risiko-faktorer (overvægt, kost, motion
osv.)
- Rygestop
- Råd og behandling ift. til at sænke blodtrykket til 140/90

7

Hvordan virker statiner? + Eksempel

Virker ved at hæmme HMG-CoA reduktase -> hæmmer dannelse af kolsterol i leveren
Dermed falder mængde af kolesterol i leveren, hvorved flere LDL-recep. kommer frem, hvorved LDL optages i leveren og dermed fjernes fra serum
Fx: Simvastatin

8

Hvad er bivirkningerne ved statiner?

GI symptomer
Ændret leverfunktion
Muskelsmerte
Udslæt
Dyspepsi
Søvnløshed (mareridt)
Hovedpine
Problemer med koncentration

9

Hvilke type LM kan øge mængden af HCL?

Stoffer som inducerer mikrosomale lever-enzymerne (fx carbamazepin, rifampicin, phenobarbital)

10

Hvilke typer af LM kan skabe interaktioner med statiner?

Inhibitorer af CYP3A4 (bl.a. amiodaron, ciclosporin, imatinib, ritonavir, clarithromycin, erythromycin, itraconazol, fluconazol, diltiazem, fibrater og grapefrugtjuice

11

Hvordan virker fibrater?

Binder til receptor (PPAR-alpha) på hepatocytter -> ændret ekspression i gener involveret i lipoprotein metabolismen -> nedsætter triglycerider og LDL og øger HDL

12

Hvornår skal fibrater anvendes?

Ved patienter med højt indhold af triglycerider og ved patienter, som ikke kan behandles med statiner

13

Hvad er bivirkninger ved fibrater?

Kvalme
Diare
Mavesmerte

Behandlingen medfører øget biliær kolesteroludskillelse, hvilket fremmer dannelsen af galdesten
Øger effekten af antikoagulanter

14

Hvordan virker anionbyttere?+ Ex

Binder til galdesyre i tarmen, hvorved de ikke reabsorpberes -> Mere kolesteroll skal anvendes til at danne galdesalte -> mindre kolesterol i serum

Fx: Colestyramin

15

Bivirkninger ved anionbyttere?

Forstoppelse
Abdominalsmerter
Diarré
Flatulens
Kvalme
Opkastning, Pyrosis
Hovedpine

Kan hæmme absoprtione af andre LM -> skal tages på hver sit tidspunkt og er ikke godt for polyfarmaci-patinetner

16

Hvilke vitaminer skal man tage med anionbyttere?

Efter længere behandling med anionbyttere kan mængden af fedt-opløselige vitaminer flade -> suplement med vitamin A, D, K anbefales

17

Hvordan virker kolesterol-absorptionshæmmere? + EX

Virker ved at hæmme absorptionen af kolesterol ved at hæmme kolesterol-transporten fra GI tract

Skal tage smed et andet præperat fx statiner, fibrater eler nikotinsyre-derivater

Fx: Ezetimibe

18

Hvordan virker nikotinsyre-derivater?

Nicotinsyre i store doser hæmmer fedtvævets afgivelse af frie fedtsyrer til blodet og dermed deres optagelse i leveren. Herved nedsættes leverens triglyceriddannelse. Sekundært falder koncentrationen af plasma-VLDL og deres nedbrydningsprodukt LDL. HDL stiger. Endvidere øges kolesteroludskillelsen i galden, men forbindelsen til de førstnævnte forandringer er uklar.

19

Bivirkninger nikotinsyre-derivater?

Dyspepsi.
Flushing.
Hovedpine.