Coronary Heart disease Flashcards Preview

Farmakoterapi > Coronary Heart disease > Flashcards

Flashcards in Coronary Heart disease Deck (15)
Loading flashcards...
1

Hvad er risko-faktroer for Coronary Heart disease?

Rygning
Overvægt
Øget mængde kolesterol i serum
Hypertension
Diabetes
Øget stress-niveau

2

Hvad er Coronary Heart disease?

Er en tilstand, hvor tilførslen af blod til hjertet er stoppet, grundet talgknuder (atheroma), thromboser eller spasme i kronar arterierne.  Hermed komme der ikke nok ilt ind til hjertet, som kan fører til myocardinal iskæmi og videre derfra kan hjertemuskelcellerne dø

3

Hvad er symptomerne ved stabil angina?

- Ubehag i bryst, kæbe, skulder, ryg eller arme
- Fremkaldes ofte af anstrengelse eller stress, som kan behandles med hvile eller nitroglycerin

4

Hvordan vil mam starte behandlingen af stabil angina?

Man vil starte med at nedsætte risikofaktorerne før man starter den farmakologiske behandling

Farmakologisk behandling:
- Statiner (Simvastatin)
- Aspirin
- ACE-hæmmer ved påvist CVD

5

Hvordan vil man behandle anfald profylaktisk ved stabil angina? Alternativer?

Beta-blokker

Hvis beta-blokker ikke tolereres bruges i stedet:
- Calcium-antagoister
- If-blokker (Ivabradin)
- K-kanal åbener (Nitrat eller nicorandil)

6

Hvad vil man anvende ved stabil angina i stedet for aspirin, hvis patienten er allergisk overfor aspirin?

Clopidogrel

7

Hvilke patienter vil man ikke give beta-blokker til? Og hvad er bivirkningerne?

Diabetes patienter
Astma eller KOL -> fører til bronkospasmer

Bivirkningerne:
- Hypotension
- Træthed
- Marerit, hallucinationer og depression (atenolol)
- Nedsætter blod-flow til nyrerne

8

Hvilke sygdomme/tilfælde dækker acute coronary syndrome over?

- Akut myokardieinfarkt (AMI)
- Non-ST-elevation myokardieinfarkt (NSTEMI)
- Ustabil angina pectoris (UA)
- ST-elevation myokardieinfarkt (STEMI)

9

Hvordan behandler man akut ST-elevation myokardieinfarkt (STEMI) ?

- Kardiogent shock (shockbehandling)
- Morfin mod smerte
- Anti-blodplade and fibronolytic
-> Fx aspirin (tygges) og clopidogrel
-> Fx streptokianse
- PCI – ballonudvidelse
-> Heparin gives under operationen

10

Hvordan vil man behandle komplikationer ved ST-elevation myokardieinfarkt (STEMI) ?

Beta-blokker eller Calcium-antagonister

11

Hvordan vil man forebygge fremtidige anfald ved o ST-elevation myokardieinfarkt (STEMI)?

Lipid-lowering agents -> statiner
Beta-blokker eller ACE-hæmmer
(Anti-depressiva)

12

Hvordan behandles NSTEMI (Non-ST-elevation myokardieinfarkt) og UA (Ustabil angina pectoris)?

- PCI – Ballonudvidelse
- Heparin gives under operationen
- Anti-blodplade and anti-koagulanter
- Fx aspirin (tygges) og clopidogrel

13

Hvad er troponin og hvornår skal man måle efter dette i blodet?

Troponin er et portein fundet i hjetemuskulatur, og vil frigives ved skade på myocardiet

Måling sker ved mistanke om AMI

14

Hvorfor vil man anvende både ACE-hæmmer og beta-blokker sammen efter et AMI?

Da studier har vidst at denne kombination er med til at mindske dødeligheden efter et AMI

15

Hvad vil du anvende istedet for beta-blokker hos fx astma-patienter?

Verapamil (Calcium-antagonist)